Oczekiwania konsumentów wobec jakości żywności nieustająco rosną. Istotna jest nie tylko wysoka jakość produktu w momencie jego wprowadzenia na rynek, lecz również jej stabilność przez cały okres przydatności produktu. 

Aby sprostać tak wysoko postawionym wymaganiom należy spełnić nie tylko obligatoryjne parametry bezpieczeństwa, lecz również uchronić konsumenta przed niepożądanymi zmianami jakości sensorycznej produktu podczas jego okresu przydatności.

Dobrze zaprojektowany i przeprowadzony projekt badań przechowalniczych powinien uwzględniać krytyczne parametry produktu – jego technologię, opakowanie, warunki przechowywania, jak również sposób przygotowania do spożycia. Specjaliści firmy SILLIKER Polska, korzystając z rozległej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, dobierają odpowiednie parametry analityczne, a profesjonalne zaplecze zapewnia pełną kontrolę kluczowych parametrów procesu przechowywania (temperatury, wilgotności oraz światła).

Mérieux NutriSciences - Badania przechowalnicze żywności - Szafa klimatyczna

Metody badań przechowalniczych

Procedury badań standardowych

  • Uwzględniają analizę krytycznych wyróżników jakościowych produktu pozwalającą na monitorowanie stopnia zmian podczas przechowywania
  • Badania prowadzone są w rzeczywistym czasie i warunkach przechowywania
  •  Wykorzystywane są przede wszystkim do produktów z krótkim terminem przydatności

Wśród badań standardowych warto wyróżnić projekty PAO (ang. period after open) określające trwałość produktu po otwarciu opakowania. Producent, który dostarcza produkt szczególnie wrażliwy i zależy mu na utrzymaniu najwyższej jego jakości przy przechowywaniu w warunkach domowych, może za pomocą badań przechowalniczych zdefiniować czas po otwarciu opakowania, podczas którego żywność zachowuje swoje właściwe cechy.

Mérieux NutriSciences - Badania przechowalnicze żywności - Komora przechowalnicza

 Procedury badań przyspieszonych

  • Dla części produktów mikrobiologicznie trwałych istnieje możliwość zaostrzenia warunków przechowywania, co wpływa na przyspieszenie procesów starzenia się produktów i tym samym  pozwala na skrócenie czasu badań.
  • Projektowanie tego typu badań jest realizowane poprzez bardzo indywidualne podejście uwzględniające wszystkie niezbędne parametry produktu, technologii itp.
  • Wymaga szerokiej wiedzy na temat kinetyki procesów zachodzących w żywności, jak również profesjonalnego zaplecza badawczego.

Badania przechowalnicze przyspieszone są realizowane głównie dla produktów trwałych, dla których rzeczywisty czas przechowywania jest zbyt długi w stosunku do założeń procesów NPD (ang. new product development). Ze względu na ich złożoność wymagane jest potwierdzenie możliwości wykonania projektu dla danego produktu, dlatego też kluczowa jest współpraca z firmą o dużym doświadczeniu w tym zakresie.

 

Szukasz innego rodzaju usług? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat usług oferowanych przez Akredytowane Laboratorium SILLIKER Polska, należące do grupy Mérieux NutriSciences.