1. Home
  2. Akredytacje i zatwierdzenia
Akredytacje i zatwierdzenia

Akredytacje i zatwierdzenia

Nie uznajemy kompromisów w kwestii jakości.

Od rutynowych analiz, przez projekty celowe, po konsultacje i szkolenia, naszym celem jest dostarczanie rozwiązań, którym można ufać i które mogą być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych.

Aby zapewnić precyzję badań i zagwarantować rzetelność i wiarygodność uzyskiwanych wyników, we wszystkich laboratoriach należących do grupy Mérieux NutriSciences obowiązują te same elementy podejścia jakościowego:

  • Zintegrowany System Zarządzania Jakością
  • Udział w badaniach biegłości – minimum 2 razy w roku dla jednej metody, walidacje metod badawczych, audyty klientów
  • Wdrożony DPCS – System Dziennej Kontroli Próbek Wewnętrzny program kontroli czystości środowiska laboratoryjnego i System kontroli patogenów w laboratorium (system SENTINEL)
  • Jakość usług zapewniają jednakowe standardy jakości we wszystkich oddziałach Mérieux NutriSciences

Akredytowane Laboratorium Silliker Polska Sp. z .o.o., należące do grupy Mérieux NutriSciences, posiada certyfikat akredytacji Nr AB 462, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który jest potwierdzeniem posiadanych przez nas kompetencji technicznych i spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. 

Share it with your network