1. Home
  2. Badania żywności
  3. Usługi
  4. Doradztwo

Doradztwo

Osiąganie celów bezpieczeństwa żywnościowego wymaga doświadczenia i opracowania długofalowego podejścia. Podejmowanie właściwych decyzji, aby pewnie stawić czoła przyszłym wyzwaniom, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji.

Podstawą naszego podejścia w ramach Expert Services Consultancy jest zrozumienie i reagowanie na Państwa potrzeby, począwszy od oceny ryzyka po zarządzanie kryzysowe. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami z branży spożywczej i retail oraz ugruntowaną wiedzę naszych konsultantów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doskonalenia systemów zapewniania bezpieczeństwa i jakości produktów.

Nasza oferta dla branży spożywczej

Doradztwo strategiczne

Na każdym etapie powierzonego zlecenia i projektu, pracujemy z Państwem jako partner strategiczny, wierzymy, że jedynie działając wspólnie możemy osiągnąć założone cele. Poprzez identyfikację pojawiających się trendów, analizę i łagodzenie związanych z nimi skutków, wspieramy rozwój działalności naszych Klientów we właściwym kierunku.

Wsparcie eksperckie projektów wewnętrznych

Znajomość wymagań z zakresu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności oraz zrównoważonego rozwoju jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku spożywczym. Zmienność w tym zakresie wymaga od producentów ciągłej aktualizacji i uzupełniania wiedzy, może być często wyzwaniem dla firm spożywczych. Dzięki doświadczeniu, wiedzy specjalistycznej i umiejętnościom jesteśmy przygotowani do wspierania organizacji w pracy nad projektami, wymagającymi znajomości najnowszych wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Oferta Mérieux NutriSciences z zakresu doradztwa

  • Zapewnienie jakości
  • Ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności i zarządzanie nim
  • Monitoring regulacji prawnych
  • Zarządzanie kryzysowe

Share it with your network