1. Home
  2. Badania żywności
  3. Rozwiązania
  4. Pozyskiwanie surowców

Pozyskiwanie surowców

Rozwijanie odpowiedzialnego modelu zaopatrzenia i budowanie trwałych relacji z dostawcami jest kluczowe dla zapewnienia, aby łańcuch dostaw był bezpieczny, odporny i zgodny ze standardami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.

Doskonalenie modelu pozyskiwania surowców

  • Wybór godnych zaufania dostawców zaangażowanych w proces ciągłego doskonalenia
  • Monitorowanie bezpieczeństwa i jakości wykorzystywanych surowców
  • Badanie zgodności opakowania i materiałów mających kontakt z żywnością
  • Zapewnienie przejrzystości i identyfikowalności w łańcuchu dostaw, zadbanie o to, aby łańcuch dostaw był odporny na sytuacje kryzysowe

Wierzymy, że rozwijanie trwałych relacji z dostawcami jest kluczowe dla zapewnienia, aby łańcuch dostaw był bezpieczny, odpowiedzialny i zgodny ze standardami zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.

Dzięki rozwiązaniom Mérieux NutriSciences w obszarze audytów, usług analitycznych i doradczych, wspieramy przedsiębiorców w wyborze odpowiednich dostawców, monitorowaniu ich wyników, sprawdzamy certyfikaty analiz. Włączamy dostawców i kontrolujemy ich zaangażowanie w proces ciągłego doskonalenia, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem i jakością żywności, wynikające z wykorzystywania dostarczonych surowców.


Share it with your network