1. Home
  2. Badania żywności
  3. Rozwiązania
  4. Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Wdrożenie skutecznego systemu zarządzania jakością i kultury organizacyjnej odgrywa kluczową rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunki marki, zmniejszenia kosztów związanych z wadami produktów i wycofywaniem ich z rynku.

Doskonalenie programu zarządzania jakością

  • Ocena i ograniczanie ryzyka związanego z produktem
  • Śledzenie źródeł zanieczyszczeń i odnajdywanie przyczyn źródłowych
  • Zapobieganie niezgodnościom produktów i przeciwdziałanie marnowaniu żywności
  • Dokumentowanie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością
  • Przygotowywanie i organizowanie audytów trzeciej strony

Wspieramy przedsiębiorstwa w celu zwiększenia zaufania konsumentów do marki w zakresie aspektów bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego rozwoju poprzez doradztwo i usługi dedykowane produktom (strategia pakowania, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, receptura produktów spożywczych itp.).

Świadczone przez nas konsultacje począwszy od dokładnej oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności i oszustwami produktowymi po spersonalizowany plan zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, mają na celu zapobieganie kryzysom, które mogą wpłynąć na wizerunek marki.


Share it with your network