1. Home
  2. Badania żywności
  3. Usługi
  4. Projekty celowe
Projekty celowe

Projekty celowe

Dział badań eksperckich Food Science Center Mérieux NutriSciences oferuje innowacyjne portfolio usług w zakresie badań celowych dla przemysłu spożywczego, które pomogą zagwarantować stabilność, jakość i bezpieczeństwo produktu, począwszy od etapu samej koncepcji, poprzez profesjonalne doradztwo, kończąc na etapie wyrobu gotowego do sprzedaży.

W coraz bardziej złożonym globalnym łańcuchu dostaw żywności ważne jest, aby przetwórcy żywności przeprowadzili szczegółowe badania w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów i walidacji procesów produkcyjnych. Podstawą naszych usług jest odpowiedź na potrzeby sektora spożywczego – pomożemy ugruntować pozycję marki na rynku, nasi specjaliści udzielą porad na temat zagadnień technicznych oraz kwestii prawnych, a także dostarczą skuteczne rozwiązania ułatwiające szybsze wprowadzenie produktu na rynek docelowy.

Bez względu na specyfikę projektu, naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu profesjonalizmu i wsparcia na każdym etapie procesu.

Zakres usług oferowanych przez Food Science Center obejmuje również ocenę stabilności produktu na każdym etapie życia produktu, w tym podczas magazynowania, dystrybucji, ekspozycji w sklepie, użycia i przechowywania po otwarciu w warunkach domowych.

W ramach usług świadczonych przez Food Science Center znajdują się również badania sensoryczne i konsumenckie. Usługi z zakresu analizy sensorycznej i badań konsumenckich pozwalają na ocenę jakości produktów spożywczych i napojów, porównanie z produktami konkurencji, poznanie preferencji konsumentów oraz tworzenie nowych koncepcji produktów. Dostarczymy Państwu danych, które pozwolą świadomie podejmować trafne decyzje marketingowe:

  • Badania konsumenckie – pozycjonowanie produktu w odniesieniu do konkurencji, wybór najlepszej wersji produktu spośród kilku prototypów, potwierdzenie akceptacji nowego produktu, określenie mocnych i słabych stron badanych produktów, wyodrębnienie podgrup konsumenckich o określonych preferencjach
  • Laboratoryjne analizy sensoryczne – testy różnicowe, szeregowanie i skalowanie, profilowanie
  • Szkolenia i konsultacje z zakresu analizy sensorycznej

Share it with your network