1. Home
  2. Badania żywności
  3. Rozwiązania
  4. Produkcja

Produkcja

Skuteczny plan kontroli jakości w zakładach produkcyjnych pozwala zminimalizować koszty transformacji poprzez zmniejszenie ilości odpadów i zapobieganie problemom z bezpieczeństwem żywności i wadom jakościowym. Monitorowanie środowiska produkcyjnego odgrywa kluczową rolę w procesie wykrywania potencjalnych źródeł zanieczyszczenia.

Doskonalenie planowania procesu produkcyjnego

  • Wdrożenie skutecznego planu kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów
  • Kontrola i monitoring środowiska produkcyjnego
  • Ocena ryzyka, analiza przyczyny odchylenia od jakości, podejmowanie działań korygujących
  • Zapobieganie niezgodnościom produktów i zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych
  • Zapewnienie ciągłości działania podczas kryzysów

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną wiedzą specjalistyczną w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności, konsultanci Mérieux Nutrisciences wspierają przedsiębiorstwa w spełnieniu zgodności z przepisami i osiąganiu najwyższych standardów jakości w zakładach produkcyjnych, jednocześnie ułatwiając podejmowanie decyzji związanych z bieżącą działalnością dzięki inteligentnym rozwiązaniom cyfrowym.

Zespoły ekspertów Mérieux Nutrisciences wspierają przedsiębiorstwa podczas oceny potencjalnych zagrożeń i w przygotowaniu planu kontroli dostosowanego do przetwarzanych matryc i procesów produkcji żywności. Dodatkowo, oferowane przez nas audyty i usługi analityczne zapewniają, że produkcja jest zgodna z procesami i założonymi kryteriami planu kontroli.

W szczególnych przypadkach analizujemy przyczyny powstałych wad i defektów i odchyleń od jakości produktów oraz pomagamy określić odpowiednie działania naprawcze. W tym celu dokonujemy przeglądu procesów, procedur sanitarnych i planów ciągłości działania oraz wspieramy przedsiębiorstwa w kształtowaniu odporności operacyjnej.


Share it with your network