1. Home
  2. Badania żywności
  3. Rozwiązania
  4. Zrównoważony biznes

Zrównoważony biznes

Istotnym problemem przedsiębiorstw stało się stawienie czoła nowym wyzwaniom związanym z produkcją i dystrybucją żywności w obecnym kontekście zmian klimatycznych, rzadkich zasobów naturalnych, ogromnych nierówności w dostępie do żywności i wody na całym świecie oraz zanieczyszczonych ekosystemów. W branży spożywczej istnieje wiele sposobów, aby pozytywnie wpłynąć na swoje lokalne społeczności i pomóc w budowaniu bardziej zrównoważonego biznesu i systemów żywnościowych.

Doskonalenie modelu zrównoważonego biznesu

  • Rozpoznawalność jako odpowiedzialna organizacja, zaangażowana w realizację celów zrównoważonego rozwoju
  • Wdrażanie i monitorowanie kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji
  • Monitorowanie nowych przepisów i pojawiających się zagrożeń
  • Opracowanie planu ciągłości działania
  • Zapobieganie kryzysom i zarządzanie nimi

W Mérieux Nutrisciences głęboko wierzymy, że dzięki nowym wyzwaniom możemy współtworzyć wspólną wartość dla korzystających z naszych usług organizacji i wszystkich ich interesariuszy (konsumentów, klientów, dostawców, udziałowców, pracowników). Nasi konsultacji wspierają naszych Klientów w zdefiniowaniu klarownych ambicji i wizji zrównoważonego rozwoju, korzystając z konkretnych działań oraz systemu zarządzania wydajnością, począwszy od zdefiniowania standardów do wdrożenia pilotażowego.

Świadczymy również wyspecjalizowane usługi dotyczące wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem w całym łańcuchu wartości: wspieranie nowych potrzeb w zakresie rozwoju produktu (rozwój nowych produktów, w tym nowej żywności, reformulacja istniejących produktów, zmiana składu produktu w celu poprawy wartości odżywczej i jakości, zmiana surowców itp.), weryfikowanie źródeł pozyskiwania surowców (audyty dostawców, identyfikowalność), dostarczanie zrównoważonych opcji pakowania, optymalizacja i walidacja procesów w celu zmniejszenia zużycia energii.


Share it with your network