Mérieux NutriSciences - Tlenek etylenu w nasionach sezamu
24 luty 2021
Tlenek etylenu w nasionach sezamu

Tlenek etylenu jest powszechnie wykorzystywanym w przemyśle chemicznych środkiem odkażającym i dezynfekującym, z uwagi dużą aktywność wobec bakterii, wirusów i grzybów. Jest on stosowany głównie do sterylizacji sprzętu medycznego, ale nie jest dopuszczony do stosowania w żywności w Europie.

Tlenek etylenu jest substancją zabronioną do stosowania w żywności w Europie 

Stosowanie tlenku etylenu w sektorze spożywczym nie zawsze było zabronione. Substancja ta była wykorzystywana w kontroli szkodników, stosowano ją do zwalczania pasożytów w silosach przeznaczonych do przechowywania żywności, ale ze względu toksyczność tlenku etylenu, stosowanie tej substancji w żywności jest zakazane w Unii Europejskiej

Związek ten nie został zatwierdzony jako substancja czynna do stosowania w środkach ochrony roślin w UE (Rozporządzenie (UE) 2015/868). Tlenek etylenu jest sklasyfikowany jako substancja kategorii 1B ze względu na działanie rakotwórcze, mutagenne lub działanie szkodliwe na rozrodczość (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 396/2005 najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dla tlenku etylenu (suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażona jako tlenek etylenu) to granica oznaczalności danej metody (różna dla różnych matryc).

Od września 2020 r. w europejskim systemie RASFF zarejestrowano ponad 100 powiadomień dotyczących wprowadzenia do krajów europejskich żywności zanieczyszczonej tlenkiem etylenu. Zdecydowana większość powiadomień dotyczyła partii nasion sezamu pochodzących z Indii gdzie, w przeciwieństwie do Europy, dozwolona jest obróbka żywności za pomocą tlenku etylenu. 

Powiadomienia dotyczyły żywności, w której stężenie tlenku etylenu przekroczyło ponad 1000 razy najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości w Unii Europejskiej, czego efektem było masowe wycofywanie produktów z obrotu ze względu na jego toksyczność.

Jak możemy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa produktu?

Jako zaufany partner w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, oferujemy oznaczenie tlenku etylenu i 2-chloroetanolu w nasionach sezamu i produktach pochodnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ!

SKORZYSTAJ Z WERSJI PRÓBNEJ SAFETY HUD!