Mérieux NutriSciences - analiza sensoryczna i badania konsumenckie

Oferowane przez Mérieux NutriSciences usługi z zakresu analizy sensorycznej i badań konsumenckich pozwalają na ocenę jakości produktów spożywczych i napojów, poznanie preferencji konsumentów, porównanie produktów z produktami konkurencji oraz tworzenie koncepcji nowych produktów.

Nasza światowa sieć ekspertów może pomóc zespołom ds. badań i rozwoju oraz marketingu w tworzeniu produktów, które spełnią oczekiwania konsumentów. Możemy również pomóc w określeniu, jak zmiany składników i procesu produkcyjnego mogą wpływać na cechy produktu. Oferowane usługi z zakresu analizy sensorycznej pozwolą na uzyskanie szczegółowej charakterystyki sensorycznej produktu, która pozwoli na określenie cech sensorycznych decydujących o preferencji i akceptacji produktu.

Stosujemy sprawdzone metody i testy z zakresu analizy sensorycznej i badań konsumenckich, które pozwalają określić szanse na nowych rynkach, zmaksymalizować rentowność produktów i działań oraz zapewnić długoterminową relację między konsumentami i produktem. Celem naszych badań jest lepsze zrozumienie konsumentów i pomoc w zdefiniowaniu strategii marketingowej poprzez pomiar i wyjaśnianie aspektów sensorycznych i emocjonalnych związanych z produktem. 

Usługi z zakresu Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich