1. Home
 2. Badania obciążeniowe
Badania obciążeniowe

Badania obciążeniowe

Badania obciążeniowe obejmują modelowe wprowadzenie drobnoustrojów do produktu, co pozwala na sprawdzenie możliwości ich wzrostu i tempa rozwoju w produkcie. Badania uwzględniają zmienność produktu poprzez użycie różnych partii oraz stosowanie specyficznego dla danego produktu drobnoustroju (np. poprzez wykorzystanie szczepów wyizolowanych z danego rodzaju żywności).

Projekty przeprowadzane są zgodnie z europejskimi przewodnikami dla producentów żywności RTE i laboratoriów wykonujących badania obciążeniowe, w celu potwierdzenia zgodności produktu z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005.

Celem badań obciążeniowych jest ocena stabilności mikrobiologicznej produktu lub tempa wzrostu wybranych grup drobnoustrojów podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

OCENA POTENCJAŁU WZROSTU

Wymaga:

 • Badania na początku i końcu terminu przydatności do spożycia

Wynik badania:

 • Daje odpowiedź na pytanie: Czy produkt umożliwia wzrost Listeria monocytogenes?
 • Pozwala obliczyć dopuszczalną ilość Listeria monocytogenes w produkcie zaraz po produkcji, która pozwoli nie przekroczyć 100 jtk/g do końca terminu przydatności do spożycia

OCENA MAKSYMALNEGO TEMPA WZROSTU

Wymaga:

 • Większej liczby kontroli niż ocena potencjału wzrostu
 • Użycia modelowania matematycznego

Wynik badania:

 • Pozwala oszacować ilość Listeria monocytogenes w dowolnym dniu terminu przydatności do spożycia
 • Pozwala sprawdzić czy przy danej ilości Listeria monocytogenes oznaczonej w wybranym dniu terminu przydatności do spożycia produkt przekroczy limit 100jtk/g do końca terminu przydatności do spożycia
 • Pozwala obliczyć dopuszczalną ilość Listeria monocytogenes w produkcie zaraz po produkcji, która pozwoli nie przekroczyć 100 jtk/g do końca terminu przydatności do spożycia

W jakim celu wykonuje się badania obciążeniowe?

 • Aby ustalić, czy określone mikroorganizmy powodujące psucie żywności lub patogeny mogą rozwijać się w danym produkcie
 • Aby określić okres trwałości produktu w różnych warunkach przechowywania
 • W celu zbadania skuteczności środka konserwującego
 • Aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności (Rozp. 2073/2005, załącznik II), w szczególności dla żywności gotowej do spożycia, w której istnieje ryzyko wzrostu Listerii monocytogenes

Projekty przeprowadzane są zgodnie z:

 • Europejskim Przewodnikiem dla producentów żywności RTE „EURL Lm TECHNICAL GUIDANCE DOCUMENT for conducting shelf-life studies on Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods” (version 3 – 6 June 2014)
 • Normą francuską NF V 01-009 „Food traceability and safety — Management and hygiene —Guidance for performing microbiological growth tests” (2 May 2014)

Korzyści wynikające z przeprowadzenia badań obciążeniowych

 • Określenie kryteriów dla dopuszczalnych poziomów chorobotwórczych organizmów wskaźnikowych
 • Klasyfikacja produktów w zależności od ryzyka wzrostu patogenów
 • Ocena ryzyka i określenie punktów krytycznych zgodnie z zasadami HACCP
 • Przewidywanie poziomu zanieczyszczenia patogenami na każdym etapie produkcji i przechowywania
 • Ocena bezpieczeństwa nowych produktów lub wprowadzanych nowych procesów produkcyjnych
 • Potwierdzenie okresu przydatności do spożycia
Share it with your network