Badania przechowalnicze żywności to jeden z najważniejszych elementów zapewnienia kontroli jakości produktów. Gwarancja bezpieczeństwa żywności przez cały czas jej występowania na rynku jest obowiązkiem producenta. 

Mérieux NutriSciences - Badania przechowalnicze żywności - Szafa klimatyczna

Termin przydatności do spożycia liczony jest od chwili wyprodukowania danego produktu aż do momentu nabycia go przez konsumenta, przy czym nie może on zostać narażony na jakiekolwiek niebezpieczeństwa, wynikające bezpośrednio z pogorszenia się jakości fizykochemicznej lub mikrobiologicznej produktu w okresie, w jakim jest określona jego przydatność do spożycia. Oznacza to więc, że od momentu wytworzenia żywności do końca terminu jej ważności (data zazwyczaj podana jest na opakowaniu) konsument posiada gwarancję dobrej jakości artykułu w pełni zdatnego do spożycia. Żywność, która nie spełnia norm, a tym samym może być niebezpieczna dla zdrowia osób spożywających, nie może znajdować się w obrocie handlowym, co reguluje konkretne rozporządzenie - (WE) 178/200.

Badania przechowalnicze żywności, a trwałość produktu 

W tym momencie warto wprowadzić pojęcie trwałości produktu spożywczego. Jest ona uzależniona od wielu czynników, może to być m.in. rodzaj produktu, metoda produkcji, pochodzenie czy sposób zakonserwowania. Pogorszenie jakości żywności może zależeć również od zmian chemicznych, fizycznych, a nawet mikrobiologicznych, które zachodzą w produkcie. Co zatem dokładnie składa się na jego trwałość? Będzie to z pewnością ubytek bądź przyrost wody, wzrost pleśni, bakterii i drożdży, temperatura przechowywania produktu oraz światło. To jednak nie wszystko. Niezwykle istotną rolę odgrywa także ubytek określonych składników odżywczych, a także reakcje chemiczne, które powodują zmianę barwy i powstawanie nieprzyjemnych zapachów. 

Mérieux NutriSciences - Badania przechowalnicze żywności - Szafy klimatyczne

Badania przechowalnicze żywności - na czym polegają? 

Badania tego rodzaju pozwalają wyznaczyć lub potwierdzić termin przydatności danego produktu spożywczego i skupiają się przede wszystkim na jego analizie w wyznaczonych odstępach czasowych. Następnie porównuje się wyniki do wartości początkowych, a więc takich, które uzyskano jeszcze przed rozpoczęciem badań. Co dokładnie zostaje poddane analizie? Przeważnie są to właściwości fizyczne i chemiczne oraz czystość mikrobiologiczna. Niekiedy zaliczają się do nich również cechy organoleptyczne. Badania przechowalnicze żywności są niezwykle pracochłonne, ponieważ wymagają indywidualnego opracowania dla każdego produktu, jednak umożliwiają uzyskanie naprawdę szczegółowych wyników. Do ich przeprowadzenia konieczne są tzw. komory przechowalnicze, które mogą zapewnić kilka wariantów temperaturowych (zazwyczaj trzy) i wilgotność powietrza na stałym poziomie. 

Mérieux NutriSciences - Badania przechowalnicze żywności - Komora przechowalnicza

Co mamy do zaoferowania? 

Nasze laboratorium oferuje badania przechowalnicze różnego rodzajów żywności, do których zalicza się m.in: ryby i przetwory rybne, mięso, przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne, drób, przetwory warzywne i owocowe, koncentraty, mleko i przetwory mleczne, produkty mleczne, przyprawy i wiele innych. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie!

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!