Badania mikrobiologiczne żywności stanowią podstawowe narzędzie nadzoru oraz oceny artykułów żywnościowych. Ich celem jest zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej produktów, na każdym etapie ich powstawania i obrotu. Nadzór nad czystością mikrobiologiczną powinien być sprawowany podczas całego procesu produkcyjnego – począwszy od surowców, półproduktów, aż po produkty końcowe.

Mérieux NutriSciences - Badania mikrobiologiczne żywności
Nasze wysoko wyspecjalizowane laboratoria wykonują badania mikrobiologiczne wszystkich produktów spożywczych, m.in. takich jak: 
 • Mięso
 • Ryby
 • Produkty mleczne
 • Woda
 • Napoje
 • Owoce i warzywa
 • Zboża i orzechy
 • Składniki i dodatki do żywności
 • Pasze dla zwierząt
 • Gotowe produkty
 • Materiały do kontaktu z żywnością
Nasza międzynarodowa sieć akredytowanych zgodnie z normą ISO laboratoriów spełnia rygorystyczne standardy branżowe w celu zapewnienia integralności danych.

Jakie usługi oferujemy w zakresie badań mikrobiologicznych żywności? 

Identyfikacja mikrorganizmów wskaźnikowych i patogenów 

Mikroorganizmy Wskaźnikowe

 • Mikroorganizmy kwasoodporne
 • Wskaźniki kałowego zanieczyszczenia
 • Mikroorganizmy odporne na wysokie temperatury
 • Mikroorganizmy psychrotrofowe
 • Mikroorganizmy przetrwalnikujące

Patogeny i Toksyny

 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella ssp.
 • Legionella ssp. Legionella pneumophila
 • Escherichia coli STEC, w tym O157
 • Vibrio spp.
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus (i toksyny)
 • Cronobacter spp (Enterobacter sakazakii)
 • Campylobacter ssp.
 • Enterotoksyny
 • Staphylococcus aureus

Mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym

Niektóre z naszych najczęściej wykonywanych badań dotyczą następujących mikroorganizmów:

 • Bifidobakterie
 • Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus acidophilus
 • Streptococcus thermophilus
 • Saccharomyces cerevisiae

Badania obciążeniowe

Badania obciążeniowe wykorzystywane są do oceny ryzyka wzrostu bakterii podczas przechowywania. Obejmują modelowe wprowadzenie drobnoustrojów do produktu, co pozwala na sprawdzenie możliwości ich wzrostu i tempa rozwoju w produkcie. Badania te uwzględniają zmienność produktu poprzez użycie różnych partii oraz stosowanie specyficznego dla danego produktu drobnoustroju (np. poprzez wykorzystanie szczepów wyizolowanych z żywności).

Projekty przeprowadzane są zgodnie z europejskimi przewodnikami dla producentów żywności RTE i laboratoriów wykonujących badania obciążeniowe, w celu potwierdzenia zgodności produktu z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005.

Wiedza pozyskana w toku tych badań pozwala zminimalizować ryzyko przekroczenia niebezpiecznego poziomu patogenów w produkcie w okresie jego przydatności do spożycia.

Dlaczego warto wykonać test obciążeniowy?

 • Aby ustalić, czy określone mikroorganizmy powodujące psucie żywności lub patogeny mogą rozwijać się w danym produkcie
 • Aby określić okres trwałości w różnych warunkach przechowywania
 • W celu zbadania skuteczności środka konserwującego lub oznaczenia obecności określonych stężeń środka konserwującego
 • Aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności (Rozp. 2073/2005, załącznik II), w szczególności dla żywności gotowej do spożycia (ang. ready-to-eat), w której istnieje ryzyko wzrostu Listerii monocytogenes (możliwe jest również przeprowadzenie badań ze szczepami Salmonella ssp., Clostridium botulinumBacillus cereus, i innymi patogenami żywności). 

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
3 styczeń 2022
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość n...
20 grudzień 2021
Węglowodory Olejów Mineralnych (MOH) są mieszaninami wyższych węglowodorów zawierających tysiące związków chemicznych o zróżnicowanej strukturze i masie cząsteczkowej. Pozyskuje się je w procesie dest...
3 styczeń 2022
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dokonał ponownej oceny zagrożeń związanych z bisfenolem A w żywności i obniżył tolerowane dzienne pobranie (TDI) o 100 000, ustalając nową wartość n...
20 grudzień 2021
Węglowodory Olejów Mineralnych (MOH) są mieszaninami wyższych węglowodorów zawierających tysiące związków chemicznych o zróżnicowanej strukturze i masie cząsteczkowej. Pozyskuje się je w procesie dest...