Badania mikrobiologiczne żywności stanowią podstawowe narzędzie nadzoru oraz oceny artykułów żywnościowych. Ich celem jest zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej produktów, na każdym etapie ich powstawania i obrotu. Nadzór nad czystością mikrobiologiczną powinien być sprawowany podczas całego procesu produkcyjnego – począwszy od surowców, półproduktów, aż po produkty końcowe.

Mérieux NutriSciences - Badania mikrobiologiczne żywności

Nie sposób wyobrazić sobie odpowiednią jakość produkcji żywności bez badania jej pod kątem mikrobiologicznym. Jest to kluczowy i najbardziej bazowy element dopuszczania jej do obrotu i dbałości o dobro konsumentów. Zadaniem producenta jest zagwarantowanie bezpieczeństwa artykułów spożywczych od czasu ich wyprodukowania, aż do terminu ich przydatności. Różne czynniki mogą mieć wpływ na obniżenie mikrobiologicznej jakości artykułów żywnościowych, np. niewłaściwe opakowanie i zakonserwowanie, nieodpowiednie warunki przechowywania lub transportu. Najgorszym przypadkiem jest zakażenie produktów spożywczych bakteriami chorobotwórczymi, które mogą prowadzić do wywołania choroby bądź – w najgorszym wypadku - śmierci. Najbardziej niebezpiecznymi bakteriami są m. in.: Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus.

Badania mikrobiologiczne żywności to niezbędny element kontroli jakości artykułów spożywczych, a także wymóg prawny, nałożony na ich producentów. Kontrola produktu jest ważna nie tylko w trakcie jego produkcji i bezpośrednio po niej, konieczne są także badania oceniające jego odporność na przechowywanie i transport.

W naszych laboratoriach wykonujemy badania mikrobiologiczne żywności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2015 roku w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Bazujemy na międzynarodowych normach ISO. Badamy nie tylko próbki żywności, lecz także prowadzimy nadzór stanu sanitarnego powierzchni w zakładach produkcji żywności w placówkach publicznych, m. in. w przychodniach i gabinetach lekarskich, hotelach, firmach. Pobieramy również wymazy z maszyn, urządzeń sanitarnych czy rąk.

Nasze laboratoria należą do najnowocześniejszych w Polsce. Zostały wyposażone w zaawansowaną technologicznie aparaturę. Nasi pracownicy to wysoko wykwalifikowani specjaliści w swojej dziedzinie. Dzięki takiemu połączeniu doskonałej kadry i najlepszej aparatury możemy zagwarantować Państwu badania mikrobiologiczne żywności i innych artykułów na najwyższym poziomie i przeprowadzać oznaczenia zdecydowanej większości parametrów mikrobiologicznych.

Jakie usługi oferujemy w zakresie badań mikrobiologicznych żywności? 

Oferta Mérieux NutriSciences z zakresu badań mikrobiologicznych obejmuje usługi analityczne, które pozwalają na wykrycie mikroorganizmów wskaźnikowych i chorobotwórczych oraz ich toksyn lub mikroorganizmów powodujących psucie się żywności, w tym pleśni i drożdży.

Nasz szeroki wachlarz badań mikrobiologicznych pozwala zagwarantować jakość produktów poprzez zapewnienie, że są wolne od patogenów lub mikroorganizmów powodujących psucie się żywności.

 • Mikroorganizmy Wskaźnikowe

           Mikroorganizmy kwasoodporne

 • Wskaźniki kałowego zanieczyszczenia
 • Mikroorganizmy odporne na wysokie temperatury
 • Mikroorganizmy psychrotrofowe
 • Mikroorganizmy przetrwalnikujące
 • Patogeny i Toksyny
 • Listeria monocytogenes
 • Salmonella ssp.
 • Legionella ssp. i Legionella pneumophila
 • Escherichia coli STEC, w tym O157
 • Vibrio spp.
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus (i toksyny)
 • Cronobacter spp (Enterobacter sakazakii)
 • Campylobacter ssp.
 • Enterotoksyny
 • Staphylococcus aureus

Nasza uznane doświadczenie w badaniu mikroorganizmów stosowanych w przemyśle może pomóc w kontroli jakości i bezpieczeństwa produktu na różnych etapach jego rozwoju.

Oznaczenie liczby poszczególnych gatunków bakterii może być przeprowadzane na wyizolowanych gatunkach lub złożonych florach bakteryjnych. Stosowane w naszych laboratoriach techniki obejmują zarówno metody referencyjne (ISO i IDF), jak i wewnętrznie sprawdzone metody dla tych gatunków bakterii, dla których nie ma oficjalnych metod.

Niektóre z naszych najczęściej wykonywanych badań dotyczą następujących mikroorganizmów:

 • Bifidobakterie
 • Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus acidophilus
 • Streptococcus thermophilus
 • Saccharomyces cerevisiae

Badania obciążeniowe wykorzystywane są do oceny ryzyka wzrostu bakterii podczas przechowywania. Obejmują modelowe wprowadzenie drobnoustrojów do produktu, co pozwala na sprawdzenie możliwości ich wzrostu i tempa rozwoju w produkcie. Badania te uwzględniają zmienność produktu poprzez użycie różnych partii oraz stosowanie specyficznego dla danego produktu drobnoustroju (np. poprzez wykorzystanie szczepów wyizolowanych z żywności).

Projekty przeprowadzane są zgodnie z europejskimi przewodnikami dla producentów żywności RTE i laboratoriów wykonujących badania obciążeniowe, w celu potwierdzenia zgodności produktu z kryteriami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 2073/2005.

Wiedza pozyskana w toku tych badań pozwala zminimalizować ryzyko przekroczenia niebezpiecznego poziomu patogenów w produkcie w okresie jego przydatności do spożycia.

Dlaczego warto wykonać test obciążeniowy?

 • Aby ustalić, czy określone mikroorganizmy powodujące psucie żywności lub patogeny mogą rozwijać się w danym produkcie
 • Aby określić okres trwałości w różnych warunkach przechowywania
 • W celu zbadania skuteczności środka konserwującego lub oznaczenia obecności określonych stężeń środka konserwującego
 • Aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności (Rozp. 2073/2005, załącznik II), w szczególności dla żywności gotowej do spożycia (ang. ready-to-eat), w której istnieje ryzyko wzrostu Listerii monocytogenes (możliwe jest również przeprowadzenie badań ze szczepami Salmonella ssp., Clostridium botulinum, Bacillus cereus, i innymi patogenami żywności). 

Może Cię również zainteresować

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!

Latest News
12 październik 2020
Najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych (PA) w niektórych środkach spożywczych, w tym w suplementach diety, zostały ustanowione przez Komisję Europejską.
12 październik 2020
W dniu 24 września opublikowane zostało Rozporządzenie (UE) 2020/1322 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD...
12 październik 2020
Najwyższe dopuszczalne poziomy alkaloidów pirolizydynowych (PA) w niektórych środkach spożywczych, w tym w suplementach diety, zostały ustanowione przez Komisję Europejską.
12 październik 2020
W dniu 24 września opublikowane zostało Rozporządzenie (UE) 2020/1322 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD...