Mérieux NutriSciences - Badania żywności

Badania żywności to bardzo złożony proces, którego celem jest zazwyczaj określenie, czy jest ona zdatna do spożycia, tj. czy nie został przekroczony termin ważności. Na jakość żywności składa się kilka czynników, będzie to przede wszystkim jakość odżywcza i zdrowotna, jakość organoleptyczna oraz higiena i bezpieczeństwo. Dopiero wszystkie te składniki przekładają się na kompleksową ocenę konsumentów, którzy są głównymi odbiorcami. W ocenie żywności stosuje się dwie metody: metodę organoleptyczną i metodą laboratoryjną. Ta pierwsza składa się z oceny organoleptycznej i analizy sensorycznej. Na czym więc dokładnie polega?

Metoda organoleptyczna w badaniu żywności 

Metoda organoleptyczna polega na określeniu jakości produktów spożywczych za pomocą zmysłów: wzroku, zapachu, dotyku i smaku. Oznacza to więc, że sprawdzana będzie jej barwa, zapach, konsystencja, a także posmak. Dlaczego jest to takie ważne? To właśnie jakość sensoryczna jest najważniejsza dla konsumentów. Produkty spożywcze wybierają najczęściej na podstawie ich cech fizycznych (wyglądu), smaku czy zapachu. Po przeprowadzeniu tego rodzaju badań uzyskuje się wymierne wyniki, które są jednocześnie ścisłe i powtarzalne. Opracowuje się je metodami statystycznymi. Metody analizy sensorycznej mogą być bardzo odmienne, zalicza się do nich m.in. metody różnicowe, parzyste, metodę duo-trio oraz metodę trójkątową. Niezmiernie istotne będą także warunki laboratoryjne. Zazwyczaj należy do nich odpowiednia temperatura otoczenia, wilgotność względna, wentylacja, oświetlenie naturalne bądź specjalnie przystosowane oświetlenie sztuczne, neutralny kolor ścian i wiele innych. Właśnie dlatego tak istotny jest wybór dobrego laboratorium, które przeprowadzi badania żywności.

Metoda laboratoryjna w badaniu żywności 

To druga metoda badania żywności, którą przeważnie przeprowadza się jako pierwszą. Dopiero, gdy jej wyniki będą zadowalające zleca się ocenę organoleptyczną. Polega przede wszystkim na badaniach mikrobiologicznych, podczas których sprawdza się wzrost i rozwój bakterii w żywności. Jeśli wzrost pleśni i drożdży oraz innych bakterii zostanie stwierdzony, oznacza to, że żywność nie nadaje się już do spożycia. Tego rodzaju badania pozwalają zachować bezpieczeństwo produktu na każdym etapie jego produkcji i nie tylko. Kontrolowanie jakości mikrobiologicznej jest równie istotne w surowcach, półproduktach, jak i produkcie końcowym. Powinno się je przeprowadzać także podczas całego okresu obrotu żywnością. 

Nasze laboratorium jest w stanie zagwarantować złożone badania żywności. Proponujemy m.in. analizy mikrobiologiczne podczas których oznaczamy następujące patogeny: Salmonella, Listeria monocytogenes, Pseudomons aeruginosa, Legionella, Pseudomons aeruginosa i wiele, wiele innych. Oferujemy także inne, dodatkowe analizy, jak chociażby: badania przechowalnicze, próbę termostatową, szczelność opakowania czy badania na pozostałości antybiotyków w mleku i przetworach mlecznych. Zapraszamy do kontaktu. 

Najbardziej popularne usługi

Usługi z zakresu Badania Żywności

Mérieux NutriSciences jest wiodącym partnerem dla przemysłu spożywczego z zakresu badań mikrobiologicznych. Nasi mikrobiolodzy stosują swoją fachową wiedzę dotyczącą produktów spożywczych i wymagań prawnych do przeprowadzania badań według standardów wyznaczonych przez ISO, FDA, USDA, APHA, AFNOR, AOAC. 

Nasza międzynarodowa sieć akredytowanych laboratoriów oferuje wiarygodne i znormalizowane metody badawcze z zakresu chemii analitycznej w celu zapewnienia jakości produktów spożywczych.

W związku z rosnącym zainteresowaniem konsumentów jakością żywności oraz zależnością zdrowia od diety, wprowadzono obowiązek znakowania wartością odżywczą wszytych środków spożywczych. Wartość odżywcza produktu (m.in. zawartość cukru, soli, tłuszczu) przed umieszczeniem na etykiecie powinna być zweryfikowana za pomocą dostępnych metod analitycznych. 

Barwa i tekstura żywności są kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze żywności. 

Tekstura jest ogółem właściwości strukturalnych i reologicznych produktu, odbieranych przez człowieka za pomocą bodźców mechanicznych, wzrokowych i słuchowych. Najczęściej wykonywane testy analizy tekstury żywności obejmują:

  • Test Penetracji
  • Test Ściskania
  • Test Cięcia
  • Test Zginania-Łamania

Kolor jest cechą ściśle związaną ze świeżością żywności, odgrywa również istotną rolę w przypadku reklamy oraz prezentacji środków spożywczych.

 

Niezależnie od wyzwania związanego z zapachem lub smakiem, Mérieux NutriSciences oferuje pomoc w zakresie analizy środków aromatyzujących i związków lotnych w żywności, produktach niespożywczych oraz materiałach opakowaniowych. 

Zanieczyszczenia produktów spożywczych oraz pozostałości pestycydów i leków weterynaryjnych w żywności wzbudzają coraz większe obawy związane z ryzkiem zagrożenia dla zdrowia konsumentów na całym świecie. Mérieux NutriSciences oferuje usługi analityczne, które pozwolą zapewnić jakość produktów w odniesieniu do zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych w żywności.

PFAS to fluorowane związki organiczne znajdują powszechne zastosowanie w przemyśle, jak i w wielu wyrobach codziennego użytku. Ocen ryzyka wobec PFAS wykazała szkodliwość tych związków na zdrowie człowieka.

Możliwe źródła ekspozycji ludzi na PFAS to:

  • Woda
  • Żywość
  • Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji na wybrane składniki żywności stały się na przestrzeni ostatnich lat palącym problemem o wymiarze społecznym i indywidualnym. Oferujemy jakościową i/lub ilościową analizę żywności, wody, popłuczyn pod kątem obecności alergenów przy wykorzystaniu szerokiej gamy technologii, w tym  PCR, ELISA i LC/MS.

Badanie Alergenów w Żywności

Konsumenci chcą być pewni jakości i pochodzenia żywności, którą spożywają. W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywnościowego w całym łańcuchu żywnościowym, Mérieux NutriSciences oferuje zaawansowane metody do oznaczania zafałszowań żywności.

Autentyczność i Zafałszowania Żywności

Ryzyko zanieczyszczenia żywności związane z obecnością wirusów stanowi coraz większy problem dla przemysłu spożywczego. Laboratorium Mérieux NutriSciences oferuje możliwość wykrywania w żywności Norowirusa G1/G2 i wirusa zapalenia wątroby typu A.

Wykrywanie Wirusów Przenoszonych przez Żywność

Organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO) to organizm, którego materiał genetyczny został zmieniony za pomocą technik inżynierii genetycznej. Wiele krajów wprowadziło przepisy, których celem jest ograniczenie poziomu GMO w produktach spożywczych. Dotyczy to głównie produktów zawierających soję i kukurydzę. 

Analiza GMO

Od soli i przypraw do barwników spożywczych i konserwantów, składnikiem żywności jest każda z substancji, jakie występują w środowisku spożywczym, a także inne składniki, celowo dodawane w procesie produkcyjnym (w tym środki aromatyzujące, dodatki do żywności i enzymy spożywcze), obecne w końcowym produkcie nawet w postaci zmienionej.

Dodatki Do Żywności

Zaczynając od surowców i na gotowym produkcie kończąc, Merieux NutriSciences może pomóc w wyborze właściwego rozwiązania analitycznego, aby zapewnić zgodność produktu z międzynarodowymi normami prawnymi. Nasze analizy są dostosowane do materiałów mających kontakt z żywnością, w tym materiałów z tworzyw sztucznych, ceramiki, celulozy regenerowanej, metali i stopów metali, gumy, papieru i tektury, szkła, drewna, korka i innych materiałów, dla których nie istnieją specjalne regulacje. 

Materiały do Kontaktu z Żywnością

Akryloamid jest toksycznym związkiem chemicznym powszechnie używanym w wielu gałęziach przemysłu, akryloamid jest również substancją, która w naturalny sposób powstaje w żywności. Oferta analityczna Mérieux NutriSciences umożliwia ilościowe oznaczenie akrylaomidu w produktach żywnościowych za pomocą chromatografii cieczowej. 

Oznaczanie Akryloamidu w Żywności
Oznaczanie zawartości 3-MCPD, 2-MCPD i ich estrów oraz estrów glicydowych w żywności