Mérieux NutriSciences - Badania żywności

Dzięki rygorystycznym procedurom, wypracowanym przy współpracy oddziałów Mérieux NutriSciences na całym świecie, oferujemy usługi najwyższej klasy, a nasi Klienci mogą mieć całkowite zaufanie do dostarczanych przez nas wyników i porad. Wysokie kwalifikacje personelu, w połączeniu z czterdziestoletnim doświadczeniem korporacji i ciągłą wymianą doświadczeń w skali całego świata, pozwalają nam skutecznie wspierać przedsiębiorstwa działające zarówno na rynkach lokalnych jak i zagranicznych.

Dbamy o bezkonkurencyjną doskonałość i wyczerpującą ofertę usług pozwalających współpracującym z nami firmom skutecznie zarządzać jakością i projektować produkty spełniające oczekiwania konsumentów.

Nasze akredytowane laboratoria zapewniają profesjonalne usługi z zakresu mikrobiologii i chemii analitycznej, w tym m.in. oznaczenia wartości odżywczej, zanieczyszczeń i pozostałości, badania alergenów, analizę GMO, identyfikację gatunkową. Wykonujemy szerokie spektrum analiz laboratoryjnych, które pomogą Państwu nadzorować jakość, spełnić wymagania prawne i projektować nowe produkty w oparciu o precyzyjne dane.

Profesjonalne rozwiązania dla firm

Specjaliści Mérieux NutriSciences są strategicznymi partnerami w procesie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i jakości żywności. Nasi eksperci pomogą Państwu zinterpretować wyniki analiz, ustalić specyfikacje do badań, a także rozwiązać napotkany problem. Stosując najdoskonalsze metodyki i zaawansowaną technologię, nasi specjaliści dostarczą państwu najdokładniejszą ekspertyzę pozwalającą zapewnić bezpieczeństwo i jakość produktów oraz zbudować silną markę.

Najbardziej popularne usługi

Usługi z zakresu Badania Żywności

Mérieux NutriSciences jest wiodącym partnerem dla przemysłu spożywczego z zakresu badań mikrobiologicznych. Nasi mikrobiolodzy stosują swoją fachową wiedzę dotyczącą produktów spożywczych i wymagań prawnych do przeprowadzania badań według standardów wyznaczonych przez ISO, FDA, USDA, APHA, AFNOR, AOAC. 

Nasza międzynarodowa sieć akredytowanych laboratoriów oferuje wiarygodne i znormalizowane metody badawcze z zakresu chemii analitycznej w celu zapewnienia jakości produktów spożywczych.

W związku z rosnącym zainteresowaniem konsumentów jakością żywności oraz zależnością zdrowia od diety, wprowadzono obowiązek znakowania wartością odżywczą wszytych środków spożywczych. Wartość odżywcza produktu (m.in. zawartość cukru, soli, tłuszczu) przed umieszczeniem na etykiecie powinna być zweryfikowana za pomocą dostępnych metod analitycznych. 

Barwa i tekstura żywności są kluczowymi czynnikami decydującymi o wyborze żywności. 

Tekstura jest ogółem właściwości strukturalnych i reologicznych produktu, odbieranych przez człowieka za pomocą bodźców mechanicznych, wzrokowych i słuchowych. Najczęściej wykonywane testy analizy tekstury żywności obejmują:

  • Test Penetracji
  • Test Ściskania
  • Test Cięcia
  • Test Zginania-Łamania

Kolor jest cechą ściśle związaną ze świeżością żywności, odgrywa również istotną rolę w przypadku reklamy oraz prezentacji środków spożywczych.

 

Niezależnie od wyzwania związanego z zapachem lub smakiem, Mérieux NutriSciences oferuje pomoc w zakresie analizy środków aromatyzujących i związków lotnych w żywności, produktach niespożywczych oraz materiałach opakowaniowych. 

Zanieczyszczenia produktów spożywczych oraz pozostałości pestycydów i leków weterynaryjnych w żywności wzbudzają coraz większe obawy związane z ryzkiem zagrożenia dla zdrowia konsumentów na całym świecie. Mérieux NutriSciences oferuje usługi analityczne, które pozwolą zapewnić jakość produktów w odniesieniu do zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych w żywności.

PFAS to fluorowane związki organiczne znajdują powszechne zastosowanie w przemyśle, jak i w wielu wyrobach codziennego użytku. Ocen ryzyka wobec PFAS wykazała szkodliwość tych związków na zdrowie człowieka.

Możliwe źródła ekspozycji ludzi na PFAS to:

  • Woda
  • Żywość
  • Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością

Alergie pokarmowe i reakcje nietolerancji na wybrane składniki żywności stały się na przestrzeni ostatnich lat palącym problemem o wymiarze społecznym i indywidualnym. Oferujemy jakościową i/lub ilościową analizę żywności, wody, popłuczyn pod kątem obecności alergenów przy wykorzystaniu szerokiej gamy technologii, w tym  PCR, ELISA i LC/MS.

Badanie Alergenów w Żywności

Konsumenci chcą być pewni jakości i pochodzenia żywności, którą spożywają. W celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywnościowego w całym łańcuchu żywnościowym, Mérieux NutriSciences oferuje zaawansowane metody do oznaczania zafałszowań żywności.

Autentyczność i Zafałszowania Żywności

Ryzyko zanieczyszczenia żywności związane z obecnością wirusów stanowi coraz większy problem dla przemysłu spożywczego. Laboratorium Mérieux NutriSciences oferuje możliwość wykrywania w żywności Norowirusa G1/G2 i wirusa zapalenia wątroby typu A.

Wykrywanie Wirusów Przenoszonych przez Żywność

Organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO) to organizm, którego materiał genetyczny został zmieniony za pomocą technik inżynierii genetycznej. Wiele krajów wprowadziło przepisy, których celem jest ograniczenie poziomu GMO w produktach spożywczych. Dotyczy to głównie produktów zawierających soję i kukurydzę. 

Analiza GMO

Od soli i przypraw do barwników spożywczych i konserwantów, składnikiem żywności jest każda z substancji, jakie występują w środowisku spożywczym, a także inne składniki, celowo dodawane w procesie produkcyjnym (w tym środki aromatyzujące, dodatki do żywności i enzymy spożywcze), obecne w końcowym produkcie nawet w postaci zmienionej.

Dodatki Do Żywności

Zaczynając od surowców i na gotowym produkcie kończąc, Merieux NutriSciences może pomóc w wyborze właściwego rozwiązania analitycznego, aby zapewnić zgodność produktu z międzynarodowymi normami prawnymi. Nasze analizy są dostosowane do materiałów mających kontakt z żywnością, w tym materiałów z tworzyw sztucznych, ceramiki, celulozy regenerowanej, metali i stopów metali, gumy, papieru i tektury, szkła, drewna, korka i innych materiałów, dla których nie istnieją specjalne regulacje. 

Materiały do Kontaktu z Żywnością

Akryloamid jest toksycznym związkiem chemicznym powszechnie używanym w wielu gałęziach przemysłu, akryloamid jest również substancją, która w naturalny sposób powstaje w żywności. Oferta analityczna Mérieux NutriSciences umożliwia ilościowe oznaczenie akrylaomidu w produktach żywnościowych za pomocą chromatografii cieczowej. 

Oznaczanie Akryloamidu w Żywności
Oznaczanie zawartości 3-MCPD, 2-MCPD i ich estrów oraz estrów glicydowych w żywności