Woda jest cennym zasobem naturalnym, jej jakość ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Woda będąca składnikiem żywności, jak i woda wykorzystywana w trakcie przetwarzania żywności jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia żywności. 

badanie wody
   

Dokładna i kompleksowa analiza wody jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności. Mérieux NutriSciences wykonuje szereg badań jakości wody w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno produktów spożywczych i napojów, jak i procesu produkcyjnego.

Laboratorium Mérieux NutriSciences oferuje szeroki zakres analiz wody, począwszy od wody pitnej, a kończąc na wodzie ściekowej. Specjalistyczne akredytowane laboratoria wykonują chemiczną i bakteriologiczną analizę wody stosowanej na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. Wykonujemy również badania wody w obiektach rekreacyjnych i wypoczynkowych, takich jak baseny, sauny czy Spa.

Normy środowiskowe

W ramach świadczonych usług z zakresu Woda i Środowisko wykonujemy badanie wody podziemnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w celu wykrycia skażenia wody zanieczyszczeniami przemysłowymi i zanieczyszczeniami pochodzącymi ze składowisk odpadów.

Zajmujemy się również pobieraniem próbek i badaniem wody powierzchniowej, jak i wody uzdatnionej do użytku publicznego na zgodność z obowiązującymi przepisami.

Analiza sensoryczna wody

Cechy organoleptyczne, takie jak smak i zapach, odgrywają kluczową rolę w procesie projektowania nowego produktu. W ramach usług z zakresu Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich oferujemy pełen zakres usług analitycznych i badań konsumenckich wody i napojów na bazie wody. 

Najbardziej popularne usługi

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Skontaktuj się z nami!