1. Home
  2. Badania żywności
  3. Kategorie żywności
  4. Zboża i przetwory zbożowe
Zboża i przetwory zbożowe

Zboża i przetwory zbożowe

Zboża to najpowszechniej uprawiana grupa roślin na świecie, a produkty przerobu zbóż są podstawą wyżywienia ludzi i wielu zwierząt hodowlanych. Produkty zbożowe są nadal podstawą polskiej diety, mimo że ich spożycie z roku na rok maleje.

Zboża należą do grupy roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych (traw, łac. Gramineae), która obejmuje pszenicę, ryż, kukurydzę, jęczmień, owies, żyto, sorgo i proso. Ziarno zbóż duże ilości lekkostrawnych węglowodanów, głównie skrobi, tłuszcz znajduje się w zarodka ziarniaka, natomiast celuloza (główny składnik błonnika pokarmowego) witaminy z grupy B i składniki mineralne są obecne w zewnętrznej części ziarna – łusce.

Najpopularniejszymi produktami przerobu zbóż są mąki, kasze, płatki, otręby, makarony, kawy zbożowe oleje, syropy i napoje roślinne.

Zboża najczęściej stosowane w żywieniu ludzi to pszenica, miękka i twarda, oraz ryż. Zboża takie jak kukurydza, owies, jęczmień, żyto i sorgo są głównie wykorzystywane w żywieniu zwierząt.

Obecnie, wraz ze wzrostem liczby przypadków nietolerancji glutenu, zboża które nie zawierają glutenu, takie jak kukurydza, ryż, proso, gryka, sorgo i amarantus, są wykorzystywane w produkcji produktów bezglutenowych.

Dzisiejszy konsument przywiązuje coraz większą wagę do zdrowej, zrównoważonej diety i aktywności fizycznej, przez co trendy na rynku skupiają się na poszukiwaniu produktów roślinnych o wysokiej zawartości białka i błonnika pokarmowego.

Rosnąca świadomość żywieniowa konsumentów przekłada się na zwiększone zainteresowanie roślinami strączkowymi – soczewicą i ciecierzycą oraz produktami ich przerobu (mąki), czy też pseudozbożami, takimi jak komosa ryżowa (quinoa).

Oferta Mérieux NutriSciences

Mérieux NutriSciences oferuje pełen zakres usług analitycznych i konsultingowych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości zbóż i przetworów zbożowych w całym łańcuchu produkcji żywności. Posiadamy również zespół konsultantów wyspecjalizowanych w doradztwie regulacyjnym, tworzących międzynarodową grupę  ekspertów Food Compliance Solutions. Częste zmiany przepisów prawa żywnościowego (zarówno na poziomie krajowym, jak i UE), większa świadomość zarówno producentów, jak i konsumentów, sprawiają, że zapewnienie zgodności z przepisami prawa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Analiza zanieczyszczeń i pozostałości w zbożach i produktach zbożowych

Komplenta oferta usług Mérieux NutriSciences w zakresie badania zbóż i przetworów zbożowych

Pozostałości pestycydów

Pestycydy są jednym z najważniejszych zagrożeń chemicznych w produktach rolnych i żywności. Pomimo że najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów są ściśle regulowane przez Unię Europejską (rozporządzenie (WE) 396/2005), nadal istnieje wiele wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktów roślinnych, zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej wrażliwych i podatnych na zagrożenia grup konsumentów.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii w analizie pozostałości pestycydów, laboratoria Mérieux NutriSciences oferują oznaczenie ponad 900 substancji aktywnych za pomocą metody wielopozostałościowej (multi-residual analysis).

 Metoda oznaczenia pestycydów jest akredytowana i zgodna z aktualną normą UNI EN ISO 15662: 2018 (procedura przygotowania próbek do analizy QuEChERS z hydrolizą i bez).

Show more

Analiza toksyn

Z uwagi na zmiany klimatu i intensyfikację praktyk rolniczych, wzrasta zagrożenie związane z zanieczyszczeniem żywności mikotoksynami i toksynami roślinnymi.

Mikotoksyny są wtórnymi metabolitami grzybów, mogą rozwijać się już w czasie wegetacji (wysoka wilgotność / opady połączone z wysoką temperaturą), jak i w plonie zebranym z tych roślin, w trakcie niewłaściwego przechowywania zbóż.

Mikotoksyny o największym znaczeniu w uprawie zbóż to aflatoksyny, ochratoksyna, trichoteceny (deoksyniwalenol, toksyny T2-HT2), zearalenon, alkaloidy sporyszu.

 

Toksyny roślinne stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn syntetyzowanych przez wiele gatunków roślin w celu ochrony przed roślinożercami, mogą również gromadzić się w komórkach roślinnych w zmiennych i stresowych warunkach środowiska. Toksyny roślinne, które mogą zanieczyszczać zboża i produkty zbożowe obejmują alkaloidy tropanowe, alkaloidy pirolizydynowe, alkaloidy opium i kannabinoidy.

Narażenie na mikotoksyny i alkaloidy jest powszechne poprzez spożycie skażonej żywności, wdychanie powietrza, które zawiera mikotoksyny, przez skórę i poprzez spożycie skażonej żywności. Długa ekspozycja na niewielkie małe dawki mikotoksyn może prowadzić do szeregu negatywnych skutków zdrowotnych, od zaburzeń żołądkowo-jelitowych i zaburzenia funkcjonowania nerek, po upośledzenie odporności, ponadto niektóre z mikotoksyn wykazują działanie rakotwórcze.

 

Rozporządzenie (WE) 1881/2006 z późn. zm. określa najwyższe dopuszczalne poziomy mikotoksyn i alkaloidów w niektórych produktach spożywczych.

 Mérieux NutriSciences oferuje kompletną ofertę usług analitycznych w odniesieniu do oznaczenia toksyn poprzez ilościowe oznaczenie mikotoksyn w żywności i paszach oraz dedykowaną analizę oznaczenia alkaloidów tropanowych, alkaloidów pirolizydynowych i toksyn sporyszu.

Show more

Zanieczyszczenia nieorganiczne

Źródłem skażenia żywności zanieczyszczeniami nieorganicznymi są odpady i ścieki przemysłowe, przemysł hutniczy, wydobywczy, chemiczny, a także nadmierne stosowanie nawozów i pestycydów w rolnictwie. Zanieczyszczenia nieorganiczne, po uwolnieniu do gleby i wody, mogą być absorbowane przez rośliny, spożywane przez zwierzęta, wchodząc tym samym do łańcucha pokarmowego, a w ostatecznym rozrachunku mogą być spożywane przez ludzi.

Produkty rolne, w tym zboża, a także mąki pochodzące z ich przemiału, są szczególnie narażone na skażenie zanieczyszczeniami nieorganicznymi.

 

Rozporządzenie (WE) 1881/2006 z późn. zm. określa najwyższe dopuszczalne poziomy dla kadmu, ołowiu, rtęci, arsenu nieorganicznego i cyny nieorganicznej w niektórych produktach spożywczych.

Zboża są szczególnie narażone na zanieczyszczenie kadmem i ołowiem, rtęcią i arsenem.

 

 Mérieux NutriSciences oferuje ilościowe oznaczenie metali ciężkich i metaloidów za pomocą techniki ICP-MS, która zapewnia wysoką precyzję i czułość oznaczeń nawet w złożonych matrycach.

Show more
Share it with your network