1. Home
 2. Badania żywności
 3. Kategorie żywności
 4. Owoce, warzywa i przetwory
Owoce, warzywa i przetwory

Owoce, warzywa i przetwory

Owoce i warzywa są źródłem wielu składników odżywczych i witamin niezbędnych dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Świeże czy przetworzone, owoce i warzywa powinny być dodawane do każdego posiłku.

Owoce, warzywa i produkty zbożowe stanowią podstawę zdrowej i zbilansowanej diety.

Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności powinno obejmować cały łańcuch dostaw, aby zagwarantować bezpieczne i wysokiej jakości produkty żywnościowe spełniające potrzeby konsumentów w obliczu coraz bardziej zróżnicowanych praktyk rolniczych (produkcja konwencjonalna i ekologiczna, rolnictwo zintegrowane, zero-pozostałości, itp.). Aby sprostać wymaganiom tak szybko rozwijającego się rynku, producenci muszą mieć możliwość współpracy z wiarygodnymi, akredytowanymi laboratoriami, w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produkowanej żywności.

Owoce i Warzywa – Jakość i bezpieczeństwo produktów

W 2020 r., według bazy Safety HUD i na podstawie danych zarejestrowanych w systemie RASFF zgłoszono 699 przypadków. Liczba wzrosła o 12% względem 2019 r.

Najczęstszą przyczyną zgłoszenia powiadomień w systemie RASFF były zanieczyszczenia chemiczne:

Głównym powodem zgłoszeń były zanieczyszczenia chemiczne, w tym:

 • Pozostałości pestycydów (483 przypadków, wzrost o 44% względem 2019 r.)
 • Mikotoksyny (81 przypadków, spadek o 25% względem 2019 r.)

Oferta analityczna Mérieux NutriSciences

Mérieux NutriSciences oferuje pełen zakres usług analitycznych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i jakości owoców (w tym owoców suszonych), warzyw (w tym roślin strączkowych) w całym łańcuchu produkcji żywności.

Pestycydy

Środki ochrony roślin należą z pewnością do najbardziej znanych zanieczyszczeń, zwłaszcza w tych praktykach rolniczych, które nadużywają stosowania syntetycznych pestycydów. Pomimo restrykcyjnych przepisów UE regulujących najwyższe dopuszczalne poziomy pestycydów w żywności, a także określające wykaz środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie, wciąż istnieją wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa ich stosowania, z uwagi na brak oceny ryzyka w odniesieniu do skumulowanego wpływu pestycydów na najbardziej wrażliwe grupy konsumentów, takie jak dzieci.

Mérieux NutriSciences posiada laboratorium dedykowane analizom pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, przetworach zbożowych, suszonych i odwadnianych owocach, nasionach.

 • Oznaczanie pestycydów metodą wielopozostałościową (ang. multiresidual analysis) (> 900 składników głównych) oraz oznaczanie pojedynczych pestycydów
 • Oznaczenia pestycydów przy pomocy wieloparametrowych przyrządów pomiarowych
 • Pestycydy anionowe i kationowe
 • Pakiety analiz dla owoców (w tym orzechów), warzyw (w tym roślin strączkowych) i zbóż i przetworów zbożowych, żywności ekologicznej, żywności dla niemowląt, pasz
 • Zgodność z aktualną normą UNI EN ISO 15662: 2018 (procedura przygotowania próbek do analizy QuEChERS z hydrolizą i bez)
 • 50 badań biegłości / rok, > 1000 oznaczeń analitycznych,> 96% wyników w zakresie ± 2 Z-score

 

Show more

Mikotoksyny i alkaloidy

Z uwagi na zmiany klimatu i intensyfikację praktyk rolniczych, w ostatnim czasie wzrasta zagrożenie związane z zanieczyszczeniem żywności mikotoksynami i alkaloidami. Alkaloidy wytwarzane są przez rośliny jako mechanizm obronny, mogą akumulować się w uprawach pod wpływem czynników stresowych dla roślin. Z kolei mikotoksyny są szkodliwymi metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez grzyby pleśniowe, mogą rozwijać się w uprawach roślin rolniczych, jak i w plonie zebranym z tych roślin w trakcie przechowywania, w warunkach sprzyjających rozwojowi grzybów pleśniowych (wysoka wilgotność / opady połączona z wysoką temperaturą). Grzyby pleśniowe cechuje łatwa rozsiewalność, stąd kontakt organizmów żywych z ich toksynami jest powszechny poprzez inhalację, skórę oraz spożycie skażonej żywności.

 • Oznaczanie mikotoksyn i ich metabolitów metodą wielopozostałościową LC-MS/MS, mikotoksyny ujęte w Rozp. 1881/2006
 • Mikotoksyny Alternaria (pomidory, produkty zbożowe, jabłka)
 • Patulina (przeciery owocowe)
 • Alkaloidy sporyszu
 • Alkaloidy tropanowe
 • Alkaloidy pirolizydyny
 • Glikoalkaloidy
Show more

Zanieczyszczenia nieorganiczne

Zanieczyszczenia nieorganiczne mogą być pochodzenia naturalnego, jaki antropogenicznego (związanego z działalnością człowieka). Źródłem zanieczyszczenia środowiska są różne gałęzie przemysłu, w tym przemysł hutniczy, wydobywczy, chemiczny; poważnym zagrożeniem dla środowiska są również odpady i ścieki przemysłowe, a także nadmierne stosowanie nawozów i pestycydów w rolnictwie.

Zanieczyszczenia nieorganiczne, po uwolnieniu do gleby i wody, mogą być absorbowane przez rośliny, spożywane przez zwierzęta, wchodząc tym samym do łańcucha pokarmowego, a w ostatecznym rozrachunku mogą być konsumowane przez ludzi. Skażenie zanieczyszczeniami może obejmować zarówno zboża i produkty zbożowe, algi (dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego), wodę butelkowaną, kawę i piwo, warzywa, ryż i produkty na bazie ryżu (arsen nieorganiczny), itp.

 • Metale ciężkie: ołów, kadm itp.
 • Arsen nieorganiczny
 • Azotyny i azotany
 • Kwas cyjanowodorowy (nasiona moreli zgodnie z rozporządzeniem EC 1237/2017, migdały)
Show more

GMO

Lista dozwolonych GMO zatwierdzonych przez Komisję Europejską obejmuje kukurydzę, soję, rzepak, buraka cukrowego i bawełnę. Żywność znajdująca się w Unijnym Rejestrze Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Paszy może znajdować się na rynku Unii Europejskiej, pod warunkiem, że jest oznakowana zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.

Z obowiązku znakowania zwolnione są produkty zawierające GMO na poziomie nieprzekraczającym 0,9% (składników rozważanych osobno lub pojedynczego składnika) pod warunkiem, że obecność ta jest niezamierzona lub nieunikniona technicznie (w innym przypadku znakowanie jest obowiązkowe).

 • Oznaczenia jakościowe GMO – screening podstawowy i rozszerzony
 • Oznaczenie specyficznych markerów – oznaczenie jakościowe
 • Oznaczenie specyficznych markerów – oznaczenie ilościowe
Show more
Share it with your network