1. Home
  2. Analiza sensoryczna żywności
Analiza sensoryczna żywności

Analiza sensoryczna żywności

Analiza sensoryczna jest dyscypliną naukową, w której stosuje się zasady projektowania eksperymentalnego i analiz statystycznych z wykorzystaniem zmysłów człowieka (wzroku, węchu, smaku, dotyku, słuchu), w celu oceny produktu. Wyróżniki sensoryczne są jednymi z głównych mierników jakości produktów żywnościowych. Walory wizualne, smakowo-zapachowe wyrobów decydują o postrzeganiu produktu przez konsumenta i stanowią krytyczne czynniki determinujące wybór żywności.

Mérieux NutriSciences wspiera producentów i dystrybutorów żywności w dążeniu do optymalizacji, utrzymania jednolitości i stałości charakterystyki sensorycznej wyrobów w całym cyklu życia. Proponujemy podejście metodyczne polegające na weryfikacji i badaniu zmian sensorycznych produktu zachodzących pod wpływem zmiennych warunków przechowywania, modyfikacji receptur czy technologii wytwarzania. Wszystkie realizowane projekty sensoryczne dopasowywane są do wymagań Klienta, a ich głównym celem jest pogłębienie wiedzy o produkcie i jego jakości.

Kontrola jakości sensorycznej produktu – testy różnicowe

Testy różnicowe pozwalają na szybką weryfikację stabilności produktu w odpowiedzi na podjęte modyfikacje recepturowe. Stosowane są najczęściej w momencie wprowadzenia zmian w produkcie (np. zmian receptury, opakowania, technologii wytwarzania). Ich głównym celem jest sprawdzenie, czy istnieje dostrzegalna różnica pomiędzy badanymi próbkami a próbką referencyjną w zakresie wybranych wyróżników sensorycznych.

Wśród stosowanych testów dyskryminacyjnych wyróżniamy metodykę Degree of Difference Testing umożliwiającą określenie wielkości różnic w obrębie poszczególnych cech pomiędzy próbkami. Metoda ta stosowana jest często w testach shelf-life jako ilościowy miernik zmian zachodzących w produkcie w trakcie przechowywania.

Pomiar intensywności wyróżników krytycznych – diagnoza produktu

Badania sensoryczne są ważnym narzędziem pozwalającym na wykrycie zmian zachodzących pod wpływem zmiennych warunków przechowywania. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie testów shelf-life, pomagamy w prawidłowym zaplanowaniu projektów przechowalniczych i opracowaniu kryteriów oceny.

W zależności od potrzeb, oferujemy dwa rodzaje paneli sensorycznych:

  • Panele wieloproduktowe
  • Panele dedykowane

Oferowana przez nas analiza sensoryczna żywności umożliwia:

  • Ustalenie sensorycznego pozycjonowania produktów względem konkurencji
  • Wyjaśnienie preferencji konsumentów (mapowanie preferencji, ang. preference mapping) i wskazanie możliwych opcji optymalizacji sensorycznej produktu lub wskazanie nisz sensorycznych
  • Poznanie kluczowych dla wizerunku marki cech sensorycznych
  • Sprawdzenie nowych receptur produktów i procesów produkcyjnych
  • Ocenę trwałości sensorycznej produktu w czasie (oznaczenie okresu trwałości, monitorowanie jakości)
  • Stworzenie listy wyróżników sensorycznych specyficznych dla kategorii produktu
Share it with your network