Merieux_NutriSciences_-_Water_(NL)

Water is een buitengewoon belangrijke grondstof . De kwaliteit van ons water is essentieel voor alles wat leeft. Mérieux NutriSciences verzorgt chemische, fysische en microbiologische analyses om te zorgen dat de kwaliteit van ons oppervlakte-, grond- en afvalwater voldoet aan wereldwijde normen.

Al het water dat gebruikt wordt als drinkwater voor mensen moet zorgvuldig bewaakt en gecontroleerd worden. Mérieux NutriSciences heeft drinkbaarheidstests voor drinkwater en mineraalwater, maar ook een totaalpakket aan waterkwaliteitsonderzoek voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.  Onze gespecialiseerde laboratoria voeren microbiologische tests uit om potentieel schadelijke bacteriën op te sporen en chemische analyses (link) op radioactiviteit, contaminanten en residuen, waaronder zware metalen, PCB’s en dioxinen. We bieden ook specifieke tests op Legionella pneumophila aan om de kans op Veteranenziekte te verlagen.
Wij testen de waterkwaliteit van zwem- en douchewater in publieke zwembaden en sauna’s, maar ook van water dat gebruikt wordt in de landbouw voor irrigatie en beregening, en van industrieel proces- en afvalwater.
 

Overzicht van onze testen en diensten

Al onze testen en diensten

Mérieux NutriSciences voert een breed scala aan analyses uit voor de veldcontrole van hydrologische risico’s, het monitoren van vervuilde gebieden en landbouwgrond.

Bij elk fabricageproces ontstaan vaste en vloeibare reststromen die juist geclassificeerd moeten worden om te zorgen dat ze correct verwerkt of afgevoerd wordt. De laboratoria van Mérieux NutriSciences kunnen afval classificeren en klanten ondersteunen bij het opstellen van een afvalverwerkingsprogramma.

Het luchtemissieteam van Mérieux NutriSciences heeft dertig jaar ervaring en bestaat uit goed opgeleide laboranten die werken met geavanceerde apparatuur en bemonsteringslijnen die constant geupdatet worden en aan alle eisen van de technische normen voldoen. Het team houdt zich bezig met de luchtemissies van grote industriële complexen (verbrandingsovens, raffinaderijen en petrochemische installaties).

 

Het monitoren van luchtkwaliteit en analyses is een geïntegreerd onderdeel van de bescherming van het milieu. Mérieux NutriSciences biedt bewaking van de luchtkwaliteit in de industrie  om een veilige werkomgeving te garanderen.

De eerste en meerdere controles van de grondstoffen zorgen ervoor dat de prestaties van een productie-systeem of een gedeelte daarvan gecontroleerd worden. Er wordt gemeten of de resultaten binnen de verwachte eisen vallen en of er verbeteringen mogelijk zijn met betrekking tot effectiviteit op technologisch, economisch en milieugebied. Een dergelijke aanpak is zeer nuttig voor mensen die belast zijn met het bepalen van de bedrijfsstrategie. Het zorgt voor een evenwicht tussen investeringen en productie resultaten.

Meer informatie nodig?
Latest News
29 Mei 2020
Markt nieuws
Mérieux NutriSciences  biedt de markt een analytische test aan voor omgevingsoppervlakken op de aanwezigheid van SARS-CoV-2 ribonucleïnezuur (RNA) fragmenten.  
28 Mei 2020
Bedrijfsnieuws
Mérieux NutriSciences en inspectiebedrijf Houwers Groep slaan de handen ineen. Houwers Groep gaat met een speciale COVID-inspectie bedrijven helpen aan het optimaal volgen van hun coronapr...