Yeni Metot Validasyonu

Mérieux NutriSciences’ın Avrupa ve Kuzey Amerika'daki Sözleşmeli Araştırma ve İnnovasyon Merkezleri, gıda ve gıda takviyesi endüstrilerine eksiksiz bir dizi yenilikçi ölçüm bilimi hizmetleri, metod geliştirme ve metod validasyon hizmetleri sunmaktadır. Müşterilere özel çözümleri  sizin şartlarınıza uyarlayarak bulaşanlar, patojenler, tağşiş, ürün otantisitesi, sahtecilik ve başka hususların teşhis ve tespiti  için innovatif prosesler geliştirmeniz konusunda size yardımcı olabiliriz.

Buna ek olarak, dünyanın her yerinden tanı kiti üreticileri, başta AOAC-ISO tarafından tanınan protokoller olmak üzere, gıda endüstrisine yönelik kimya ve mikrobiyoloji yöntemlerini bilme ve anlama konusunda yüksek deneyimli, kalifiye personelimize güvenmektedirler.

 Mikrobiyolojide,  patojenler  ve  indikatör  organizmalar konusundaki  metod validasyon çalışmalarında saygın bir konuma sahibiz. Kimya alanındaki uzmanlığımız, mass spektrometre ve kromatografi tekniklerini ile diğer son teknoloji laboratuvar ekipmanları üzerinde yoğunlaşmıştır:

 

 • UHPLC/MS/MS (Triple Quad)
 • GC/MS/MS (Triple Quad)
 • HPLC/MS/MS (Ion Trap)
 • UPLC/UV/ESI-TOF
 • UHPLC/ESI/Exactive (OrbiTrap Teknolojileri)
 • HPLC/UV/DAD/FLD/RID
 • HPLC Prep./UV/MS (Single Quad)
 • GC/MS(Single Quad)

 

Mikrobiyolojide, uzmanlığımız genel olarak ELISA, PCR ve biyomoleküler yöntemlerini kapsamaktadır.

Metod  Geliştirme veMetod Validasyonu

Küresel gıda tedarik zincirinde  yeni molekülleri ya da matrislerde  kesin sonuç veren  testlere olan sürekli gereksinime  yanıt vermenize yardımcı olabiliriz.  LoD, LoQ, aralık ya da kapsam gibi önceden belirlenmiş protokollere göre hızla yeni metodolojiler geliştirebiliriz.Ürün ve proses kontrolü amacıyla, raf ömrü, stabilite programları ve daha fazlası için yeni yöntemler valide etmenize yardımcı olabiliriz. Aşağıdaki amaçlara yönelik hem kalitatif ve kantitatif  metod validasyon hizmetleri vermekteyiz:  

 • Kit üreticilerinin yeni tescilli test yöntemleri geliştirmelerine destek sağlamak
 • Mevcut metodların  validasyon parametrelerini karşılaştırmak
 • Analiz sonuçlarının kalite, güvenilirliği ve tutarlılığını sağlamak
 • Bir metodun uygulamasını yeni bir matrise uyarlamak
 • Metod hassasiyetini arttırmak amacıyla patojen tespit yöntemlerinde  numune miktarının arttırılmasını etkisini  doğrulamak

 Aşağıdaki  ek faaliyetler de günlük bazda  gerçekleştirilmektedir:

 • Absorpsiyon/Salınım çalışmaları
 • Gıda temas malzemesinden polimer karışımların karakterizasyonu
  • Mass spektrofotometresi ile birlikte   yüksek çözünürlük teknolojileri kullanılarak, polimerlerin kalitatif karakterizasyonu ve gıda matrikslerindeki maddelerin tespiti
 • Bilinmeyen safsızlıkların / bozunma ürünlerinin / metabolitlerin belirlenmesi
  • Bilinmeyen safsızlıkların tanımlanması / ürünlerdeki bozunmanın / metabolitlerin teşhisi ve sonuçların onaylı referans malzemelerle valide edilmesi. 
 • Saflaştırma / İzolasyon / Saf standartların hazırlanması
  • Saf moleküllerin damıtılması / saflaştırılması / izole edilmesi  için bazı kromatografik metodlarda (analitikten yarı hazır hale getirme ) ölçek büyütme

 

Standart Eklenmiş Numune Setleri

Yeterlilik testleri her laboratuarın özel testlerde veya ölçümlerdeki performansını belirler. Laboratuarlar arası karşılaştırmalar olarak da bilinen, yeterlilik testleri farklı laboratuarların elde ettiği sonuçları karşılaştırır ve laboratuar tesislerinin devam eden performansını izlemek için kullanılır.

Mérieux NutriSciences, yeterlilik testi programlarında endüstri lideridir. Laboratuarlarınızın teknik yeterliliğini değerlendirmek ve yeterliliğinizi diğer test kurumları ile karşılaştırmak için özelleştirilmiş programlar sunmaktayız. 

Hizmetlerimizin bir parçası olarak, belirlenen gıda matrislerinden homojen karışımlar hazırlanmakta ve laboratuarınıza göndermekteyiz. Daha sonra sonuçlarınız değerlendirilmekte ve laboratuarınızın performansına dair kapsamlı bir dizi istatistiksel veri iletilmektedir.

Yeterlilik testleri aşağıdaki faydaları sağlayabilmektedir:

 • Laboratuarınızın test prosedürlerine daha fazla güven
 • Potansiyel problemlerin tespiti
 • Analitik varyasyon verileri 
 • Mevzuat, akreditasyon kuruluşları ve müşterileriniz için belgelenmiş veriler

Yeterlilik programlarımız size, laboratuarınızda gereken iyileştirmeleri yapmanız için objektif bilgilerin yanı sıra üretim prosesinizdeki varyasyon seviyesi  ile ilgili kritik bilgiler de verir. Six Sigma kalite şemaları gibi programlarda, proses varyasyonlarının  algılanması ve azaltılması işlemi ,analitik ölçüm aşamasında prosesin  özünde var olan varyasyona ilişkin bilgi gerektirir.  Analitik varyasyonları  azaltmak, ürününüzün maliyetini düşürmenin önemli bir yöntemidir.

Sözleşmeli Araştırma hizmetlerimizin, gıda kalite ve güvelik programlarını nasıl destekleyebileceğini öğrenmek için lütfen bizi arayın

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!