ucretsiz_webinar_-_nitrozamin.jpg
27 Şubat 2020
|   ŞIRKET HABERLERI
Ücretsiz Webinar - Nitrozamin Safsızlıkları, Teknik Uygulamalar ve Analitik Stratejiler

Nitrozamin Safsızlıkları, Teknik Uygulamalar ve Analitik Stratejiler hakkında 19 Mart 2020 tarihinde ücretsiz webinar düzenlenecektir.

Mérieux NutriSciences, sizi farmasötik ürünlerde güvenliğini sağlamak için en iyi uygulamalarımızı ve analitik stratejilerimizi derinlemesine anlamak için nitrozamin analizleri ile ilgili ücretsiz web seminerimize katılmaya davet ediyor.

Kimya endüstrisinde uzun yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde uzmanlarımız, kütle spektrometri teknolojileri ile farklı matrislerdeki nitrozamin kalıntılarının belirlenmesi için çeşitli stratejiler ve yaklaşımlar geliştirmektedir. Web semineri sırasında farklı vaka çalışmaları sunuyor olacağız.

Daha fazlasını keşfetmek için ücretsiz web seminerine kayıt olun!

FDA ve EMA, ilaç endüstrisinin, kimyasal olarak sentezlenmiş aktif bileşenler içeren beşeri tıbbi ürünlerde nitrozamin safsızlıklarının var olma riskini değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

26 Eylül 2019'da CMDh, kimyasal olarak sentezlenmiş aktif farmasötik bileşenler içeren beşeri tıbbi ürünlerinin tüm Pazarlama Ruhsat Sahiplerinin (MAH) ürünlerinde nitrozamin safsızlıklarının varlığının olup olmadığını değerlendirmesini istedi. Buna jenerik ilaçlar ve OTC ürünler de dahildir.

Tüm ürünlerin risk değerlendirmesi, CMDh bildiriminin (26 Mart 2020) yayınlanmasından itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandırılmalıdır. Nitrozamin varlığı riski tespit edilirse, valide edilmiş ve hassas metotlarla yapılacak doğrulama testleri gereklidir. Testler tespit edilen miktara bakılmaksızın bir nitrosamin safsızlığının varlığını doğrularsa, Pazarlama Ruhsat Sahiplerinin derhal yetkili makamları bilgilendirmesi gerekmektedir.

Emiliano De Dominicis

Kimya Araştırma Direktörü - Mérieux NutriSciences

Emiliano, hem özel hem de akademik sektörleri takip ederek gıda ve ilaç güvenliği alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir araştırmacıdır ve şu anda Mérieux NutriSciences'ta Kimyasal Araştırma Direktörü - Proje Müdürü olarak görev yapmaktadır. Analitik Kimya’da özel araştırma ve geliştirme ekibiyle Emiliano, Mérieux NutriSciences Global Araştırma Projeleri ve Bilim Merkezi'nden sorumludur. Ayrıca, Emiliano De Dominicis finanse edilen bilimsel kongrelere konuşmacı olarak aktif olarak katılmakta ve özel bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler yazmaktadır.