egitim_takvimi.jpg

Ürünlerinizin kalitesinin ve güvenliğinin sağlanmasının en iyi yollarından biri, verimliliği kanıtlanmış eğitim programlarımız ile çalışanlarınızın bilime dayalı karar verme gücünü arttırmaktır. Kurumumuz tarafından gıda endüstrisi çalışanlarına yönelik her düzeyde kapsamlı gıda güvenliği eğitimleri verilmektedir.

Mérieux NutriSciences, önde gelen bir eğitim hizmet sağlayıcısı olarak geniş kapsamlı uygulamalı sektör deneyimine sahip, teknik açıdan kalifiye uzmanlar tarafından uluslararası eğilimler ışığında hazırlanmış eğitimler sunar. Mérieux NutriSciences'ın sunduğu interaktif ve uygulamalı eğitim kursları grup tartışmaları, vaka incelemeleri ve değişik vaka temsillerini kapsar. Kurslarda katılımcı seviyesine göre kurs sonrası ödev ve yazılı sınav yapılabilmektedir.

Tesis içi deneyimine sahip gıda bilimi uzmanları tarafından geliştirilen eğitimlerimizde sektörle ilgili konular ve zorluklara  açıklık ve pratiklik katmak için yaşanılmış vakalar değerlendirilir. Gıda güvenliği ve belgelendirme ile ilgili eğitimlerimiz Mérieux NutriSciences, gıda endüstrisi için eğitim kursları geliştirme deneyimine sahiptir. Eğitim hizmeti almak istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.

Eğitim Amacı:
Katılımcıların, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan gerekliliklerin anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç yaklaşımı mantığı ile risk bazlı düşünme tekniklerinin kombinasyonu sonucu ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemini geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaları hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

1.Gün
• Kalite kavramı nedir ? Kalite sisteminin tarihsel gelişimi,
• Kalite yönetim sistemi prensipleri, yasa ve yönetmeliklere uyum
• ISO 9001:2008 ne idi ?
• ISO 9001:2008’den ISO9001:2015’e Geçiş metodolojisi, Zaman Planı
• Proses Yaklaşımı
• Risk Nedir ? Risk Bazlı Düşünme nasıldır ?
• ISO 9001:2015 KYS ’nin detaylı incelenmesi
• Kalite politikasının oluşturulması,
• Kalite El Kitabı, Yönetim Temsilcisi kavramlarındaki değişiklikler

2.Gün
• Kalite hedefleri ve planlar
• Dışarıdan Sağlanan Ürün ve Hizmetler için yeni yaklaşım
• Talimatların oluşturulması
• Doküman hazırlama teknikleri, Dokümantasyon uygulama adımları
• Dokümante Edilmiş Bilgi, Doküman ve Kayıt kavramlarının yeni halleri
• Kalite ve Derece Kavramları, Müşteri açısından kalite,
• Müşteri şikayetleri ve memnuniyeti yönetimi
• İç Denetim ve Uygulamaları, NC ve DÖF, Denetim Raporlamaları, Takibi ve Kapatmalar
• Liderlik ve Performans Değerlendirme beklentileri
• İyileştirme konseptinin netleştirilmesi
• Genel Değerlendirme, Workshop aktiviteleri

Katılımcı Profili:
Kuruluşta Kalite Yönetim Temsilcileri olarak görev alanlar Her düzeyde Yöneticiler, Kalite alanında çalışmak ve ilerlemek isteyenler

Eğitim Süresi: 2 Gün      Saat: 09:30-16:30

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

“Müşteri ilişkilerinde karlılıktan daha çok, ilişki yönetimi ile farklılaşma sağlamak ve sürdürülebilirlik giderek bir yönetim modeli haline dönüşüyor.”Günümüz dünyasının yoğun rekabet ortamında kuruluşlar arasında en önemli fark yaratan konular;mevcut müşteriyi kaybetmemek, müşteri deneyimini en iyi şekilde değerlendirmek ve bunun için müşteri iletişimini en iyi şekilde yönetmek, yeni müşteriler bulmak ve sadakat yaratmak, tüm süreci müşteriyle sürdürülebilir verimli bir ilişkiye dönüştürmek gibi yaklaşımlardır.

Eğitimin Amacı

Günümüzün yoğunlaşan rekabet koşulları, kuruluş ve müşterileri arasında kurulan olumlu ilişkileri üstünlük
sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çıkarmaktadır. Sağlıklı ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kuruluşların tek
önemli rekabet aracı olabilecektir.Teknolojik gelişmeler ve diğer uygulamalar çok kısa süre içerisinde taklit edilebilmekte
ve bu durum rekabet üstünlüğünü uzun dönemde koruyamamaktadır. Kuruluşun, uzun ve zahmetli uğraşları
sonucunda oluşturduğu müşteri ilişkilerinin ise taklit edilmesi zor ve maliyetli olabilmektedir. Bu durum gelecekte
rekabetin yoğun bir biçimde müşteri ilişkileri üzerinde olacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu eğitimde
katılımcılara bu alanda kazanımlar elde etme ortamları sağlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği

A: Müşteri İlişkileri Yönetimi
Kuruluşların Amacı Nedir ?
Müşteri Tanımı ve çeşitleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri Sadakati Tanımı
Her Şikayet Bir Armağandır !
Teknoloji Kullanılarak Satış ve Pazarlama
Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde Temel İletişim Yaklaşımları
CRM Nedir ?mek, yeni müşteriler bulmak ve sadakat yaratmak, tüm süreci müşteriyle sürdürülebilir verimli bir ilişkiye dönüştürmek gibi yaklaşımlardır.

B: Müşteri Deneyimi
Müşteri Temas Noktalarının Satışa ve Müşteri İlişkileri Yönetimine Etkisi
Müşteri Deneyimi Aşamaları ve Marka Yönetimi

C: Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO-10002) Kimler Kullanabilir
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (ISO-10002) kapsamında şikayetleri ele alma çerçevesi

D: Kuruluşa Özel Çalışmalar
Her Aşamada Eğitim Konularıyla Kuruluş Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Eylem Planı Çıkarılması
Katılımcı Profili
Kurumun, mevcut ve potansiyel müşterileriyle temas kuran, müşteri şikayetlerini alan ve çözüm bulan, müşteri ile
kritik temas noktalarında bulunan; temel ve destek süreçlerde çalışan her kademe yönetici ve çalışan katılabilir.

Eğitim Süresi
2 gün İnteraktif ve Teorik Eğitim Saat: 09:30 -16 30

Eğitim İhtiyaçları
Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan
bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı gereklidir.

Eğitim Salonu
Firmanın eğitim salonu

Fiyata Dahil olan Hizmetler
Eğitim malzeme ve dokümanları
Öğle yemekleri ve ikramlar
Eğitim katılım sertifikası

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27     E-Mail:info.tr@mxns.com

ABD’ye ürün ihrac ediyor musunuz?

FDA Food Safety Modernization Act (FSMA), ABD’de 70 yılı aşkın süredir gıda güvenliği yasalarının en kapsamlı reformudur. Yasa 4 Ocak 2011 tarihinde Başkan Obama tarafından imzalanmıştır. İlk amacı, odak noktasını bulaşmaya karşı önlemeye kaydırarak ABD gıda tedarikinin güvenliğini sağlamaktır. Sertifikalandırılabilmeniz için, FSMA gerekliliklerine göre FDA onaylı eğitmenler tarafından verilebilen ‘FSPCA Preventive Control for Human Food’ eğitimini almış bir personelin firmanızda bulundurulması zorunludur. Onaylı bu eğitimi alan kişi, artık “Preventive Control Qualified Individual (PCQI)” yani “Önleyici Kontroller İçin Yetkin Kişi” olarak firmasında FSMA’nın gerekliliklerini yerine getirip sistemi yürütecek kişi olarak görev alabilecektir. Bu FDA onaylı FSPCA Eğitimi, Kalite Sistem Mérieux NutriSciences tarafından düzenlenmektedir.

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Eğitimin Amacı: 3 günlük eğitimle katılımcılar gıda güvenliği planlarını, FDA’in yeni ve iyileştirilmiş olan FSMA gerekliliklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için yeterli bilgiye sahip olacaktır. Eğitimin sonunda başarılı olan adaylar firmasında “Önleyici Kontroller için Yetkin Kişi” olarak çalışabilecektir.

Kimler Katılmalı: 
ABD’ye ürün ihrac eden veya edecek olan firmaların temsilcilerinin katılması önerilmektedir. Özellikle;

• Teknik bilgi olarak potansiyel olarak “Önleyici Kontroller için yetkin Kişi” olabilecek kişiler
• 21 CFR Bolum 117’ye göre tesislerinde insan için besin üreten, paketleyen, isleyen kuruluşlar
• FDA’in Gıda, İlaç ve Kozmetik Sözleşmesinin 415. Bölümüne göre kayıt edilmesi gereken tesislerin kalite veya üretimde çalışan yetkin personeli

Eğitimin İçeriği:

• Gıda Güvenliği planlarını uygulamaktan sorumlu personel Gıda Güvenliği Planına Genel Bakış
• İyi Üretim Uygulamaları ve Diğer Ön Gereksinim Programları
• Biyolojik Gıda Güvenliği Tehlikeleri
• Kimyasal, Fiziksel ve Ekonomik Motivasyonlu Gıda Güvenliği Tehlikeleri
• Gıda Güvenliği Planını oluşturmak için Ön Hazırlık Basamakları
• Gıda Güvenliği Planları İçin Kaynaklar
• Tehlike Analizi ve Önleyici Kontrollerin Saptanması
• Proses için Önleyici Kontroller
• Gıda Allerjenleri İçin Önleyici Kontroller
• Sanitasyon için Önleyici Kontroller
• Tedarik Zinciri için Önleyici Kontroller
• Doğrulama Prosedürleri
• Kayıt Tutma Prosedürleri
• Geri Çağırma Planı
• İyi Üretim Uygulamaları Üzerine Mevzuatların Gözden Geçirilmesi

Sertifikasyon: Eğitim sonunda katılımcıların FDA onaylı FSPCA eğitim sertifikası alabilmesi için eğitimin 3 gününe de katılımı zorunludur.

Kayıt Bilgileri: Eğitim dili aynı zamanlı İngilizce ve Türkçe’dir. FDA kurallarına göre eğitim katılmıcı sayısı 12 kişiyle sınırlıdır.
Kayıt ve ücret bilgisiyle ilgili sorularınız için Dilek Türker ile iletişim kurabilirsiniz.

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27     E-Mail: dilek.turker@mxns.com

Eğitimin Amacı: 
Bu eğitimde; katılımcılara TSE ISO/TS 22002-1 ve 2-3 ön koşul program teknik spesifikasyonları ile ilgili temel bilgiler ve bu teknik spesifikasyonlarla ISO 22000’in nasıl ilişkilendirildiğinin aktarılması,bu yolla standardın, anlaşılması ve uygulanabilirliğinin sağlanması, gerekli bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

• Uluslarası Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
• TSE ISO/TS 22002 Serisi Spesifikasyonların Amacı
• PAS 220 Gereklilikleri
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilişkisi
• Ön gereksinim programları
• FSSC 22000 Organizasyonu
• FSSC 22000 Standardı Temel Özellikleri
• FSSC 22000 Belgelendirme Süreci
• Denetim türleri, Denetimde süreç yaklaşımı(PUKO), Denetimin
amaçları, Planlanması
• Vaka çalışmaları
• Ek gereklilikler
- Hizmetlerin Yönetimi
- Personelin yönlendirmesi
- Satınalnına materyalin yönetimi
- Doğal Kaynakların Yönetimi (Sadece Hayvan üretimi için )
- Gıda savunması
- Gıda hilelerinin önlenmesi
- Ürün Formülü yapılması (Sadece Kedi Köpek maması üretimi)
- Alerjen Yönetimi
- Ürün Etiketleme
- Çevresel İzleme
- Logo Kullanımı

Katılımcı Profili: Gıda sektöründe görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri sektör temsilcileri; tüketici dernekleri temsilcileri, gıda tedarikçileri ve denetçileri.

Eğitim Süresi: 2 Gün     Saat: 09:30 - 16:30

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarında Gıda Güvenliği konusunda, özellikle İngiltere ve İngiltere’ye yakın ülkelere ihracat yapan firmaların güvenli gıda ambalajı üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve/veya mikrobiyolojik tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir.Asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerini örnek vaka çalışmalarıyla oluşturulması sağlanılır. Tüm Gıda Zincirinde yer alan ambalaj üreticilerin de “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ni kurmak isteyen katılımcılara bilgi sunmak ve sistem kurma konusunda beceri kazandırmak için sizlerin katılımına açılmıştır.

Eğitimin İçeriği:
• Gıda Güvenliğinin Tarihçesi
• Gıda Güvenliğinin Genel Tanıtımı GFSI’n standarda bakışı ve misyonu
• BRC Ambalaj Faydaları-Amaçları
• Gıda Güvenliği Zincirinde yer alan işletmelerin tanıtımı
• Terimler ve tanımlar
• BRC Teknik Standardının İçeriği
1-Üst yönetim taahhüdü
Tehlike ve risk yönetim sistemi
2-Fabrika Standartları
3-Tehlike ve Risk Yönetim Sistemi
4-Ürün ve proses Kontrolü
5-Personel
Ticari mallar Modülü
Standardın denetlenmesi ve belgelendirilmesi
• Eğitimin Değerlendirmesi

Katılımcı Profili:
Kalite/ Gıda Güvenliği yöneticileri ve yönetici adayları, Gıda zincirinde yer alan tüm işletmelerin Üretim Müdürleri, HACCP Takım Lideri ve üyeleri, Gıda ve Kimya Mühendisleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması, yönetilmesi ve uygulanmasında görev alacak kişiler.

Eğitim Tarihi: Kabul onayına istinaden karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

Eğitim Süresi: 2 Gün     Saat: 09:30 - 16:30

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Katılımcılara TS EN ISO 14001:2015 “Çevre Yönetim Sistemi” standardı kapsamının, çevre performansını arttırabilmek, çevresel sorumlulukları sürdürülebilmek, çevreye katkı sağlayacak sistematik bir anlayışla
yönetim sağlayabilmek amaçlarına yönelik olarak anlaşılabilirliğinin sağlanması, Uygulamaya yönelik örneklerin paylaşılması ve pratik çalışmaların yapılması

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 14001:2007 ile 2015 arasındaki farklılıklar
 • Çevre Yönetim Sistemi Temel Kavramlar
 • Çevre Politikası
 • Çevre Programının Geliştirilmesi / Sorumlulukların Tanımlanması
 • 14001:2015’e Geçiş Süreci ve Temel Değişiklikler
 • Yüksek Seviyeli Yapı PUKÖ Modeli
 • Terimler, Tarifler
 • Neden Çevre Yönetim Sistemi?
 • Çevre Yönetim Sistemi Standardı ( TS EN ISO 14001:2015) Şartları
 • Pratik Çalışmalar, Örnek Çalışmalar Sorular ve değerlendirmeleri

Katılımcı Profili: Kuruluşta Kalite Yönetim Temsilcileri olarak görev alanlar, Çevre görevlileri, Her düzeyde Yöneticiler, Kalite alanında çalışmak ve ilerlemek isteyenler

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
İşletme içi ve işletme dışından gelebilecek ve ürün emniyeti açısından risk oluşturacak noktaların tespiti ve bu risklerin önlenmesine yönelik bir yönetim sisteminin kurulmasıdır. Sistemin gözden geçirilerek iyileştirme ve devamlılığının sağlanabilmesi için gerekli yaklaşıma sahip olmaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Gıda emniyeti yönetim sistemi
 • Risk Analizi ve Değerlendirilmesi
 • Fiziksel alt yapı özellikleri ve uygunluğu
 • Çalışanlardan kaynaklanabilecek riskler ve izlenmesi / Vandalizm
 • Proses kontrol için kullanılan bilgisayar sistemlerinin güvenliği
 • Gelen hammadde ve ambalaj materyallerinin güvenliği
 • Operasyonel faaliyetler (hava ve su kaynaklarının güvenliği)
 • Son ürün depolama ve taşıma sırasında güvenlik
 • İşletme genelindeki güvenlik stratejileri
 • Sistemin güncellenmesi ve gözden geçirme

Katılımcı Profili: Gıda sektöründe halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri, iş adamları, firma temsilcileri; bu konuda görev yapacak mesleklerde eğitim görmekte olan üniversite 3. ve 4. sınıf öğrenciler; birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, gıda tedarikçileri ve denetçiler.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Gıda mikrobiyolojisi teorik bilgilendirme ve laboratuvar uygulaması.

Eğitimin İçeriği:

 • Gıda mikrobiyolojisi teorik bilgilendirme
 • Bakteriler, mayalar ve küfler ve gıdalarla olan ilişkileri
 • Gıdalarda patojen, indikatör ve saprofit bakteriler
 • Yararlı bakteriler (fermentasyon yapanlar vb.)
 • Sularda mikrobiyolojik analiz (membran filtrasyon ve EMS) uygulamaları
 • Gıdalarda mikrobiyolojik analiz, kalitatif, kantitatif, indikatör, patojen analiz uygulamaları
 • Koloni identifikasyonu
 • Biyokimyasal Testler
 • Serolojik Testler

Katılımcı Profili: Mikrobiyoloji laboratuvarı çalışanları. Eğitimin teorik bölümü 1. gün aşağıda bilgileri bulunan eğitim salonunda , uygulamalı bölümü 4’er kişilik gruplar halinde laboratuvarda yapılacak tır. İlk grup takip eden ikinci gün diğer gruplar katılımcı sayısına bağlı olarak kaç grup olacağı belirlenecek ve takip eden günlere planlanacaktır.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve/veya mikrobiyolojik tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerini örnek vaka çalışmalarıyla oluşturulması sağlanılır. Tüm Gıda Zincirinde yer alan işletmelerde “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ni kurmak isteyen katılaımcılara bilgi sunmak, sistem kurma konusunda beceri kazandırmak ve kurulmuş sistemi geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmak.

Eğitimin İçeriği:
• Gıda Güvenliğinin Tarihçesi
• Gıda Güvenliğinin Genel Tanıtımı
• Gıda Güvenliği Zincirinde yer alan işletmelerin tanıtımı
• HACCP terimleri ve tanımları
• HACCP Sisteminin Prensipleri ve Uygulama Adımları
• GGYS destek prosedürleri
• Örnek dokümantasyon
• Dokümantasyon ve kayıt tutma prosedürleri
• Grup çalışması:
- Ürünlerin Tanımlanması
- Akış Şemalarının oluşturulması
- Tehlikelerin belirlenmesi
- Risk analizi
- HACCP planının oluşturulması
- Sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi

Katılımcı Profili: Kalite / Gıda Güvenliği yöneticileri ve yönetici adayları, Gıda, Kimya veya Ziraat Mühendisleri, Gıda zincirinde yer alan tüm işletmelerin Üretim Müdürleri, HACCP Takım Lideri ve üyeleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması, yönetilmesi ve uygulanmasında görev alacak kişiler.

Eğitim Tarihi: Kabul onayına istinaden karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi standardını uygulayan kuruluşların, kuruluş içinde oluşturulmuş olan iç tetkiklerini ve tedarikçilerinin tetkiklerini; sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak
için tetkiklere ait esasları ve tetkik aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek. Bu programın bitiminde, aşağıda sıralanan alanlardaki bilgi ve becerilerin gelişimi hedeflenmektedir: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin amaç ve yararları, Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin etkinliği değerlendirmek, Denetim performansının iyileşmesi, Etkin bir denetim, Denetimin kuruluşunun gelişimine olumlu yönde değer katacak şekilde
gerçekleştirilmesi

Eğitimin İçeriği:

 • Gıda Güvenliğinin Tarihçesi & Gıda Güvenliğinin Genel Tanıtımı HACCP’den ISO 22000:2005 GGY Sistemine Geçiş
 • ISO 22000:2005 GGYS’nin Faydaları-Amaçları
 • Gıda Güvenliği Zincirinde yer alan işletmelerin tanıtımı
 • ISO22000 standardında kullanılan terimler ve tanımlar
 • HACCP Sisteminin Prensipleri ve Uygulama Adımları Standardın maddeleri
 • Örnek dokümantasyon,dokümantasyon ve kayıt tutma prosedürleri
 • Yönetimin sorumluluğu (politika, hedefler, iç iletişim,dış iletişim, acil durumlara hazırlık,yönetimin gözde n geçirmesi)
 • Kaynak Yönetimi , Gıda Zincirinde Süreç Yaklaşımı
 • Ön Gereklilik Programları ve Operasyonel Ön Gereklilik Programı ön aşamalar ürünlerin Tanımlanması, Akış Şemalarının oluşturulması
 • Tehlikelerin belirlenmesi , Risk analizi , HACCP planının oluşturulması sistemin geçerli kılınması, doğrulanması ve geliştirilmesi
 • Denetim türleri ,Denetimde süreç yaklaşımı (PUKO) , Denetimin amaçları, planlanması denetiminde soru listelerinin oluşturulması
 • Denetiminde soru listelerinin oluşturulması
 • Uygulama, Denetimin gerçekleştirilmesi
 • Açılış Toplantısı
 • Kanıtların toplanması
 • Gözlem
 • Uygunsuzluklar
 • Bulguların gözden geçirilmesi
 • Bulguların sunulması
 • Kapanış toplantısı
 • Düzeltici Faaliyet Tanzimi
 • Denetimin raporlanması
 • Denetimin takibi ve kapatılması
 • Tetkikçisinin özellikleri
 • Eğitimin değerlendirmesi
 • Kapanış

Katılımcı Profili: İç denetçi adayları ve yönetim sisteminin iyileştirilmesinde görev alacak kişiler

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Geleneksel kalite yaklaşımları kalite hatalarının kaçınılmaz olduğunu, fakat önemli olanın fabrikadan çıkmadan, müşteriye gitmeden önce yakalanması olduğunu savunur. Son ürün kalite kontrol, örnekleme esaslı
proses kontrol ve İPK araçları yardımıyla hatalar müşteriye gitmeden önce tespit edilebilir ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir.Yeni kalite yaklaşımı ise; Operasyonlarda proses girdilerine ait kusurları tamamen ortadan
kaldırmanın imkansız olduğunu; ancak kazara ya da dikkatsizlikle yapılan kusurları ortadan kaldırmanın mümkün olabileceği fikrine odaklanır. Ancak kilit nokta; Kusurların ve yanlış davranışların, kusurdan hemen sonra geribildirim ve aksiyonun verilmesini sağlayan aygıt ve düzeneklerle hataya dönüşmeden engellenebilir olduğudur. PokaYoke araçları insanların dikkatsizce ve kusurlu hareket yapmasını önleyen ya da hata oluşmadan kusurları fark etmelerini sağlayan sistem, aygıt ve uygulamalardır. Eğitimin amacı Yalın Üretim Sistemleri ve “ Sıfır Hata “ yaklaşımının önemli unsurlarından biri olan POKA YOKE kavramını katılımcılara tanıtmak, güncel hayat ve fabrika uygulamalarıyla aktarmaktır. Eğitimde katılımcılar vaka çalışmasıyla hata yapmaya açık bir sistemi hatasızlaştırmak için gerekli Poka Yoke çalışmalarını bire bir hayata geçirmiş ve deneyimlemiş
olacaklardır.

Eğitimin İçeriği: Geleneksel Kalite Yaklaşımları “Sıfır Hata” Yaklaşımı Poka Yoke nedir? Hata Kaynakları ve Kök Neden Analizi Hatasızlaştırmanın Sistematik Yaklaşımı Üretim ve Hizmet Sistemlerinde Poke Yoke uygulamaları Vaka Çalışması

Katılımcı Profili: Üretim ve kalite yöneticileri, çalışanları, takım liderleri ve konu uzmanları

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların; genelde mevzuat yaklaşımlarının ve hükümlerinin yorumlanmasında ve uygulamaya aktarılmasında sıkıntı yaşadığı bilinmektedir. Özellikle tüm gıda ürünlerini kapsayan bir alan olarak etiketleme mevzuatının anlaşılması ve uygulanması açısından durum daha da önem kazanmaktadır. Etiketleme kuralları son derece ayrıntılı olarak düzenlenmiş kurallardır. Yatay mevzuat ile ayrıntılı olarak düzenlenmesinin yanı sıra; dikey mevzuatta da özel hükümler içermektedir. Bu eğitimde; katılımcılara etiketleme mevzuatının aktarılması, mevzuat hükümlerinin uygulamaya yönelik olarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu eğitimde amaçlanan; Beslenme yönünden etiketleme, Sağlık beyanları, Etiket üzerinde yer alması zorunlu uyarı hükümleri, İçerik beyanı, Alerjenler, Tüketicinin yanıltılmasının önlenmesine yönelik hükümler, Reklamlara yönelik hükümler, Etikette bulunması gereken sembol ve işaretler başta olmak üzere etiketleme mevzuatının ayrıntılı vaka çalışmaları ile birlikte anlaşılır hale getirilmesidir. Eğitim süresince, ülke mevzuatının yanı sıra; AB ve Codex Alimentarius Commission mevzuatından da aktarımlar yapılacak, bu alanda geleceğe yönelik olarak yapılan çalışma ve tartışmalar değerlendirilecektir.

Eğitimin İçeriği:

 • Eğitimin içeriği genel hatlarıyla aşağıdaki gibi olacak; konular vaka çalışmaları ile ayrıntılandırılacaktır.
 • Etiketleme nedir? Etiketin oluşturulmasında dikkat edilecek konular İçeriğin belirtilmesi
 • Beslenme yönünden etiketleme , Sağlık beyanları
 • Etiket üzerinde yer alması zorunlu uyarı hükümleri
 • Alerjenler
 • Tüketicinin yanıltılmasının önlenmesine yönelik hükümler
 • Reklamlara yönelik hükümler
 • Etikette bulunması gereken sembol ve işaretler

Katılımcı Profili: Kalite, Ar-Ge, Pazarlama ve Yasal İşler ile ilgili çalışanlar, Gıda Sektöründe halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri; iş adamları, firma temsilcileri; birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, gıda tedarikçileri ve denetçileri.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:Piyasadaki uygulamalar hakkında farkındalık yaratmak ve ürünlerinizin özgünlüğünü korumak için yapılması gerekenleri aktarmak.

Eğitimin İçeriği: Konu hakkındaki tanımlar. Gıda Endüstrisinde kötü niyetli üretimlerin önemi, etkileri. Sertifikalandırılabilir standartlarda Gıda özgünlüğüne bakış. GFSI’ ın misyonu, Tağşiş çeşitleri, Yaşanmış vakalar, Yasal düzenlemeler, Gıda Üreticileri açısından tehditlerin analizi, Gıda İşletmelerinde zaafiyet analizi ve tedbirler, örnek uygulamalar ve tartışma, Mevcut Kalite Yönetim sistemlerine entegrasyon, Gıda savunma prosesürlerinin gözden geçirilmesi denetlenmesi

Katılımcı Profili: Kalite, satın alma ekipleri, KYS denetçileri, danışmanlar ve konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Katılımcıların, biyofilm, biyofilm kaynaklı riskler ve biyofilm oluşum mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olmaları, biyofilm kaynaklı riskleri en aza indirebilecek hijyen/sanitasyon önlemleri ve teknolojik yaklaşımlar hakkında fikir edinmeleri ve işletmelerinin biyofilm kaynaklı sorun yaşama olasılıklarını azaltmaya yönelik strateji geliştirebilecek becerileri edinmeleri hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği: Biyofilm tanımı, Biyofilm oluşum mekanizmaları ve tespiti, Biyofilmlerin olumsuz/olumlu etkileri, Gıda proseslerinde biyofilm oluşumu, Gıda güvenliği açısından biyofilmler, Biyofilm oluşumunun kontrol araçları- proses parametrelerinin kontrolü, sanitasyon etkinliği

Katılımcı Profili:

Eğitim programı katılımcılarının gıda işletmelerinin kalite yönetim mühendisleri ve sorumluları, AR-GE çalışanları, sanitasyon ve hijyen ürünleri tedarikçileri ve hijyenik tasarım konusunda karar alma sürecine dahil olan tüm gıda işletmelerinin ve paydaşlarının teknik elemanları öncelikli olması beklenmektedir.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Legionella konusunda toplum sağlığının korunması amacıyla tesislerde görev alacak tesis sorumlarının yeterli bilinç ve bilgilendirmeye sahip olmasıdır. Konu hakkında Sağlık Bakanımızın da açıklaması aşağıdaki
gibidir. Lejyoner hastalığının su ile ilişkili olması nedeni ile yalnızca seyahat ilişkili olmadığı, toplumda suyun kullanıldığı diğer yaşam alanlarında da görüldüğü bilinmektedir. Bu nedenle ülkemizde hastalık, “Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı” kapsamında başta oteller ve hastaneler olmak üzere tüm konaklama birimlerinde hastalığın engellenebilmesi ve gerektiğinde alınacak önlemlerin yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesi, Lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler konusunda bilinçlenmesi gerekir.

Eğitimin İçeriği:
Lejyoner hastalığının tarihçesi
Hastalığın tanısı ve özellikleri
Hastalığın bulaşma yolları
Tesisatlarda Risk Taşıyan yerler
Legionella cinsi bakteriler hakkında mikrobiyolojik bilgilendirme, yaşama
ve çoğalma sartları
Yasal düzenlemeler
Legionella bakterisi ile mücadelede alınması gereken tedbirler

SU SİSTEMİ YÖNETİMİ
Su sistemlerinde Legionella kontrolü çevresel inceleme ve risk yaklaşımı
Derkontaminasyon yöntemleri
Örnek temizlik ve dezenfeksiyon planları
Rutin kontroller
Acil durumlar

Eğitim Tarihi: Kabul onayına istinaden karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

Katılımcı Profili:Legionella konusunda toplum sağlığının korunması amacıyla tesislerde görev alacak tesis sorumları

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: Katımcılara verifikasyon kavramının anlatılması ve uygulamalı olarak gösterilmesi

Eğitimin İçeriği:

 • Açılış, Tanışma ve Eğitim Metodolojisinin Açıklanması
 • TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardının ilgili maddelerinde metodun geçerli kılınması
 • Mikrobiyolojik analizlerde metot verifikasyonu (giriş)
 • Verifikasyon planı ve deney deseni hazırlanması
 • Verifikasyon çeşitleri ve uygulamaların anlatılması (Lab. uygulamalı)
 • Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi, ilgili dökümantasyon
 • Mikrobiyolojik Analizlerde Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması
 • Örnek Verifikasyon Raporlarının incelenmesi
 • Kalite kontrol çalışmaları (genel), verifikasyonda önemli noktalar,
 • Genel değerlendirme ve kapanış

Katılımcı Profili: Belirlik standartlara göre rutin mikrobiyolojik analiz yapanlara

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: Kimyasal analizlere dair validasyon planı hazırlama, gerekli çalışmaların yürütülmesi ve sonuçların değerlendirilmesi, istatistiki hesaplamaların yapılıp validasyon raporunun hazırlanmasını amaçlar.

Eğitimin İçeriği:
Kimyasal Analizlerde Metod Validasyonu Eğitimi
• Validasyonun amacı ve önemi
• Validasyon parametreleri
• Validasyon deneylerinin planlanması
• Validasyon sonuçlarının hesaplanması ve yorumlanması
• Kalite kontrol parametreleri
• Yeterlilik test sonuçlarının değerlendirilmesi
Kimyasal Analizlerde Belirsizlik Eğitimi
• Ölçüm sistemleri
• İzlenebilirlik
• Kimyasal analizlerde belirsizlik kaynakları
• Belirsizlik hesaplamalarında kullanılan istatistiksel araçlar
• Örnek belirsizlik hesaplaması ve raporlandırılması

Katılımcı Profili: Kimya laboratuvarı çalışanları

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Gıda işletmelerinde GMP’nin önemi, etkinliği, risk değerlendirmesi, iyileştirme çalışmaları konularının anlaşılması, katılımcıların daha sonra kendi işletmelerinde benzer bir model geliştirerek uygulayabilmesi için gerekli bilgilerin kazandırılması

Eğitimin İçeriği:
• GMP modeli ve değerlendirme eğitiminin anlaşılması
• İşletme denetimi ve risk analizi
• GMP değerlendirme araçları ile bulgular ve raporlama
• İyileştirme ekipleri oluşturma örnekleri

Katılımcı Profili: Gıda işletmelerinde GMP sorumluları, Kalite Güvence Şef ve Müdürleri, Kalite Kontrol Şef ve Müdürleri, Üretim Şef ve Müdürleri, Depo Şef ve Müdürleri ile GMP kurmak isteyen ve/veya GMP uygulamalarını iyileştirmek isteyen tüm katılımcılara yöneliktir.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Bilgi güvenliği yönetimi uluslararası ticareti, elektronik ticareti ve iletişimi etkileyen küresel bir konudur. Yasal şartlara uygun olarak ticaret faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, kuruluşların değerli varlıkları arasında yer alan bilgiyi tehdit eden tehlikelerin tespiti, risklerin belirlenmesi, risklerin yönetilmesi, bilginin tehlikelerden korunması, bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması ISO 27001 standart şartlarını yerine getirmekle ve sistemin belgelendirilmesi ile mümkündür.

Eğitimin İçeriği:
1.Gün:

• Bilgi Güvenliği Nedir?
• Bilgi Güvenliğinde Yasal Zorunluluk
• 27000 Standart Ailesi
• ISO 27001 Gereklilikleri
• Risk Tabanlı Yaklaşım ve Risk Yönetiminin Önemi
• Yönetimin Sorumlulukları ve İç Denetimler
• Varlıklar
2.Gün:
• Tehlikeler ve Zararları
• Riskler ve Etkileri
• Kontrol Önlemleri
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulumu
• Bigi Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanması ve Güncellenmesi

Katılımcı Profili:Kuruluşta Kalite Yönetim Temsilcileri olarak görev alanlar, Çevre görevlileri, Her düzeyde Yöneticiler, Kalite alanında çalışmak ve ilerlemek isteyenler

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Eğitimde BRC (British Retail Consortium) Gıda Standardının gerekliliklerinin kullanıcı firmalarca anlaşılması ve standart gerekliliklerine yönelik sistem kurma çalışmalarına başlanması için gerekli temel
bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde katılımcılar standardın konuları, değerlendirme mantığı ve denetim periyodu hakkında bilgilendirilecektir. Ayrıca katılımcılar 8. versiyonda yer alan gıda güvenliği
kültürü gibi yeni kavramlar ve öne çıkan temel gereklilikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Eğitimin İçeriği:
• Uluslararası Gıda Güvenliği Standartları
• BRC Tarihçesi ve Tanıtımı
• BRC Food’ un Faydaları-Amaçları
• GFSI ve onayladığı standartlar hakkında bilgilendirme
• BRC Food Denetim İçeriği – Çeşitleri ve Kapsam Değerlendirme
• BRC Food Denetiminde Değerlendirme ve derecelendirme
• Standardın yapısı
• Temel Gereklilikler
• BRC Food Standart Gereklilikleri ve işletmeye yerleştirme
• Üst Yönetim Taahhüdü ve Sürekli İyileştirme
• Gıda Güvenlik Planı – HACCP
• Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi
• Tesis Standartları
• Ürün Kontrolü
• Proses Kontrol
• Personel
• Vaka Çalışmaları
• Sertifikalandırma Süreci

Katılımcı Profili:Gıda sektöründe halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri, iş adamları, firma temsilcileri; bu konuda görev yapacak mesleklerde eğitim görmekte olan üniversite 3. ve 4. sınıf öğrenciler; birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, gıda tedarikçileri ve denetçiler. BRC Food 7.versiyon eğitimini alıp 8. versiyon farklılıklarını öğrenmek isteyen çalışanlar.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
İstatistik, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki
ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir.Kuruluşlar sürekli iyileştirme mücadelesi içinde sürekli iyileştirme yapmak ve istikrarlı bir
üretimi sağlamak zorundadırlar. Maliyetleri etkileyecek iyileştirmeler yapılmasaydı günümüzdeki otomobil satış fiyatlarının belki de on katı olması gerekirdi. 70 ve 80’li yıllarda satın alınan otomobillerin donanım özellikleriyle günümüzdeki otomobillerin donanımları kıyaslanamayacak kadar artmış ve geliştirilmiş durumdadır.Kalite Yönetim Sistemine sahip kuruluşlar, uygun verileri belirlemeli, toplamalı ve analiz temelidir.Verilerin analizi ve prosesin kontrol altına alınmasıyla, hataların önlenmesi, kayıpların yok edilmesi, maliyetlerin azaltılması ve verimlilik artışı sağlanmaktadır. Bu eğitimde, yukarıdaki bilgiler ışığında, istatistiksel araçlar ve bunlardan üretim alanlarında nasıl yararlanılabileceği anlatılmaktadır.

Eğitimin İçeriği:
● Limitlerin hesaplanması
● Verilerin çizilmesi
● Tabloların yorumlanması
● Niteliksel Kontrol Tabloları
● P- Tablosu
● C- Tablosu
● Özel Kontrol Tabloları (Hareketli
● Ortalama ve Hareketli Değişkenlik Tabloları)
● Normal Dağılım ve Proses Yeterliliği
● Normal dağılım
● CP ve Cpk indeksleri
● Örnekleme Planları
● Görüş ve öneriler

SPC’ye giriş ;
● Kalite Nedir?
● Neden Kalite Kontrol?
● Neden istatistiğe ihtiyaç duyarız?
● Frekans Dağılımları
● Histogramın çizilmesi metodu
● Histogramın yorumlanması
● Kontrol Tabloları
● Kontrol Tabloları Kavramı
● Kontrol Tablolarından Yararlanma

Katılımcı Profili: Firmaların ürün ve kalite fonksiyonlarında görevli yönetici ve çalışanları.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: Denetim performansının iyileşmesi, Etkin bir denetim gerçekleştirmek, Denetim kuruluşunun olumlu yönde değer katacak şekilde

Eğitimin İçeriği:
• Denetim türleri
• Denetimde süreç yaklaşımı
• Denetim amaçları
• Denetim planlaması
• Denetiminde soru listelerinin oluşturulması
• Uygulama
• Denetimin gerçekleşmesi
• Açılış toplantısı
• Kanıtların toplanması
• Gözlem
• Uygunsuzluklar
• Bulguların gözden geçirilmesi, bulguların sunulması
• Kapanış toplantısı
• Düzeltici faaliyet tanzimi
• Sistem denetimin raporlanması

Katılımcı Profili: İç denetçi adayları, Yönetim Sisteminin iyileştirilmesinde görev alacak kişiler

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: Denetim performansının iyileşmesi, Etkin bir denetim gerçekleştirmek, Denetim kuruluşunun olumlu yönde değer katacak şekilde

Eğitimin İçeriği:
• Denetim türleri
• Denetimde süreç yaklaşımı
• Denetim amaçları
• Denetim planlaması
• Denetiminde soru listelerinin oluşturulması
• Uygulama
• Denetimin gerçekleşmesi
• Açılış toplantısı
• Kanıtların toplanması
• Gözlem
• Uygunsuzluklar
• Bulguların gözden geçirilmesi, bulguların sunulması
• Kapanış toplantısı
• Düzeltici faaliyet tanzimi
• Sistem denetimin raporlanması

Katılımcı Profili: İç denetçi adayları, Yönetim Sisteminin iyileştirilmesinde görev alacak kişiler

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Samsun

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Gıda sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların; genelde mevzuat yaklaşımlarının ve hükümlerinin yorumlanmasında ve uygulamaya aktarılmasında sıkıntı yaşadığı bilinmektedir. Özellikle tüm gıda ürünlerini kapsayan ve “yatay mevzuat” olarak adlandırılan mevzuat hükümlerinin anlaşılması ve uygulanmasında bu sıkıntının daha yoğun olduğu görülmektedir.Ürün grubuna ait özel mevzuatı olan sektörlerde yatay ve dikey mevzuat arasındaki geçişlerin sağlanmasında zorluklar yaşanırken; özel mevzuatı olmayan sektörlerdeki ürünlerin genel ifadelerle sınıflandırılması nedeniyle hangi kapsamda olduğu bilinememektedir. Gıda Katkı Maddeleri ve Bulaşanlar ile ilgili mevzuatta birçok ayrıntılı ve önemli hüküm bulunmaktadır. Aynı konuda dikey mevzuatta da özel hükümler bulunmaktadır.Bu eğitimde; katılımcılara gıda katkı maddeleri ve bulaşanlar mevzuatının aktarılması, mevzuat hükümlerinin uygulamaya yönelik olarak ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca mevzuatın ayrıntılı vaka çalışmaları ile birlikte anlaşılır hale getirilmesi de son derece önemlidir. Eğitim süresince, ülke mevzuatının yanı sıra; AB ve Codex Alimentarius Commission mevzuatından da aktarımlar yapılacak, bu alanda geleceğe yönelik olarak yapılan çalışma ve tartışmalar değerlendirilecektir.

Eğitimin İçeriği:
Gıda katkı maddesi nedir, işlem yardımcısı nedir?
• Kullanım kuralları/kısıtları
• Gıda katkı maddelerinin fonksiyonel sınıfları nelerdir? Belirlenmeleri ve kısıtları
• Gıda katkı maddeleri yönetmeliğinin ekleri arasındaki geçişler
• Gıda katkı maddelerini taşınma prensibi
• Ürün grupları açısından örneklerle değerlendirmeler
• Katkı maddelerinin tek veya birlikte kullanımları
• Etiketleme hükümleri, Uyarılar, Saflık kriterleri
• Gıda bulaşanı nedir? Gıda bulaşanı ile kalıntı arasındaki fark nedir?
• Kurutulmuş, seyreltilmiş, işlenmiş gıdalarda bulaşan limitleri
• İşlem kısıtları, Özel hükümler, İlgili Uluslararası mevzuat

Katılımcı Profili: Başta Üretim, Kalite, Ar-Ge, Pazarlama ve Yasal İşler ile ilgili çalışanlar olmak üzere, Gıda Sektöründe halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri; firma temsilcileri; birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, gıda tedarikçileri ve denetçileri.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Four Points by Sheraton İzmir Çınarlı Mahallesi, Çınaraltı Avenue, Ankara Cd. No: 17/A, 35110
Konak/İzmir (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:

Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların Referans Hizmet Laboratuvarı olmak isteyen Laboratuvarlar referans olunacak test kapsamında ISO 15189 standardı gereklerini sağlayarak akreditasyon belgesine sahibi olunması için gerekli şartları tanımlanması ve standardın madde başlıklarında açıklanması

Eğitim İçeriği: 

 • Belgelendirme Ve Akreditasyon Projesi Nedir?
 • Laboratuvar Akreditasyonda Yol Haritası Nasıl Olmalıdır?
 • SKS, Hastane Laboratuvar (Biyokimya, Mikrobiyoloj, Patoloji) Kalite Standartları
 • Denetim, Belgelendirme ve Akreditasyon.
 • TÜRKAK Akreditasyon Prosedürü
 • Terimler Ve Tarifler
 • TS EN ISO 15189:2009 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite Ve Yeterlilik İçin Özel
 • Şartlar standardının maddelerinin açıklanması;
 • Belgelendirme Süreci
 • Pratik ve Standardın maddelerinin örnekler ile çalışma yapılması
 • Risk bazlı yaklaşım

Katılımcı Profili:Her düzeyde Tıbbi laboratuvarlarda Kalite Yönetim Temsilcileri olarak görev alanlar Devlet ve vakıf üniversitelerin de tıbbi laboratuvar yönetici ve çalışanları, Kamu kurum/kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait tıbbi laboratuvarların Yönetici ve Çalışanları. Kalite alanında çalışmak ve ilerlemek isteyenler

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Amacı; kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarların Referans Hizmet Laboratuvarı olmak isteyen Laboratuvarlar referans olunacak test kapsamında ISO 15189 standardı gereklerini sağlayarak akreditasyon belgesine sahibi olunması için gerekli şartları tanımlanması ve standardın madde başlıklarında açıklanması

Eğitimin İçeriği:

 • Belgelendirme ve Akreditasyon Projesi Nedir?
 • Laboratuvar Akreditasyonda Yol Haritası Nasıl Olmalıdır?
 • SKS, Hastane Laboratuvar (Biyokimya, Mikrobiyoloj, Patoloji) Kalite Standartları
 • Denetim, Belgelendirme ve Akreditasyon.
 • TÜRKAK Akreditasyon Prosedürü
 • Terimler ve Tarifler
 • TS EN ISO 15189:2009 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik İçin Özel
 • Şartlar standardının maddelerinin açıklanması;
 • Belgelendirme Süreci
 • Pratik ve Standardın maddelerinin örnekler ile çalışma yapılması
 • Risk bazlı yaklaşım

Katılımcı Profili:Her düzeyde Tıbbi laboratuvarlarda Kalite Yönetim Temsilcileri olarak görev alanlar, Devlet ve vakıf üniversitelerin de tıbbi laboratuvar yönetici ve çalışanları, Kamu kurum/kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait tıbbi laboratuvarların Yönetici ve Çalışanları, Kalite alanında çalışmak ve ilerlemek isteyenler

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: Bu eğitimde, gıda üreticilerine güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve/veya mikrobiyolojik tehlikelerin ortadan kaldırılmasını yada kabul edilebilir minimum seviyeye indirilmesini hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması için temel prensiplerin örnek vaka çalışmalarıyla anlatılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Gıda Güvenliğinin Tarihçesi
 • Gıda Güvenliğinin Genel Tanıtımı
 • IFS’ nin Faydaları-Amaçları
 • Terimler ve Tanımlar
 • Ürünün Kategorize Edilmesi
 • 1 Kalite Sistemi Yönetimi
 • 1.1 Kalite Yönetim Sistemi
 • 1.2 HACCP
 • 1.3 Kalite El Kitabı
 • 1.4 Prosedürler
 • 1.5 Dokümantasyon Şartları
 • 1.6 Kayıt Tutma
 • 2. Yönetimin Sorumluluğu
 • 2.1 Yönetimin Sorumluluğu
 • 2.2 Yönetimin Taahhüdü
 • 2.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • 2.4 Müşteri Odaklılık
 • 3. Kaynak Yönetimi
 • 3.1 Kaynak Yönetimi
 • 3.2 Personel
 • 3.3 Personel Hizmetleri
 • 4. ürün Geliştirme
 • 4.1 Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi
 • 4.2 Ürün Spesifikasyonları
 • 4.3 Ürün tasarımı - Geliştirme
 • 4.4 Satınalma
 • 4.5 Ürün Ambalajlama
 • 4.6 Organizasyon Performansının İzlenmesi
 • 4.7 Özel Ürün İşleme Şartları
 • 4.8 Fabrika Çevresi Standardları
 • 4.9 Bina Temizliği ve Hijyen
 • 4.10 Atıklar-Atıkların İmhası
 • 4.11 Haşere Kontrolü
 • 4.12 Stok Rotasyonu
 • 4.13 Taşıma
 • 4.14 Bakım
 • 4.15 Ekipman
 • 4.16 Ekipman ve Proses Geçerliliği
 • 4.17 Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kalibrasyon ve Kontrolü
 • 4.18 Genel İzlenebilirlik
 • 4.19 İzlenebilirlik - Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizma
 • 4.20 Alerjen Riski
 • 5. Ölçümler-Analizler-İyileştirmeler
 • 5.1 İç Tetkik
 • 5.2 Proses Sıcaklık-Zaman Kontrolü
 • 5.3 Miktar Kontrolü
 • 5.4 Ürüne Fiziksel ve Kimyasal Bulaşma Riski
 • 5.5 Metal-Yabancı Madde Tespiti
 • 5.6 Ürün Serbest Bırakma
 • 5.7 Ürün Analizi
 • 5.8 Şikayetlerin Ele Alınması
 • 5.9 Ürün Geri Çekme - Ürün Geri Çağırma
 • 5.10 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
 • 5.11 Düzeltici Faaliyetler

Katılımcı Profili: 

Kalite/ Gıda Güvenliği yöneticileri ve yönetici adayları,

 • Gıda, Kimya veya Ziraat Mühendisleri
 • Gıda zincirinde yer alan tüm işletmelerin Üretim Müdürleri
 • HACCP Takım Lideri ve ekip üyeleri
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması, yönetilmesi ve uygulanmasında görev alacak kişiler

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Deney Laboratuvarlarının yeterliliğinin tanınması için ISO/IEC 17025 standardına göre; Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli olan teknik ve yönetim şartları hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

Eğitim İçeriği:
Kalite Kavramı
• Akreditasyon nedir, neden gereklidir?
• ISO 17025 standardının gereklilikleri
Yönetim Şartları;
• Kuruluş
• Yönetim sistemi
• Doküman kontrolü
• Taleplerin, tekliflerin ve sözleşmelerin gözden geçirilmesi
• Deneylerin taşerona verilmesi
• Hizmet ve malzemelerin satın alınması
• Müşteriye hizmet
• Şikayetler
• Uygun olma yan deney işleminin kontrolü
• İyileştirme
• Düzeltici faaliyet
• Önleyici faaliyet
• Kayıtların kontrolü
• İç tetkikler
• Yönetimin gözden geçirmesi
Teknik Şartlar;
• Personel
• Yerleşim ve çevre şartları
• Deney metotları ve metodun geçerli kılınması
• Cihazlar
• Ölçümlerin izlenebilirliliği
• Numune alma
• Deney numunelerine gelen cihazlara uygulanan işlemler
• Deney sonuçlarının kalitesinin güvencesi
• Sonuçların rapor haline getirilmesi
• Akreditasyon Süreci (Başvuru, Denetim, Gözetim vs.)

Katılımcı Profili: Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi kurulmasında ve iç kalite tetkiklerinde görev alacak personel.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: İnsan sağlığını etkileyebilen kozmetik ürünlerin etkin ve güvenilir şekilde uygun koşullarda üretilmesi için uyulması gereken kurallar bütünü olan iyi uygulama teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak.

Eğitimin İçeriği:

 • GMP Nedir?
 • Kozmetikte GMP Yaklaşımı ve Gelişimi
 • ISO 22716 Nedir?
 • Kalite Yönetimi
 • Personel, Eğitim ve Hijyen
 • Tesis ve Altyapı, Ekipmanlar
 • Dökümantasyon ve Kayıtlar, Malzeme Yönetimi
 • Üretim ve In-Process Kontroller
 • Etiketleme ve Ambalajlama
 • Depolama ve Dağıtım
 • Şikayetler ve Geri Çekme
 • Fason Üretim
 • Kalite Kontrol
 • Atıkların Yönetimi
 • Limit Dışı Durumlar
 • Sapmalar

Katılımcı Profili: Kozmetik Üretimi ve satışı yapan firmalarda Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Ar-Ge bölümlerinde çalışan yada çalışmak isteyenler.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
İtz, maliyetleri düşürmek, müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmek ve karlılığı artırmanın yanı sıra, tedarik süreci halkaları arasında sinerji yaratarak rekabet üstünlüğü yaratmanın yollarını anlatıyor. İtz, firmalara değer katmaya yönelik interaktif oyunlu bir eğitimdir. Müşterilerin tedarik süreci yönetimi sisteminden daha büyük pay almak, onları, süreçlerini kendi firmalarına “outsource” etmeye ikna etmek için destekleyici rol oynayan, farkındalık yaratan bir bilinçlendirme yöntemi. Globalleşen bir dünya, sürekli artan kıran kırana rekabet, bu rekabetin içinde fiyatların daimi olarak düşmesi, buna bağlı olarak maliyetlerin aşağı çekilme zorunluluğu, kalite sorgulaması, istenen zaman ve miktarda teslimat...İşte İtz, bir tedarik süreci yönetiminin gerçek hayattaki canlandırmasına yönelik, oynarken öğreten, eğitim boyunca kişinin düşünme, planlama, hızlı ve doğru karar verme yetilerini harekete geçiren ve yaparak öğrenmenin sihri ile kalıcılık sağlayan bir oyundur.

Eğitimin İçeriği:

 • Tedarik Süreci Yönetiminde yer seçimi kararının sistemin bütününe etkisi,
 • Tedarik Süreci Yönetiminde işbirliği kavramı,
 • Tedarik Süreci Yönetiminde Boğa Kamçısı Etkisi (Bullwhip Effect-Bilginin Bozulması) ve çözüm yolları,Tedarik Süreci Yönetiminde toplam maliyet ve müşteri hizmet düzeyi ilişkisinde optimum düzeyin sağlanması
  (Cost / Customer Service Trade-Off),Tedarik Süreci Yönetiminde üretim sürecinde uyumlaştırmanın, sağlanması,
 • Tedarik Süreci Yönetimi kapsamında başarı hikayelerinin tartışılması ve interaktif oyuna dayalı bir başarı öyküsü kurgusu oluşturulması.

Katılımcı Profili:
Katılımcılar tedarik süreci yönetimi süresince sipariş verme, sipariş karşılama, stok tutma, üretim miktarı vb. kararları interaktif oyunun dinamik ortamında vererek; ekip içerisinde hızlı ve ilk seferde doğru karar alabilme becerilerini de sınama ve geliştirme imkanına sahip olacaklardır. Üretim ve tedarik planlama ekibi çalışanları ve yöneticileri, sevkiyat/ lojistik departmanı çalışan ve yöneticileri.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurma ve uygulama çalışmalarında kuruluşlar için genel tehlike ve risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve derecelendirilmesinin sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

 • Genel Mevzuat Bilgisi
 • 6331 Sayılı Kanun ve mevzuat hakkında bilgi
 • KKD seçim ve dağıtım metotları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Tanımlar
 • Kuruluşlar Genel Riskler Risk Değerlendirme ve Derecelendirme
 • İş Kazası Nedenlerinin Analizi
 • Çevre Sağlığının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi
 • Pratik Çalışmalar Risk bazlı yaklaşım

Katılımcı Profili:

 • Her düzeyde İş Güvenliği Uzmanı olarak görev alanlar
 • Her alanda sahada çalışan yönetici ve çalışanları, (Şantiye şefleri, İş sahipleri)
 • Risk değerlendirmesi konusuna ilgi duyanlar.
 • İSG uzmanı olarak çalışmak ve ilerlemek isteyenler

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Kelime kökeni Japonca ‘dır ve rulo kağıt anlamına gelmektedir. Bu teknik işletmelerin süreçlerini, duvarlar boyu kağıtlara döşeyerek, öncelikli olarak görünür hale getirmeyi sağlar.Süreçlerinizde yer alan kayıpları görünür kılmak ve iyileştirmelere nereden başlayacağınıza ışık tutmaktır.Özellikle yapmış olduğunuz bir işi, projeyi, kısacası bir sürecinizi, ilk aşamasından işlerin tamamlanmasına kadar geçen süresi boyunca incelediğinizde, zamanınızın büyük kısmını çok basit nedenlerle boşa harcadığınızı görebileceksiniz. Hatta bazı işleri tekrar tekrar yaptığınızı ya da sürecinizde gerekli olmayan farklı işleri yaptığınızı fark edeceksiniz., bugüne kadar süregelen iş yapış tarzınızın yanlış olduğunu da görebileceksiniz.Özetle sürecinizi duvarlar boyu kağıtlara çizerek, iş adımlarınızı ve iş yapış yöntemlerinizi sorgularken aynı zamanda bu işleri yaparken ne türde kayıplar olduğunu görsel olarak izleyebilme fırsatı elde edeceksiniz. Hizmette fark yaratmanın bir yolu da hız olduğundan; süreçlerinizde yer alan kayıpların hangilerinin üstüne giderek hızlanma sağlamanız gerektiğine, kayıplarınızı kağıt üstünde kolaylıkla görerek, karar
verebileceksiniz. Maki Gami Eğitimi süreçlerinizi ve kayıplarınızı görmeniz için kolay bir yöntem sunarken, uygulama örneği yardımıyla iş alanlarınıza bu yöntemi kolaylıkla adapte edebilmeniz için katkı sağlayacaktır.

Eğitimin İçeriği:

 • Süreçleriniz nasıl işliyor? Almış olduğunuz bir işi nasıl tamamlıyorsunuz?
 • Çalışanlarınızın çalışırken bakış açısı nedir?
 • Kayıplarınız neler ?(bekleme, stok, fazla kişi, arıza, malz. arama, malz. eksikliği, gereksiz iş adımı vb.)
 • En büyük zaman kaybını nerede ve neden yaşıyorsunuz? İletişim zafiyetleriniz nerelerde?
 • Öncelikli iyileştirme konunuz hangisi olmalı?
 • Doğru iş adımı ve uygulamaları nasıl olmalı, gerçekleştirebilmek için neler yapılmalı?
 • Düzensiz ve zaman zaman ortaya çıkan bir iş akışını analiz ederek sürekli, hızlı ve doğru bir akış haline getirilmesi sağlamanın yanı sıra;

Süreçlerinizdeki israfları ortadan kaldırmak üzere önce israflarınızı görmeyi öğreneceksiniz.

 • ​İsraf olduğu net olan işleriniz iş akışınızda yer almamalıdır. İsraflar yapılması gereken işin bir parçası değildir ve tasarım prosesinin amacı bunları yok etmektir. İsraf adımlarını derhal dışarı atma yaklaşımına “kağıt üstünde kaizen” diyoruz. Çünkü henüz kağıt üzerindeyken bazı israfları yok ediyorsunuz.
 • Bu çalışmamız, yöneticilere, mühendislere, üretimle ilgili birimlere, tedarikçilere değeri görmeyi, değeri israftan ayırmayı ve israftan kurtulmamız gereken hususları nasıl belirlediğimiz göstermektedir.
 • Maki gami çalışması akış içindeki her bir prosesi tanımlamamıza, organizasyonun karmaşıklığı içinden onları (proses adımlarını) çekmemize ve tüm değer akışını yalın prensiplere göre yeniden şekillendirmemize
  imkan vermektedir.
 • Katma değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin bütününü görmeyi sağlamaktadır.
 •  Değer akışı boyunca oluşan malzeme ve bilgi akışını görmenize ve anlamanıza yardımcı olan bir “Kağıt kalem” tekniğidir.

Katılımcı Profili:
Kuruluşta Kalite Yönetim Temsilcileri olarak görev alanlar Her düzeyde Yöneticiler Kalite alanında çalışmak ve ilerlemek isteyenler

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) günümüzde kimyasal analizlerde miktar tayini için en çok kullanılan tekniktir. HPLC’nin çalışma prensipleri hakkında ve çalışma sırasında yaşanabilecek problemlerin çözümüne yönelik bilgi aktarımında bulunmaktır. Kimyasal analiz yapan ve konuyla doğrudan ilgilenen tüm personel eğitimin katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • HPLC cihazı
 • Kalitatif A
 • Kantitatif analiz
 • İç standart metodu
 • Dış standart metodu
 • Alan, yükseklik normalizasyon metodu
 • Ayırma mekanizmaları
 • Kolonlar
 • Dedektör ile ilgili temel bilgiler verilecektir

Katılımcı Profili: Kimyager, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği veya Kimya Lisans dallarından mezun olup enstrümantal analiz laboratuarı almamış- alıp bilgi ve pratiklerini geliştirmek isteyenler için hazırlanmıştır.

Not: Uygulamada gıdalarda benzoik sorbik asit tayini NMKL metod no:124 kullanılacaktır.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: Düzeltici faaliyetlerin etkin olarak yönetilebilmesi ve amaca tam olarak uygunluğunun sağlanması.

Eğitimin İçeriği: 

 • Kök neden analizi tanımı ve gerekliliği
 • Neden Kök neden analizi yapılmalı
 • Kök Neden analizinde inceleme alanları
 • Kuruluşa özel Ramak kala durumlarının incelenmesi
 • Kuruluşa özel Kök neden analiz metodu seçimi
 • Kök neden analiz ekibinin oluşturulması
 • DÖF olayına dayalı kök neden analizi Grup Çalışması
 • Sorular ve değerlendirmeler

Katılımcı Profili: Kuruluşta Kalite Yönetim Temsilcileri olarak görev alanlar, Her düzeyde Yöneticiler, Kalite alanında çalışmak ve ilerlemek isteyenler

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: İnsan sağlığını etkileyebilen kozmetik ürünlerin etkin ve güvenilir şekilde uygun koşullarda üretilmesi için uyulması gereken güvenlik değerlendirme raporu hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak.

Eğitimin İçeriği:

 • Kozmetik ürünün nitel ve nicel terkibi
 • Kozmetik ürünün fiziksel/kimyasal özellikleri ve stabilitesi
 • Mikrobiyolojik nitelik
 • Yabancı maddeler, kalıntılar, paketleme materyali hakkında bilgiler
 • Normal ve makul şekilde öngörülebilir kullanım
 • Kozmetik ürüne maruz kalma durumu
 • Maddelere maruz kalma durumu
 • Maddelerin toksikolojik profili
 • İstenmeyen etkiler ve ciddi istenmeyen etkiler
 • Kozmetik ürüne ilişkin bilgiler

İkinci bölümde aşağıdaki bilgiler yer alır;
Değerlendirmede varılan sonuç
Etikette yer alacak uyarılar ve kullanım talimatları
3. Gerekçe
4. Değerlendirmeyi gerçekleştiren kişinin kimlik bilgileri ve onayı

Katılımcı Profili: Üretim, kalite kontol ve kalite güvence bölümlerinde çalışan personel.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: Ambalaj analizleri hakkında genel bilgileri paylaşmak,

Eğitimin İçeriği:
Ambalaj Analizleri Genel Bilgilendirme Eğitimi
• Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler tanımı
• Mevzuat (EU vs FDA)
• Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerde yapılan analizler ve prensipleri
• Analiz ihtiyaçlarıının belirlenmesi
• Raporların okunması ve yorumlanması

Katılımcı Profili: Firmanın özellikle kalite kontrol ve üretim bölümlerinden katılım beklenmektedir. Son ürünlerin ve hammaddenin kalite ve üretim amacına uygunluğu ile ilgili kararları alan teknik kişilerin katılması faydalı olacaktır.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı: TPM çatısı altında, Kalitesel verimliliği artırmak için kurulmuş olan, Kalite Fazı ayağının nasıl çalışması gerektiğini, hedeflerini ve yöntemlerini anlatmak.

Eğitimin İçeriği:

TPM'in ne demek olduğu hakkında genel bilgilendirme yapılarak, Kalite Fazı çalışmaları hakkında detay bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Başarı Kriteri ve Amacı
 • Metodoloji ve Dokümanları
 • Hata Modları Yaratma ve Tanımlama
 • Problem Çözme Yaklaşımları
 • QA Matrix
 • QX Matrix
 • GSTD (Yerinde Gör Düşün Uygula)
 • Kalite Pilları Yönetim Stratejisi

Katılımcı Profili: Kalite, Üretim ve Bakım Yöneticileri ve Sorumluları, Ofis Çalışanları

Eğitim Süresi: 1 Gün Teorik Eğitim + Ara Aktiviteleri          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Gıda Etiketlerinin, sahada olan ürünler için içerdiği bileşenler kapsamında uygun sağlık beyanları içerecek şekilde mevzuata uygun yeniden nasıl dizayn edileceği, sahaya yeni sunulacak olanların etiketlerinin bu kapsamda
nasıl hazırlanacağı, bu bilgilerin broşür ve reklam tanıtımda nasıl kullanılacağı yönteminin öğrenilmesidir.
Dayanak: 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 21, 22, 23, 24, 27, 28 ve 34. Maddeleri

Eğitimin İçeriği:
Tüketici Bilgilendirme ve Etiketlemenin Amacı: Bu Yönetmeliğin amacı, Tüketiciyi en üst düzeyde korumak için son tüketiciye arz edilen gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kuralları belirlemektedir. Algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dahil gıda hakkında bilgilendirme açısından tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemektir. Tüm bu amaçlar kapsamında hazırlanan yönetmeliklere uygun gıda, takviye edici
gıda, gıda ile temas eden ürünlerin etiket, kutu ambalaj gibi dış akşamların tasarlanmasında uyulması gereken kurallar,

Mevzuatsal ve Teknik Tanımların Öğrenilmesi: Besin Öğesi, Beslenme Beyanı, Bilimsel Komisyon, Ortalama Tüketici, Alışılagelen Ad, Ana Bileşen, Bileşen, Bileşik Bileşeni, Dış Ambalaj, Katkı Maddesi, Aroma Maddesi, Etiket, Etiketleme, Gıda enzimi, Gıda Onay Numarası, Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi, Hastalık Riskinin Azaltılması, Sağlık Beyanı, Ortalama Tüketici, Türk Gıda Kodeksi, Diğer Öğe, Genel koşullar, Özel Koşullar, Dengeli Beslenme, Çeşitli Beslenme, Referans Alım Değeri, Ek, Enerji, Kaynak, İçerir-İçermez, Tuz/Sodyum, Elzem, Yağ, Doymuş yağ, Omega 3, Tekli doymamış yağ, Çoklu doymamış yağ, Trans Yağ, Lif, Vitaminler, Mineraller, Protein, Biotin, Kalsiyum, EPA/DHA , Demir, Selenyum, A Vitamini , Buğday Kepeği, Çinko, Probiyotik, Prebiyotik vb.

Gıda Hakkında Bilgilendirmenin Temel İlkeleri:
Zorunlu Bilgilendirme, Temel Gereklilikler, Doğru Bilgilendirmeye İlişkin Kurallar, Zorunlu Bilgilerin Bildirim Şekli, Özel Muhafaza Koşulları, Alerji ve İntoleransa İlişkin bildirimler,
• Gıda işletmecilerinin sorumlulukları
• Zorunlu bilgilendirmenin içeriği,
• Zorunlu bilgilendirmenin yerleşim şekli,
• Beslenme bildirimi ve sağlık beyanı gösterim şekli
• Sağlık beyanları için kullanım koşulları
• Beyanların bilimsel dayanakları
• Özel koşullar
• Tıp, Beslenme veya Diyetetik ile ilgili meslek Örgütlerinin ve sağlıkla ilgili yardım kuruluşlarının Tavsiye ve Önerileri
• Belirli sağlık beyanları ile ilgili kısıtlamalar
• Hastalık riskinin azaltılmasına, çocukların gelişimi ve sağlığına ilişkin beyanlar dışındaki sağlık beyanları
• Hastalık riskinin azaltılmasına, çocukların gelişimi ve sağlığına ilişkin beyanlar
• Sağlık Beyanlarına ilişkin izin başvuruları
• Beslenme beyanları ve Beyan koşulları
• Koruma altına alınmış tescilli verilere dayandırılan sağlık beyanları listesi

Katılımcı Profili:
Gıda ve Takviye Edici Gıda Üreten, Paketleyin, İthal eden, Fason üretim yaptıran işletmelerin ve bu işletmelere hizmet veren Gümrük ve Danışmanlık şirketlerinin;
• Şirket sahipleri,
• Yöneticileri,
• Ruhsatlandırma departmanı çalışanları,
• Resmi süreç yönetimi hakkında bilgili olmak isteyen tüm çalışan ve yöneticiler.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim, İş Performansını ve Verimliliğini artırmak amacıyla iş yerinde ya da çalışma alanında yapılması gereken düzenlemelerin önemini vurgulayarak, hayatınızı kolaylaştırmayı hedefler.

Eğitimin İçeriği:

5S, organizasyonlarda kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. Çalışma koşullarını performans, konfor, güvenlik ve temizlik açılarından en iyileme amacı güder. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar.

Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • 5S Nedir?
 • Neden Önemlidir?
 • Hedefleri & Prensipleri
 • Uygulama Alanları ve Tarihçesi
 • Sektörden Örnekler
 • Uygulamalı Örnekler
 • Ekibimizde 5S'i Nasıl Kurarız, Nasıl Yönetiriz?
 • 5S Dokümantasyonu
 • 5S Denetimleri

Katılımcı Profili: Kalite, Üretim ve Bakım yöneticileri ve sorumluları, Ofis çalışanları

Eğitim Süresi: 1 Gün Teorik Eğitim + Ara Aktiviteleri          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

 

 

Eğitimin Amacı: Aktivite Bazlı Maliyet sistemi; ürünlerin işletmelerin kaynaklarını faaliyetler bazında tükettiği, dolayısıyla genel üretim giderlerinin faaliyetler bazında sınıflandırılması gerektiği düşüncesi ile hareket eden, ürün ile genel üretim giderleri arasında sadece üretim hacmine bağlı olmaksızın çeşitli seviyelerde doğrusal ilişki kuran bir maliyet ve yönetim anlayışı olarak tanımlanabilir. Ürün çeşitliliğin çok olması durumunda, üretilen standart ürünler yanında siparişe bağlı ve daha az miktarda üretilen ürünlerin olduğu, ürün portföyünün sıklıkla değiştiği işletmelerde Aktivite Bazlı Maliyet sistemi daha doğru sonuçlar verecektir.

Eğitimin İçeriği:
• Aktivite Bazlı Maliyet Nedir?
• Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Genel Yapısı
• Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Kurulması
• Aktivite Bazlı Maliyet Sisteminin Avantajları
• Aktivite Bazlı Yönetim
o Aktivitelerin Analizi
o Aktivitelerin İyileştirilmesi
o Performans Göstergeleri

Katılımcı Profili: 

• Üst ve Orta Düzey Yöneticiler
• İşletme ve Mali İşler Yöneticileri
• Kalite Yöneticileri
• Yönetici Adayları

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Gıda üretiminde alerji riski oluşturabilecek gıda ya da gıda katkı maddeleri ve yasal olarak belirlenmiş alerjenler ile etiketleme hakkında bilgilendirme yapılarak bu risklerin proses boyunca önlenmesi konusunda gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin ele alınmasıdır.

Eğitimin İçeriği:
• Alerjik hastalıklar, nedenleri ve belirtileri
• Alerjik hastalıklara neden olabilen gıdalar
• Alerjen kavramı ve yasal olarak belirlenmiş alerjenler
• Yasalarla etiketleme ve alerjen direktifleri
• Tüketiciyi koruma yolları
• Gıda işletmelerinde Alerjen Risk Değerlendirmesi
• Gıda işletmelerinde Alerjen Risk Yönetimi
• Gıda işletmelerinde Alerjen Risk İletişimi ve Gözden Geçirme

Katılımcı Profili: Gıda sektöründe halen görev yapmakta olan veya yapmayı amaçlayan tüm meslek sahipleri, iş adamları, firma temsilcileri; bu konuda görev yapacak mesleklerde eğitim görmekte olan üniversite 3. ve 4. sınıf öğrenciler; birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonu üyeleri, gıda tedarikçileri ve denetçileri.

Eğitim Tarihi: Kabul onayına istinaden karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarında Gıda Güvenliği konusunda, özellikle İngiltere ve İngiltere’ye yakın ülkelere ihracat yapan firmaların güvenli gıda ambalajı üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve/veya mikrobiyolojik tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerini örnek vaka çalışmalarıyla oluşturulması sağlanılır. Tüm Gıda Zincirinde yer alan ambalaj üreticilerin de “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi”ni kurmak isteyen katılımcılara bilgi sunmak ve sistem kurma konusunda beceri kazandırmak için sizlerin katılımına açılmıştır.

Eğitimin İçeriği: 
Parçaların, ürünlerin, süreçlerin tasarımında kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biri olan FMEA, operasyonel işlemlerden stratejik yönetim süreçlerine kadar farklı düzeylerdeki çalışma alanlarında kullanılmaktadır. Bu eğitimle risk tanımı, türleri ve risk analiz yaklaşımları vurgulanarak FMEA metodolojisi ve uygulama alanları hakkında gerekli ilgiler aktarılacaktır. Tasarım FMEA ve Proses FMEA kapsamında verilecek detaylı örnekler ve yapılacak vaka çalışmaları ile uygulamalar somut hale getirilecektir.

Katılımcı Profili: Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, teknik personeller,

Eğitim Tarihi: Kabul onayına istinaden karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

Eğitim Süresi: 2 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Katma değer yaratmayan faaliyetler fabrikalarda maliyetlerin artmasına, kalitenin olumsuz etkilenmesine, teslimatın gecikmesine, hataların artmasına, iş kazası risklerinin oluşmasına, çalışanların moral düzeylerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Zorunlu olmayan ve yok edebileceğimiz faaliyetleri, kayıpları tespit edip bunları sistemli bir şekilde ortadan kaldırmak çok önemlidir. Artan verimlilik aynı zamanda rekabet gücümüzün artışını sağlayacaktır. Yalın, temelde akış hızını arttırmayı amaçlarken; üretim ve hizmet sistemlerinde girdilerin fiili verimlilik değerleri ile potansiyel verimlilik değerleri arasındaki makasın daraltılması diğer bir odak noktasıdır. Daha az kaynak kullanarak daha çok gelir elde etmeye odaklanmış ilke ve metrikleri içeren yalın üretim yönetimi eğitimi içinde aynı zamanda daha az işletme sermayesi ile bir şirketi yönetmenin püf noktaları da irdelenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 • Yalın Üretim Teknikleri
 • Kaizen
 • 5S
 • SMED
 • Jidoka
 • JIT
 • Kanban
 • Poka Yoke
 • TPM
 • Görsel Yönetim
 • Değer Akış Haritalama
 • Üretim ve Hizmet Süreçlerinin verimliliğini arttırmak
 • İsraf Avcısı olabilmek için gerekli bakış açısı da eğitim videoları ve uygulamalı vaka çalışmalarında katılımcılara aktarılacaktır.

Katılımcı Profili: Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, Mühendisler, Üretim Çalışanları, Teknik Personeller.

Eğitim Süresi: 1 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Ölümsüz Zeytin ağacı ve onun insanlığa armağanı olan iki önemli ürünü; zeytin ve zeytinyağı. Anadolu zeytin ağacının anavatanı olmasına, günümüzden 9000 yıl önce bu topraklarda insanoğluna hizmet etmeye başlamasına rağmen halen bu ürünü kaliteli bir şekilde üretmekte ve tüketmekte problemler yaşıyoruz. Doğada meyve suyu gibi tüketilebilecek tek yağ olan zeytinyağının kalitesini belirleyebilmek için onun sadece fiziksel ve kimyasal özelliklerini değil aynı zamanda tat ve nefasetini tam olarak tanımlamak ve kalite sınıflarını buna göre oluşturmak önemli bir uzmanlık alanıdır. Bu eğitim kapsamında; zeytin ağacının yetiştirilmesinden, zeytinyağının sofraya getirilmesine kadar kaliteyi etki eden tüm faktörlerin anlatılması ve aynı zamanda zeytinyağının duyusal özelliklerini tespit edebilecek uzmanlaşmış tadımcı yetiştirilmesinin ilk basamağı olan tadımcı adaylarının seçilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitimde; Uluslararası Zeytin Konseyi’nin standartlarına uygun olarak tadımcı seçimi yapılarak temel bilgiler ve uygulamalar; TS ISO EN 17025 :2012 prensipleri doğrultusunda yapılacaktır.(COI/T.20/Doc.No:14, COI/T.20/Doc.No:15)

Eğitimin İçeriği:
• Zeytinyağının kalite sınıfları,
• Naturel sızma zeytinyağının kalite kriterleri: kimyasal ve duyusal kriterler,
• Zeytinyağında duyusal analiz ve önemi,
• Kimyasal duyular-Koklama ve tatma duyusu,
• Bir duyusal tadım laboratuvarının organizasyonu ve işleyişi,
• Naturel sızma zeytinyağının duyusal değerlendirilmesi için yöntem:
Yöntemin tarihsel evrimi, bir ölçüm aleti olarak duyusal tadım paneli, duyusal değerlendirme açısından numunelerin sınıflandırılması, yöntemin doğru uygulanması için kritik hususlar,
• Naturel sızma zeytinyağı için özel terminoloji- Duyusal kusurlar ve oluşum mekanizmaları,
• Naturel sızma zeytinyağının kalitesini etkileyen faktörler,
• Duyusal değerlendirmede olası yanlışlar ve onların denetlenmesi,
• Zeytin hasadı hakkında temel bilgiler, zeytinin toplanması ve yağ fabrikalarında zeytinyağının üretilmesi yani tarladan sofraya kalite,
• Yerel Zeytin çeşitleri ve onların özellikleri ile başlıca uluslar arası önemli bazı zeytin çeşitleri.
• Gıdalarda Duyusal Değerlendirmeler hakkında temel bilgi, eğitimin amacı,
• Ulusal ve Uluslararası Zeytinyağı Mevzuatı
• Zeytin Yetiştiriciliği,
• Zeytinyağının Kalitesine etki eden faktörlerin tarladan sofraya kadar detaylı bir şekilde anlatılması,
• Tat ve lezzet kavramının fizyolojisi, tadım işlemi nedir? Nelere dikkat edilmelidir?
• Kusurların tanıtılması.
• Uluslar arası Zeytinyağı Konseyi Duyusal Analizler için oluşturulan standartlar,
• Tat ve lezzet kavramının fizyolojisi, tadım işlemi nedir? Nelere dikkat edilmelidir?
• COI/T.20/Doc.No.15’e göre Duyusal Analiz Laboratuvarı, Tadım Kapları,
• Tadımcı Adaylarının Kavrama eşiğinin tespiti, pratik çalışmalar,
• Panel Test Çeşitleri
• Pratik tadım çalışmaları
• Uluslar arası Zeytinyağı Konseyi Duyusal Analizler için oluşturulan standartlar,
• Tat ve lezzet kavramının fizyolojisi, tadım işlemi nedir? Nelere dikkat edilmelidir?
• COI/T.20/Doc.No.15’e göre Duyusal Analiz Laboratuvarı, Tadım Kapları,
• Tadımcı Adaylarının Kavrama eşiğinin tespiti, pratik çalışmalar,
• Duyusal tadım laboratuvarlarının Akreditasyonu
• Katılım belgelerinin verilmesi ve kapanış

Katılımcı Profili: Firmanın özellikle kalite kontrol ve üretim bölümlerinden katılım beklenmektedir. Son ürünlerin ve hammaddenin kalite ve üretim amacına uygunluğu ile ilgili kararları alan teknik kişilerin katılması faydalı olacaktır.

Eğitim Süresi: 3 Gün          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitimin Amacı:
Gıda İşletmelerinde yapılması gereken temizlik prosesisin amacı ve doğrulanması hakkında bilgi edindirmek.

Eğitimin İçeriği:
Bu Eğitimde, gıda işletmelerindeki yapılması gereken temizliğin tanımı yapılarak, temizlik çeşitleri tanımlanıyor olacaktır. Doğru temizlik uygulamasının kriterleri paylaşılarak, temizliğin geçerli ve etkili gerçekleştirilmesi için validasyon kuralları açıklanmaktadır. Bu eğitimin sonunda katılımcılar, Temizlik Prensipleri hakkında bilgi edinip, validasyon gerekliliklerini öğrenmiş olacaklardır. Paylaşılacak görsel örnekler üzerinden gidilerek, temizlikte yaşanan problemlerin nelerden kaynaklanabileceğinin farkına varacaklardır.

Eğitimin ana başlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Temizlik nedir?
 • Temizlik Neden Önemlidir?
 • Temizlik Hedefleri & Prensipleri
 • Temizlik Kabul Kriterleri
 • Temizlik Validasyonu Nedir?
 • Validasyon Gereklilikleri
 • Performans Validasyonu
  • Operasyonel Gereklilikler
  • Dizayn Gereklilikleri
  • Ekipman Gereklilikleri
 • CIP, COP, Kuru Temizlik & Islak Temizlik Risk Noktaları

Katılımcı Profili: Kalite, Üretim ve Bakım Yöneticileri ve Sorumluları, Ofis çalışanları

Eğitim Süresi: 1 Gün Teorik Eğitim + Ara Aktiviteleri          Saat: 09:30-16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler: Eğitim malzeme ve dokümanları, Öğle yemekleri ve ikramlar, Eğitim Katılım Sertifikası

Eğitim Yeri: Kalite Sistem Mérieux NutriSciences Eğitim Salonu Değirmen Sok. Ar Plaza B Blok
Kozyatağı/İstanbul (Harita için tıklayınız)

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin: +90 (216) 445 27 27          E-Mail: info.tr@mxns.com

Eğitim Amacı:

BRC V8 standardı gereği işletmelerde Gıda Güvenliği Kültürü oluşturmak için rehberlik sağlamak. Gıda Güvenliği Kültürünü tam olarak yerleştirmek veya uygulamalardaki problemleri ortadan kaldırmak isteyen işletmelerde rehberlik sağlamak. Personelin kendi sorumluluklarının daha çok farkında oldukları sistemler kurmak. Çalışanların Gıda Güvenliği bilincini arttırmak için fırsatlar oluşturmak.

Eğitimin İçeriği:

Giriş

 • Gıda Güvenliği Kültürüne Genel Bakış
 • Tanımlar, Tarihçe
 • İşletmemizdeki Gıda Güvenliği Kültürü Seviyesine Karar Vermek
 • Gıda Güvenliği Kültürü Oluşturmak için Genel Olarak Yapılması Gerekenler

Vizyon / Misyon

 • İşletme Yapısı, Değerler ve Amaç
 • Yön ve Beklentilerin Belirlenmesi
 • Liderlik ve İletişim
  • Liderlik Taahhüdü
  • İletişim
  • İletişim Araçları

İnsan

 • Gıda Güvenliği Paydaşları
 • Gıda Güvenliği Yönetimi
  • Çalışan Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi
  • Çalışan Yeteneği
 • Gıda Güvenliği İletişimi
  • Riskin İletişimi

Tutarlılık

 • Hesap Verebilirlik
 • Performans Ölçümü
 • Dokümantasyon

Uyarlama

 • Uyarlanabilirlik neden önemlidir?
 • Gıda Güvenliği Beklentileri ve Mevcut Durum
 • Çeviklik
 • Değişim, Kriz Yönetimi ve Problem Çözme

Tehlike ve Risk Bilinci

 • Tehlikeleri ve Riskleri Anlamanın Önemi
  • Temel Tehlike Bilgisi ve Eğitimi
  • Tehlike ve Risk Teknik Eğitim ve Öğretimi
 • Çalışan Bağlılığı
 • Tehlike ve Risk Farkındalığının Doğrulanması

Katılımcı Profili :

Çalışanlarına Gıda Güvenliği Kültürü oluşturmak isteyen firma sahipleri, firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, bölüm sorumluları, denetçiler ve kalite yönetim sistemi danışmanları.

Eğitim Süresi : 1 Gün

Saat : 09:30 - 16:30

Fiyata Dahil Olan Hizmetler :

 • Eğitim Malzemeleri ve Dokümanları
 • Öğle Yemekleri ve İkramlar
 • Eğitim Katılım Sertifikası

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin : +90 (216) 445 27 27          E-Mail : info.tr@mxns.com

Gıda Güvenliği Kaynaklı KrizlerdeTeknik ve Hukuki Açıdan Acil Durum Yönetimi Eğitimi

Maple Leaf Foods - Kanada (Listeriozis Enfeksiyonu, 2008) Vaka Çalışması:

Krizin Ortaya Çıkışı, Yaklaşım, Hukuki Sonuçları, Gıda Güvenliği ile Hijyenik Tasarım Önlemleri ve Türk Hukuk Mevzuatı Açısından Olayın İncelenmesi

Prof. Dr. Y. Onur Devres
European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) Yetkili Eğitici

Av. Emine Devres
Devres Hukuk Bürosu

Maple Leaf Foods firmasının Toronto, Ontario tesisinde Ağustos-Aralık 2008 arasında yaşanan et ürünleri kaynaklı Listeriosis enfeksiyonu, 57 raporlanmış zehirlenme belirtisi sonucu 22 kişinin ölümü ile sonuçlanmıştır. Maple Leaf Foods CEO’su Michael McCain basiretli kriz yönetimi ile olaya yaklaşmış, gerekli gıda güvenliği önlemleri alındıktan sonra enfeksiyonun çıktığı tesiste üretime devam edilmiştir. Bununla birlikte firmanın ürün geri çağırma maliyeti 20 milyon Kanada Doları olmuş, aleyhlerine 350 milyon Kanada Doları tazminat davası açılmıştır. Davanın sonuçlanması Şubat 2012’ye kadar sürmüş ve firma taraflara 27 milyon Kanada Doları ödeme yapmıştır. Maple Leaf Foods firması günümüzde de faaliyetlerine devam etmekte olup; kriz sırasındaki kurumsal yönetimlerinin en önemli geri dönüşlerden biri olduğu konu ile ilgili tüm çevrelerce kabul edilmektedir.

Eğitim sırasında olayın gelişimi, tarafların yaklaşımı, öncesi ve sonrası açısından hijyenik tasarımın önemi örneklerle ve çok taraflı olarak tartışılacaktır. Yeni bir tesisin kurulması sırasında dikkat edilmesi gereken hijyenik tasarım önlemleri ile Çevresel İzleme Programı’nın bir arada oluşturulması sonucu izlenebilirlik açısından getirdiği avantajlar katılımcılara örneklerle sunulacaktır.

Maple Leaf Foods’un Kanada’da yaşadığı hukuki süreçler hakkında bilgi verdikten sonra, aynı olayın ülkemizde olması durumunda ortaya çıkabilecek sorumluluklar ve ilgili hususlar hukuki bakış açısı ile değerlendirilecek, gıda güvenliği konusunda Türk mevzuatının üreticiye yüklediği hukuki ve cezai sorumluluklar ile üreticilerin hukuka aykırı davranmaları halinde karşılaşabilecekleri tazminat başta olmak üzere çeşitli hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ele alınarak, gıda güvenliğinin ülkemizdeki hukuki boyutuna ilişkin genel bir çerçeve sunulacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI

09:30 - 10:45 - Maple Leaf Foods 2008 Listeriozis Enfeksiyonu Gelişimi
10:45 - 11:00 - Ara
11:00 - 12:30 - Hijyenik Tasarım Tesis Kurulumu
12:30 - 13:30 - Öğle Yemeği
13:30 - 14:45 - Hijyenik Tasarım Tesis Kurulumu Sırasında Alınması Gerekli Temizlik Önlemleri ve Tesisin Çevresel İzleme Programı ile Entegrasyonunun İzlenebilirlik Açısından Önemi
14:45 - 15:00 - Ara
15:00 - 16:30 - Hukuki Bakış
16:30 - 17:00 - Değerlendirme

Kayıt & Ayrıntılı Bilgi İçin : +90 (216) 445 27 27          E-Mail : info.tr@mxns.com

EĞİTİMİN AMACI : 
Validasyon ve Belirsizlik çalışması sonucunda elde edilen verilerin rapor haline getirilmesidir.

EĞİTİM İÇERİĞİ :
• Validasyon
• Validasyon/verifikasyon planı
• Kesinlik çalışmaları ve değerlendirilmesi
• Gerçeklik çalışmaları ve değerlendirilmesi
• Sağlamlık çalışmaları ve değerlendirilmesi
• Ölçüm limiti ( LOD-LOQ )
• Lineerite - Çalışma aralığı ve değerlendirilmesi
• Ölçüm belirsizliği hesaplamaları ve değerlendirilmesi
• Kalite çalışmaları ve değerlendirilmesi

KATILIMCI PROFİLİ : Kimya laboratuvarı çalışanları

EĞİTİM SÜRESİ : 1 GÜN              SAAT : 09:30 - 16:30

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER :

 • Eğitim Malzemeleri ve Dokümanları
 • Öğle Yemekleri ve İkramlar
 • Eğitim Katılım Sertifikası

KAYIT & AYRINTILI BİLGİ :
+90 (216) 445 27 27 (Dh: 194) - info.tr@mxns.com

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği