we_groundwater.png

Yeraltı suyu toprak yüzeyinin altından, toprak yada kaya oluşumlarında akar. İnsan tüketimine yönelik bir kaynak olduğundan, sanayi ve insan kaynaklı kirlenmeleri durumunda insan sağlığı için zararlı olabilirler.

Yeraltı suyunun izlenmesi:  yeraltı suyu numunelerinin alınması ve analiz edilmesi ile  freatimetrik seviye ölçümlerini kapsar. 

Mérieux NutriSciences, uluslararası çevre standartlarına tam uygunluk içinde, yeraltı suyu numune alım ve analiz hizmetleri sunmaktadır.

Çevresel izleme hizmetlerimizden bazıları  

  • Mikrobiyolojik analizler
  • Eko-toksikolojik analizler
  • Aralarında Uçucu Organik Bileşikler (VOC'ler), PCDD/PCDF'ler, PCB'ler, Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH'ler), Yarı Uçucu Organik Bileşikler (SVOC'ler) ve metallerin de bulunduğu organik ve inorganik kirleticilerin tespiti ve analizidir.

16 Mayıs 2019
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri Etkinliği’ne katılarak Gıda Mühendisi adayı gençlerle tecrübele...