Yabancı partiküller, ilaç sektörü de dahil olmak üzere birçok sektörde problem oluşturabilir.    

Yabancı partiküllerin kaynağı, aşınmış veya hasar görmüş ekipman parçaları, proses sırasında çapraz bulaşma yada biyolojik kaynaklar olabilir.

Mérieux NutriSciences, yabancı partiküllerin tespit edilmesi için aşağıda belirtilenler dahil çeşitli aletler kullanır ve stratejiler geliştirir.

  • Gözle görülen ve görülemeyen partiküllerin mikroskopla incelenmesi
  • FT-IR mikroskopisi
  • SEM-EDS 

Latest News
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...