Yabancı partiküller, ilaç sektörü de dahil olmak üzere birçok sektörde problem oluşturabilir.    

Yabancı partiküllerin kaynağı, aşınmış veya hasar görmüş ekipman parçaları, proses sırasında çapraz bulaşma yada biyolojik kaynaklar olabilir.

Mérieux NutriSciences, yabancı partiküllerin tespit edilmesi için aşağıda belirtilenler dahil çeşitli aletler kullanır ve stratejiler geliştirir.

  • Gözle görülen ve görülemeyen partiküllerin mikroskopla incelenmesi
  • FT-IR mikroskopisi
  • SEM-EDS 

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği