Uzman Değerlendirmeleri

Mérieux NutriSciences, gıda güvenliği ve kalite programlarınızın desteklenmesi amacıyla bir dizi uzman değerlendirmesi sunar.

Ham maddelerinizi ve mamul ürünlerinizi laboratuar sistemlerini ve üretim ortamınızı potansiyel tehlikelere karşı değerlendirerek proseslerinizdeki riskleri proaktif olarak belirleyebilmenize yardımcı olabiliriz.

  • Risk değerlendirmesi

Bir Risk Değerlendirilmesi, tesisinizin önkoşullarının  ne kadar iyi işlediğine dair bağımsız bir değerlendirmedir. Risk değerlendirmesi, Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) planınızı, GMP (İİU) gibi Gıda Güvenliği ve Kalite programlarınızı, sanitasyon, eğitim ve Çevresel İzlemeyi kapsar.

Bu sistemlerin tümü, güvenli gıda ürünleri üretmenizi, yürürlükteki resmi mevzuata uyum sağlayabilmenizi ve müşteri beklentilerini karşılayabilmenizi sağlamak amacıyla birlikte çalışmalıdır. Risk Değerlendirmemizin amacı, mevcut herhangi bir risk olasılığını belirlemek ve tesis içi koşulları ve programlarının iyileştirilmesi  için öneriler getirmektir. 

  • Gıda Güvenliği Sistemi Ön Değerlendirme

HACCP programları, tüm gıda güvenliği sistemlerinin temelidir. Uzmanlarımız, gıda güvenliği sistemini değerlendirerek sizinle birlikte bir sonraki evreye taşırlar.

Mérieux NutriSciences danışmanları,  mevcut sisteminizi inceler ve denetime hazırlık sağlamak amacıyla uygulamak istenilen standartlarla kıyaslarlar. HACCP incelemesini de kapsayan detaylı bir gap analizinin ardından, deneyimli danışmanlarımız tesisinizin gıda güvenliği programlarını SQF, BRC gibi endüstriyel standartlarla ya da herhangi bir müşteriye özgü standardla kıyaslarlar.  

  • Laboratuvar İncelemeleri

Talihsizce yapılan bir yanlış hesaplama ya da beklenmedik bir hata, verilerinizin güvenilirliğini ve ürünlerinizin güvenliğini riske atabilir. Detaylı bir gap analizi sayesinde, laboratuvar kalite sisteminiz, kabul görmüş GLP(GLP) ile karşılaştırabilir. Ortam sterilitesinden veri yönetimine kadar iç sistemlerinizin her yönü güvenilir, doğru veriler üretilmesini olumsuz etkileyebilecek eksiklikler açısından değerlendirilir. İyi eğitimli,bilgili laboratuvar teknisyenlerimiz en değerli varlıklarımızdır. Çok sayıda etkin eğitim programı yürütebilmekteyiz. Gıda Güvenliği Eğitim broşürümüzü talep etmek için bizi arayın. (Eğitim Programları ).

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!