Bir ürünün uygunluğu karşılık gelen bileşenlerle birlikte teknik veri sayfalarını çapraz başvuru yöntemiyle belirlenmektedir. 

Bu sayede bileşenler nihai ürün dahilinde doğru bir şekilde rapor edilebilmektedir. Her ülkedeki gıda etiketleme kanunları pazarlanan ürünlerin her bir bileşeni tarafından karşılanması gereken özgün limitler ve uygunluk kriterlerini gerektirmektedir. Söz konusu kısıtlama ve limitlerin karşılanamaması ürünlerin hedef piyasaya ihraç edilmesini engelleyebilir. Sunmuş olduğumuz hizmetler sayesinde, müşterilerimiz ürünlerinin içeriğinde yer alan bileşenlerin uygunluğunu değerlendirebilmekte ve doğrulayabilmektedir. Yasal, dilbilimsel ve bilimsel bakış açısından ürün uygunluğunu değerlendirebilmekteyiz.

Ayrıca, ürünün ilgili piyasalardaki yasal satış ismini belirliyor ve söz konusu ürünün yasal çerçevesini tanımlayabiliyoruz.

Hammaddelerin şartnamelerine bağlı olarak (tekil bileşenlerin teknik veri sayfaları) için hizmet verebilmekteyiz.

  • Olağan gıdalar
  • Özel gıdalar

Hizmetlerimiz:

  • Endüstriler
  • Perakendeciler
  • Yiyecek-içecek hizmeti

sunan şirketlere yanıt verebilmektedir.

Aşağıdaki adresten Ürün Uygunluk Hizmetlerimizi kontrol edebilirsiniz:

http://regulatory.mxns.com/en/services/product-conformity

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...