3.png

ETÜDER ve GGD tarafından geliştirilen, toplamda 12 sivil toplum örgütünün işbirliğiyle hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile yürütülecek Tedarik Zincirinde Güven projesi başlamış bulunmaktadır.

GFSI tarafından onaylanmış Gıda Güvenliği Standartları ile acil durum yönetimi (COVID-19 gibi) konularında üreticilerin ve tedarikçilerin doğru uygulamalar yaptıklarını belgelemek amacıyla oluşturulmuş program çerçevesinde onaylı denetleme kuruluşları arasında bulunmaktan mutluluk duymaktayız.

Tedarik zincirinde, yeniden açılışlarla birlikte normale dönüşte,

  • Tedarik zinciri içindeki tüm oyuncuların “Gıda Güvenliği/Hijyeni Kültürü”nün geliştirilmesindeki farkındalıklarını artırmak,
  • Gıda, gıda ile temas eden malzeme, gıdayla ilgili hizmetler ile temizlik ve dezenfeksiyon kimyasallarında kalite/güvenlik kriterlerine uygun tedarikçi seçiminde yol gösterici olmak,
  • Tüketicilerin, (restoran, otel, büfe, kafe gibi) ev dışı tüketim noktalarında sunulan gıdaların kalitesine ve güvenliğine olan tereddütlerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen Tedarik Zincirinde Güven Programı kapsamında,

gıda tedarik zincirinde yer alan gıda, gıda ile temas eden malzeme, gıda ile ilgili hizmet ve temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri ve bu ürünlerin tedarikçileri ile dağıtım süreçleri yer almaktadır.

Bu ürünleri üreten ve/veya dağıtan tedarikçiler, GFSI’ın (Global Food Safety Initiative) kabul ettiği veya ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem belgelerinden birine  sahipse ve kriz ve acil durumlarda (Covid-19 vb) alacağı önlemleri/protokolleri GGD tarafından hazırlanmış olan sektör bazındaki (Gıda Üretim Tesisleri, Toplu Tüketim Yerleri, AVM’ler, Lojistik  ve Satış Noktaları için)  ”COVID-19 ile Mücadele ve Hijyen Rehberi’’ dokümanlarında  belirtildiği şekilde uyguladığını taahhüt ediyorsa,  program kapsamında belge almaya hak kazanmaktadır. Bu belgelerden herhangi birisine sahip olmayan kuruluşlar ise ETÜDER ve GGD uzmanları tarafından geliştirilen bir denetleme programı çerçevesinde denetlenerek, TZG programına dahil olabileceklerdir.

Daha fazla bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.
2.png

11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği