Sedimentler

Sedimentler hem arazideki kayalardan hem de insan faaliyetleri sonucu çevreye salınanlardan gelen nihai toplanma noktasıdır. 

Deniz Sedimentleri

Toksikolojik ve çevresel açıdan önemli Sedimentlerde tespit edilen başlıca kirletici sınıfları, POP'ler olarak adlandırılır.POP’ler, pestisitler, PCB'ler [poliklorlu bifeniller] ve diğer klorlu bileşenler, dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, petrol hidtorkarbonlarıdır.

Göl Sedimentleri

Toksikolojik ve çevresel açıdan önemli Sedimentlerde tespit edilen başlıca kirletici sınıfları, POP'ler olarak adlandırılandırılır. (pestisitler, PCB'ler [poliklorlu bifeniller] ve diğer klorlu bileşenler, dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, petrol hidrokarbonları).

Kirlilik

Sedimentlerde tespit edilen kirlilik yalnızca mevcut duruma ilişkin değil geçmişe ilişkin de bilgi verir.  Toksikolojik ve çevresel açıdan önemli sedimentlerde tespit edilen başlıca bağlantılı kirletici sınıfları, POP'ler olarak adlandırılanlardır (pestisitler, PCB'ler [poliklorlu bifeniller] ve diğer klorlu bileşenler, dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, petrol hidtorkarbonları).

5 Aralık 2019
Şirket Haberleri
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.
5 Aralık 2019
Şirket Haberleri
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.