Sedimentler

Sedimentler hem arazideki kayalardan hem de insan faaliyetleri sonucu çevreye salınanlardan gelen nihai toplanma noktasıdır. 

Deniz Sedimentleri

Toksikolojik ve çevresel açıdan önemli Sedimentlerde tespit edilen başlıca kirletici sınıfları, POP'ler olarak adlandırılır.POP’ler, pestisitler, PCB'ler [poliklorlu bifeniller] ve diğer klorlu bileşenler, dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, petrol hidtorkarbonlarıdır.

Göl Sedimentleri

Toksikolojik ve çevresel açıdan önemli Sedimentlerde tespit edilen başlıca kirletici sınıfları, POP'ler olarak adlandırılandırılır. (pestisitler, PCB'ler [poliklorlu bifeniller] ve diğer klorlu bileşenler, dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, petrol hidrokarbonları).

Kirlilik

Sedimentlerde tespit edilen kirlilik yalnızca mevcut duruma ilişkin değil geçmişe ilişkin de bilgi verir.  Toksikolojik ve çevresel açıdan önemli sedimentlerde tespit edilen başlıca bağlantılı kirletici sınıfları, POP'ler olarak adlandırılanlardır (pestisitler, PCB'ler [poliklorlu bifeniller] ve diğer klorlu bileşenler, dioksinler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, petrol hidtorkarbonları).

Latest News
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...