cg_reach.jpg

REACH, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmekte ve kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması ile alakalı Avrupa Komisyonu Tüzüğünü temsil etmektedir. İnsan sağlığını daha iyi koruma ve kimyasalların özgün özelliklerinin daha iyi anlaşılması sayesinde çevreyi kimyasallar tarafından meydana getirilen risklere karşı koruma amacı ile kimyasalların yönetimi ve güvenli kullanımlarını kapsamaktadır. 

REACH mevzuatı üreticiler, ithalatçılar ve satışa dönük kullanıcılara tatbik edilmektedir. Özellikle, kimyasal üreticileri ve ithalatçıları mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek zorunda ve bunu zorunluluğu yerine getirmek için kimyasal maddelerin fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerini ve mümkün olan durumlarda da maddenin kullanımının meydana getirdiği risklerin değerlendirilmesi hakkındaki bilgi ve verileri Avrupa Kimyasallar Ajansına ibraz etmelidirler. Maddelerin tek başlarına, karışım içerisinde bulunan maddelerin ve bazı kalemlerin içerisinde bulunan maddelerin kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Üye devlet veya ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) (Komisyonun talebi üzerine) bir maddenin yüksek risk taşıyan maddeler (SVHC) olarak tanımlanmasını teklif edebilir ve böylece izne tabi hale gelmesini sağlayabilir. Bir SVHC (yüksek risk taşıyan madde) izin listesine alındığı zaman, şirketler söz konusu maddenin belirli kullanımları için izin almak üzere ECHA’ya başvurabilir ve izin alınmadan o maddeyi kullanamayabilir. Kanserojenler, reprotoksik (üremeye zarar veren toksik maddeler) ve mutajenik (genetik mutasyona yol açan) maddeler ve solunum yollarını hassaslaştırıcı maddelerin tamamı SVHC olarak sınıflandırılır fakat diğer maddeler de bu listede yerini alabilir. İlgili mevzuat sürekli olarak geliştirildiği ve ilave maddeler eklendiği için SVHC aday listesi sürekli olarak güncellenmektedir.

Başlıca hizmetlerimiz:

• SVHC’leri ve ürünlerde bulunan kısıtlanmış maddelerin belirlenmesi için test stratejileri

• ECHA tarafından yayımlanan izne tabi ((EC) No. 1907/2006 sayılı Mevzuatın XIV. Eki) SVHC adaylarının analizleri ve (EC) No. 552/2009 sayılı Mevzuatın XVII. Eki uyarınca kullanımı kısıtlanan veya yasaklanan maddelerin analizi                                                                                                                                                                                           

Latest News
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...