Üreticiler ürettikleri gıdaların raf ömrünü belirlemekten sorumludurlar. Ön üretim modelleri, ürünün raf ömrünü belirlemeye yardımcı olabilir ancak zaman içinde bir gıda maddesinde mikrobiyolojik, kimyasal veya duyusal göstergelere ilişkin laboratuvar testlerine de genellikle ihtiyaç duyulur.

Müşteriye özel tasarlanmış raf ömrü veya stabilite çalışmalarımız, bir ürünün son tüketim tarihinin belirlenebilmesini sağlar. Bu hizmet, yeni ürün formülasyonları için, yeni bir üretim veya depolama yöntemini doğrulamak için ya da dağıtım koşullarındaki bir değişiklikler söz konusu olduğunda gereklidir. Bu tür çalışmalar, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca kalite sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanır.

Çalışmanın  tasarım aşamasında, ekibimiz depolama sırasında gıda ürünün hangi bileşenin bozulma olasılığının en yüksek olduğunu değerlendirmede destek olacaktır. Birçok ürün için, bu çürütücü organizmaların artışı anlamına gelir. Bazı ürünlerde ise, bu lipit oksidasyonu, renk solması veya gıda öğesi kararlılığı anlamına gelebilir. İstenmeyen tat ve kokular da, duyusal araştırma metodu ile test edilebilmektedir:

Tüketicinin kabul edebilirliği, hedonik testlerle değerlendirilebilir.(Biofortis) Belirli durumlarda, son kullanma tarihinin  belirlenebilmesi için hızlandırılmış protokoller önerilebilir.

Müşteri gerekliliklerine uygun olarak, raf ömrü ve stabilite çalışmaları tasarlanırken farklı durumlar için farklı analitik yöntemler kullanılmaktadır:

  • Organoleptik parametreler: görünüm, renk, koku, tat
  • Doku analizatörü  kullanılarak doku tespiti
  • Tüketici Kabul Edebilirliği
  • Fiziksel-kimyasal parametreler: pH değeri, bileşen formülasyonunun izlenmesi
  • Mikrobiyolojik parametreler: mikrop sayımı 
  • Lipid oksidasyonu
  • Kalitatif ve kantitatif koku değişimini belirlemek için aromatik maddelerin gıda öğelerinin kararlılığının izlenmesi

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği