Radyoaktivite kullanımı ve (endüstriyel üretim, tanısal ve tıbbi tedaviler, bilimsel araştırma, gıda sektörü gibi) onun birçok sektördeki iyi bilinen özellikleri radyoaktif malzemeler üretilmesine yol açar: kullanılım sona erdiğinde, radyoaktif atık haline gelir ve birkaç saniye ile milyonlarca yıl arasında değişen bir süre boyunca radyoaktivite yayarlar. 

Bu sorun insanlara ve çevreye yönelik riskleri önlemek amacıyla doğru şekilde yönetilmelidir. Mérieux NutriSciences, katı halde germanyum detektörü ile donatılmış bir spektrometre (HPGe) yardımıyla gama ışını yayan radyonüklidleri belirleyebilmektedir. Kurumumuz sonuçların değerlendirilmesi işini dış uzmanlar üzerinden sonuçlandırmaktadır.

Latest News
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!