Mérieux NutriSciences laboratuvarları mutajenisite ve genotoksisite testleri gerçekleştirebilmektedir. Şirket tek bir genin veya gen segmentlerinin, bir gen bloğunun veya kromozomların miktarında veya yapısındaki kalıcı ve aktarılabilir değişikliklere neden olabilecek maddeler, zirai mücadele ilaçları ve biyosidalleri tespit etmek için bir tarama programı sunar. 

Genotoksisite testinin amacı bir maddenin genotoksik potansiyelini kestirmek, genotoksik kanserojenleri erken aşamada tespit etmek ve bazı kanserojenlerin ve üreme veya gelişim açısından toksik maddelerin kalıtsal hastalıklara yol açabilecek germ hattı mutasyonlarına neden olma mekanizmasını anlamaktır. Uzmanlarımız, iyi laboratuvar uygulamalarına (GLP) ve kalite ve güvenlik bağlamında dünya standartlarına uygun olarak geniş bir dizi mutajenik test yürütür. 

 

Mutajenisite testleri:

  • Bakteriyel ters mutasyon testi (Ames testi) (OECD 471)

Bakteriyel ters mutasyon testleri, baz ikamesi veya çerçeve kaymalarıyla gerçekleşen noktasal mutasyonları tespit etmek için, en az beş Salmonella typhimurium ve Escherichia koli suşu gerektiren amino asit kullanılır. 

  • In vitro memeli hücre mikro çekirdek testi  (OECD 487)

in vitro mikro çekirdek testi, ara faz hücrelerinin sitoplazmadaki mikroçekirdeklerin tespitine yönelik bir genotoksisite testidir.

  • In vivo memeli eritrosit mikro çekirdek testi (OECD 474)  

in vivo memeli mikro çekirdek testi, hayvanların kemik iliğinden ve/veya periferal kan hücrelerinden alınan eritrosit numunelerinin analizi yoluyla, test maddesinin eritroblastların kromozomlarında veya mitotik organlarında neden olduğu hasarın tespiti için kullanılır.

  • In vitro memeli hücre gen mutasyon testi - Fare lenfoma deneyi (MLA) (OECD 490)

In vitro memeli hücre gen mutasyonu testi, kimyasal maddelerin neden olduğu gen mutasyonunu tespit etmek için kullanılabilir.

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği