fsq_labeling-regulatory-consulting.png

Yabancı piyasalara ihracat yaparken, uluslararası mevzuat ve yönetmelikler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak hayati önem taşır.

 

Mevzuata ilişkin 20 yılı aşkın tecrübemiz sayesinde, 60’dan fazla ülkede gıda etiketleme kanunlarının uzman yorumlarını sunabilmekteyiz. Mevzuata İlişkin Konulardaki Kadromuz geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktadır.

Ürün teknik veri sayfalarının (Şartnameler) Yönetimi ve Doğrulanması

Mevcut teknik veri sayfalarının değerlendirilmesi veya yeni ürünlere yönelik yeni teknik veri sayfalarının meydana getirilmesi (endüstri ve perakendeciler için) sunduğumuz hizmetlerin bir kısmıdır. Bazı durumlarda, aşağıdaki hususlarda sizlere destek olabilmekteyiz:

  • yürürlükteki mevzuat ve özgün gereklilikler ile aynı doğrultuda ürün şartnamelerinin hazırlanması
  • Seçmiş olduğunuz ortak çalışmaya dayalı platformda teknik dosyanın yönetilmesi ve/veya doğrulanması

 

Ürünün sağlık ve hijyen uyumunun kontrol edilmesi

Hedef ülkenin mevzuatı ve yönetmeliklerine göre sağlık ve hijyen uyumunun kontrol edilmesine yönelik sertifikalar ve resmi analitik raporların analizi.

 

Pazarlama hakkında ön yasal kanaat

Mevcut yasamaya bağlı olarak reklamların meşruiyetinin kontrol edilmesi. Maddi yaptırımların önüne geçilebilmesine yönelik teknik danışmanlık.

 

Ürün etiketleme ve sunumu hakkında yasal kanaatler

Bu konudaki hizmetimiz tüketicinin ürünlerinin etkilendirilmesi ve pazarlaması hakkındaki hukuki ve piyasa çerçevesi ve yapısını kanaatimiz ile birlikte sunulmasıdır.

 

Pazarlama etiketi/araştırması ve iddiaların gözetim ve denetimi

İlgili yasamaya göre etiket/ambalajlama hakkındaki iddiaların uygunluğu ve geçerliğinin kontrol edilmesi. Olası hukuki alternatifler hakkında tavsiye ve görüşler.

 

Uyumlu iddiaların araştırılması ve tanımlanması

Pazarlama iddiaların tamamına yasal açıdan gıda ambalajları ve gıda etiketlerinin üzerinde bulunmasına müsaade edilmez.

 

Benzer ürünlerin teknik açıdan karşılaştırılması

Benzer ve rekabet içerisinde bulunan ürünlerin anonim karşılaştırılabilir analizi. Pazarlamaya yönelik iddiaların hazırlanmasında stratejik bir avantaj sunar.

 

Tebligat ve/veya bakanlık izinlerine yönelik teknik destek

Önceden izinlerin alınmasını gerektiren gıda ürünlerinin pazarlanabilmesi için gerekli olan belgelerin hazırlanmasına yönelik teknik ve yasal destek.

Hizmetimiz özel gıdalara yönelik olarak sunulur.

 

İhracat hakkında kişiye özel yasal Rehber

Özgün bir gıda sektörünün tüm hukuki ve yorumlayıcı araçları ile birlikte belge hazırlanması. Ürünün özellikleri ve pazarlanabilirliğine odaklanır.

 

Hedef ülkedeki izin prosedürlerinin tanımlanması

Özel izinlerin veya kayıt gerekliliğin gerekip gerekmediğinin kontrol edilmesine yönelik hedef piyasanın ön analizi. Seçilen ülke hakkında kapsamlı bir Rehberin oluşturulması.

 

Teknik ve hukuki uzman görüşlerinin hazırlanması

Ürün veya etiketi hakkında ihtilaf ve uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde, hukuk departmanımız yargılama veya mahkeme dışı davaların önüne geçilebilmesi için kuralların uygulanmasının kontrolüne yönelik teknik ve hukuki uzman görüşleri hazırlayabilmektedir.

 

Teknik ve hukuki savunma faaliyeti

Mahkeme dışı davalarda bile teknik ve hukuki destek. Resmi Makamlara sunulmak üzere gerekli olan savunma evrakları, temyiz ve itiraz başvuruları ve dava önergelerinin hazırlanması.

 

Teknik görüşler

Ürünün belirli yönleri ve pazarlanabilirliği hakkındaki herhangi bir noktayı değerlendirmek için kişiye özel hizmetler. Mevzuata ilişkin analizler ve kapsam yorumlanması.

Bu hizmet:

  • Olağan gıdalar
  • Özel gıdalar

 

için sunulmaktadır.

Lütfen aşağıdaki adresten sunduğumuz Mevzuata İlişkin Hizmetlerimiz hakkında bilgi alınız.

http://regulatory.mxns.com/en/services/regulatory-consulting

Bu hizmetlerin dışında farklı bir hizmete mi ihtiyacınız var? Besinsel analizler ve etiketleme hizmetlerinden oluşan tam portföyümüz hakkında bilgi alın

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...