pmd_development_validation_methods.jpg

Mérieux NutriSciences, uzman GMP laboratuvarlarında birçok uygun analiz tekniği kullanılarak her analitik sorun için yöntem geliştirme ve validasyon çözüm hizmetleri sunmaktadır.

Kurumumuz, başta belirtilen hizmetler olmak üzere geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemler geliştirebilme ve valide edebilmektedir:

  • Tanımlama
  • Saflık
  • İlintili maddeler ve safsızlıklar  
  • Çözücü kalıntıları
  • Kalıntı analizleri (pestisitler, mikotoksinler, genotoksik safsızlıklar , çözücüler, ağır metaller vs.)

Kurumumuz, tıbbi cihazlar için temizlik  validasyonu hizmeti sunarak onaylı bir temizlik prosedürü sonucunda kullanım amacına uygun temiz bir ekipman olduğuna dair belgesel delil sağlar.

Bu amaçla yapılan testler  

  • Bioburden
  • LAL Testi
  • Sterilite  testleri 

 

 

Latest News
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...