pmd_development_validation_methods.jpg

Mérieux NutriSciences, uzman GMP laboratuvarlarında birçok uygun analiz tekniği kullanılarak her analitik sorun için yöntem geliştirme ve validasyon çözüm hizmetleri sunmaktadır.

Kurumumuz, başta belirtilen hizmetler olmak üzere geleneksel ve geleneksel olmayan yöntemler geliştirebilme ve valide edebilmektedir:

  • Tanımlama
  • Saflık
  • İlintili maddeler ve safsızlıklar  
  • Çözücü kalıntıları
  • Kalıntı analizleri (pestisitler, mikotoksinler, genotoksik safsızlıklar , çözücüler, ağır metaller vs.)

Kurumumuz, tıbbi cihazlar için temizlik  validasyonu hizmeti sunarak onaylı bir temizlik prosedürü sonucunda kullanım amacına uygun temiz bir ekipman olduğuna dair belgesel delil sağlar.

Bu amaçla yapılan testler  

  • Bioburden
  • LAL Testi
  • Sterilite  testleri 

 

 

4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.
16 Ekim 2019
Şirket Haberleri
Farmasötik ürünlerde nitrozamin analizleri Mérieux NutriSciences İtalya laboratuvarında devreye alındı! FDA ve EMA, kimyasal olarak sentezlenmiş aktif maddeler içeren beşeri tıbbi ürünlerinde nitro...
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.
16 Ekim 2019
Şirket Haberleri
Farmasötik ürünlerde nitrozamin analizleri Mérieux NutriSciences İtalya laboratuvarında devreye alındı! FDA ve EMA, kimyasal olarak sentezlenmiş aktif maddeler içeren beşeri tıbbi ürünlerinde nitro...