we_contaminated_soil.jpg

Endüstriyel toprakların analizi sıklıkla kontaminasyon düzeylerini değerlendirmek ve bir iyileştirme planı yapmak için yapılır. Toprak karakterizasyonu üzerine yapılan testler, toprak kullanımının farklılığına göre potansiyel uygunluğunu belirler:

  • yerleşim alanlarında, kamu ve özel parklarda kullanım
  • ticari ve endüstriyel kullanım
  • İndirilebilir Zindelik Zinciri

Gözaltı zinciri örnekleme, nakliye, analiz ve raporlama sırasında numune bilgilerini doğru bir şekilde yönetmek için temel önem taşıyan bir belgedir. Her numunenin izlenebilirliğini garanti eder. Mérieux NutriSciences web sitesinden indirilebilen ve örneklere eşlik etmek için doldurulabilen şablonlar sunmaktadır.

Dağılım eğrileri

Parçacık büyüklüğü dağılımı son derece önemlidir çünkü zemin ve tortu özelliklerini, mekanik özelliklerini ve biyotik olayları etkiler. Çalışması ile toprakların farklı uluslararası sistemlere göre sınıflandırılması ve boyutsal dağılım grafikleri elde edilebilmektedir.

Geoteknik testler

Testler, UNI CEN ISO / TS 17892 standardına uygun olarak gerçekleştirilir: su içeriği (W), muhafaza sınırları, 0.4 mm'ye kadar kalan fraksiyon, su limiti (wL), plastik limit (wP), plastisite indeksi (PI), likidite endeksi Su yoğunluğu ve konik uç penetrasyonu arasındaki ilişki, susuz yoğunluk (prob ile örnekleme), ıslak yoğunluk (prob ile örnekleme), granül yoğunluğu (piknometre yöntemi), partikül boyutu yoğunluğu (dağılım eğrisi) ve etkili porozite. Laboratuvar, ayrıca betonun toprak ve yeraltı su saldırganlığını belirleyebilir ve tüm UNI EN 206 Tablo 2 testlerini uygular.

16 Mayıs 2019
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences Türkiye Genel Müdürü Sabahnur Demirci, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin düzenlediği Kariyer Günleri Etkinliği’ne katılarak Gıda Mühendisi adayı gençlerle tecrübele...