Kimyasal Karakterizasyon (Reach)

Kimyasalların Tescillendirilmesi, değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması ve kısıtlanmasını konu alan ve bir Avrupa Kimyasal Maddeler Dairesi kurulmasını öngören 1907/2006 Sayılı (EC) Yönetmeliği, insan sağlığı ve çevre için yüksek düzey koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

REACH uyarınca, yılda bir metrik tondan daha fazla miktarda üretilen veya ithal edilen tüm kimyasal maddeler Avrupa Kimyasal Maddeler Dairesi (ECHA) tarafından yönetilen merkezi bir veritabanına kaydedilmelidir.

Mérieux NutriSciences, iyi tanımlanmış ve UVCB maddelerin tam karakterizasyonunun yanı sıra REACH düzenlemesinin VI. Ekinin gerekliliklerine uygunluk için destek sağlayabilir. 

Madde karakterizasyon testi:

Spektral Veriler :

 • UV/Vis spektrumları
 • FT-IR spektrumları
 • NMR spektrumları
 • MS/HRMS spektrumları
 • XRPD spektrumları
 • ICP-OES / ICP-MS spektrumları

 

Bileşimle İlgili Veriler :

 • XRF
 • GC-MS
 • LC-MS
 • GC-FID
 • HS-GC
 • LC-UV
 • LC-MS
 • LC-ELSD
 • LC-RID
 • IC-PAD
 • IC-MS
 • GPC/SEC
 • Amino asit analizörü  

Latest News
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...