Mérieux NutriSciences, zirai mücadele ilaçları ve biyosidallerin tescili ve kalite kontrolüne ilişkin son derece kompleks bir dizi analiz sunar. Dünyanın her yerindeki test tesislerimizde, zirai mücadele ilaçlarında 20 yılı aşkın deneyim ve bilgi sahibi uzmanlar görev yapmaktadır.

Uzmanlığımız ve son teknoloji analiz aletleriyle donatılmış laboratuvarlarımız sayesinde, dökme tıbbi maddeler, zirai mücadele ilaçları ve biyosidaller için piyasaya sürüm testi hizmetleri sunuyoruz.

Destek sağladığımız hizmetlerden bazıları:

- Fizikokimyasal ve Teknik Özellikler

- Etken maddeler ve safsızlıkların tayini

Mérieux NutriSciences, etken maddelerin miktar tayini ve teşhisi için uygun yöntemlerin geliştirilmesi ve validasyonunda destek sağlayabilir.

- Stabilite araştırmaları

Işık, sıcaklık ve bağıl nemin etken maddeler ve formüle edilmiş ürün üzerindeki etkilerini değerlendirmek için, CIPAC veya ICH gibi çeşitli ilkelere uygun olarak stabilite araştırmaları gerçekleştirilir.

  • Hızlandırılmış stabilite araştırmaları (CIPAC 46.3)
  • Uzun süreli stabilite araştırmaları
  • Düşük sıcaklıklı stabilite araştırmaları (CIPAC 39.3)
  • Fotostabilite araştırmaları (ICH Q1B)

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği