cg_food_contact_materials.png

Mérieux NutriSciences, müşterilerine materyal türüne göre genel ve spesifik migrasyon dahil olmak üzere gıda ile temas eden materyallerin uygunluğunun doğrulanmasına yönelik hizmetler sunmaktadır. Bu testler, mevzuat, geçerliği kabul edilmiş standartlar (UNI EN, DIN, LMBG, FDA, ISO vb.) ve dahili yöntemlerde (Mérieux NutriSciences tarafından geliştirilmiş ve doğrulanmış) belirlenmiş yöntemlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Toplam migrasyon testleri gıdanın özütleme kapasitesini simüle eden sıvıya, materyalden geçen madde miktarını ölçümlemektedir; bu test simüle edilene hangi maddenin geçtiğini tanımlayamaz fakat test edilen materyal tarafından geçen maddelerin toplam miktarının izini sürebilir. Temas koşulları (süre ve sıcaklık) gıda ile temas halinde olan materyal kullanımına dair gerçek koşullar göz önünde bulundurularak kanunlar tarafından belirlenmiştir. Gıda taklitleri sulu, yağlı veya diğer sıvılar olabilir.

Spesifik migrasyon gıda benzeri içerisindeki belirli maddelerin (monomerler, katkı maddeleri, plastikleştiriciler, elementler ve metaller, vb.) miktarlarının tespit edilmesi yöntemidir. Bazı moleküllere yönelik özgün migrasyon limitleri standartlar tarafından düzenlendiği için bu test oldukça önemlidir.

Ayrıca, materyal içerisinde mevcut bulunan fakat üretim süreci esnasında teknik nedenlerden dolayı ilave edilmeyen ve gıda ile temas halinde bulunan materyallerin kırılması veya bozulması neticesinde meydana gelebilen veya hammaddelerdeki safsızlık sonucunda ortaya çıkan kimyasal bileşenlerin tanımlanması ve miktar tespitinde kullanılan istenmeden ilave edilen maddeler (NIAS) çalışmaları sunmaktayız. Son zamanlarda, tüm geçen maddeler ile alakalı olarak aynı güvenlik seviyelerinin garanti edilmesi gerektiğinden dolayı EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu) gıda ile temas halinde bulunan materyallerde kullanılan maddelerin güvenlik değerlendirmelerinde istenmeden ilave edilen maddelerin geçme durumunun göz önünde bulundurulmasını tavsiye etmiştir.

Mérieux NutriSciences, yukarıda bahsedilen maddelerin varlığını tanımlamak için geniş kapsamlı numune hazırlama teknikleri (örneğin; hekzan ve etanol gibi belirli solventler kullanılarak özütleme gibi) ve son derece sofistike analitik yöntemler (GC-MS, GC-Q-TOF, LC-MS, ICP-MS) kullanan NIAS analizi gerçekleştirmektedir. Buna ilaveten, kimyasalların insan sağlığı üzerindeki etkilerinin toksikolojik olarak belirlenmesi sayesinde nihai ürün ile ilişkilendirilen potansiyel riskleri değerlendirmek mümkün hale gelmektedir.

Teknolojik uygunluk gıda ile temas halinde bulunan materyallerin test edilmesi ile ilgili bir başka önemli hususu temsil etmektedir. Gıda ile temas etmesi için kullanılan materyal güvenli olmalıdır ve teknolojik uygunluk ve uygun fiziko-mekanik özellikler gibi hususlar çok önemli bir rol oynamaktadır.

Mérieux NutriSciences gıda ile temas halinde bulunan materyaller konusunda uzun yılların getirmiş olduğu tecrübeye sahip olup aşağıda belirtilen testlerin gerçekleştirilmesi ile müşterilerine geniş yelpazede ve kapsamlı hizmetler sunmaktadır:

  • Mekanik dayanıklılık ve fiziksel testler
  • Tekrarlanan yıkama sonrasında ambalajda meydana gelen morfolojik değişikliklerin değerlendirilmesi
  • Pişirme esnasında tepe boşluğunda oluşan Uçucu Organik Bileşenlerin değerlendirilmesi
  • Duyusal testler 

Latest News
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!