GDO Analizleri

Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak organizmanın gen diziliminin değiştirilmesi ile kendi doğasında bulunmayan bir özellik kazandırılmış canlılardır.

Dünyanın birçok ülkesinde gıda ve yem ürünlerinde GDO kullanımını kısıtlayan farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Ülkemizde, Biyogüvenlik Mevzuatı kapsamında gıdalarda GDO’lu ürün kullanımı yasaklanmıştır. Yem numunelerinde ise Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış bazı GDO tiplerinin %0,9’a kadar kullanımına izin verilmektedir.

GDO analizleri, genetik yapısı üzerinde sıklıkla modifikasyon gerçekleştirilen soya, mısır, pamuk ve şeker pancarı bitkilerinin kullanıldığı ürünler başta olmak üzere ürün içeriğinde GDO olup olmadığının ve üretim hattı boyunca herhangi bir aşamada farklı bir GDO’lu bileşenin ürüne bulaşıp bulaşmadığının belirlenmesi amacıyla gıda ve yem firmaları tarafınca talep edilmektedir.

Mérieux NutriSciences uzmanları, tüm gıda, yem ve katkı maddeleri matrikslerinde kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) GDO analiz hizmetleri sunmaktadır. 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

5 Aralık 2019
Şirket Haberleri
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.
5 Aralık 2019
Şirket Haberleri
4 Kasım 2019
Şirket Haberleri
Çevresel İzleme Programı - (Environmental Monitoring Program -EMP) hakkında 13 Kasım günü ücretsiz webinar düzenlenecektir.