GDO Analizleri

Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO), rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak organizmanın gen diziliminin değiştirilmesi ile kendi doğasında bulunmayan bir özellik kazandırılmış canlılardır.

Dünyanın birçok ülkesinde gıda ve yem ürünlerinde GDO kullanımını kısıtlayan farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Ülkemizde, Biyogüvenlik Mevzuatı kapsamında gıdalarda GDO’lu ürün kullanımı yasaklanmıştır. Yem numunelerinde ise Biyogüvenlik Kurulu tarafından onaylanmış bazı GDO tiplerinin %0,9’a kadar kullanımına izin verilmektedir.

GDO analizleri, genetik yapısı üzerinde sıklıkla modifikasyon gerçekleştirilen soya, mısır, pamuk ve şeker pancarı bitkilerinin kullanıldığı ürünler başta olmak üzere ürün içeriğinde GDO olup olmadığının ve üretim hattı boyunca herhangi bir aşamada farklı bir GDO’lu bileşenin ürüne bulaşıp bulaşmadığının belirlenmesi amacıyla gıda ve yem firmaları tarafınca talep edilmektedir.

Mérieux NutriSciences uzmanları, tüm gıda, yem ve katkı maddeleri matrikslerinde kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) GDO analiz hizmetleri sunmaktadır. 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği