Fizikokimyasal & Teknik Özellikler

Mérieux NutriSciences, teknik ürünler, etken maddeler ve formüle edilmiş ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değerlendirmek için uygun kapsamlı bir dizi test sunar.  

Fiziksel ve kimyasal özellikler:

  • Spektral veriler (UV/Vis, FT-IR, MS)
  • Erime noktası aralığı ve Kaynama noktası aralığı
  • pH – asitlik veya alkalilik
  • Bağıl yoğunluk
  • Yüzey gerilimi
  • Suda çözünebilirlik ve organik çözücülerde çözünebilirlik
  • Viskozite​
  • Fiziksel/yığışık durum, görünüm, renk, koku​

 

Latest News
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...