Fizikokimyasal & Teknik Özellikler

Mérieux NutriSciences, teknik ürünler, etken maddeler ve formüle edilmiş ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değerlendirmek için uygun kapsamlı bir dizi test sunar.  

Fiziksel ve kimyasal özellikler:

  • Spektral veriler (UV/Vis, FT-IR, MS)
  • Erime noktası aralığı ve Kaynama noktası aralığı
  • pH – asitlik veya alkalilik
  • Bağıl yoğunluk
  • Yüzey gerilimi
  • Suda çözünebilirlik ve organik çözücülerde çözünebilirlik
  • Viskozite​
  • Fiziksel/yığışık durum, görünüm, renk, koku​

 

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği