Fizikokimyasal & Teknik Özellikler

Mérieux NutriSciences, teknik ürünler, etken maddeler ve formüle edilmiş ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değerlendirmek için uygun kapsamlı bir dizi test sunar.  

Fiziksel ve kimyasal özellikler:

  • Spektral veriler (UV/Vis, FT-IR, MS)
  • Erime noktası aralığı ve Kaynama noktası aralığı
  • pH – asitlik veya alkalilik
  • Bağıl yoğunluk
  • Yüzey gerilimi
  • Suda çözünebilirlik ve organik çözücülerde çözünebilirlik
  • Viskozite​
  • Fiziksel/yığışık durum, görünüm, renk, koku​

 

18 Mart 2019
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences Malezya'daki Acumen Scientific laboratuvarının çoğunluk hissesini satın aldı. Daha fazla bilgi edinin: Tıklayınız