Dünyanın her yerinde gıda etiketlemeye yönelik yasal düzenlemelerinde sık sık değişiklik yapılmakta ve bu düzenlemeler giderek daha katı hale getirilmektedir. Ürün etiketlerinizin sürekli değişen gerekliliklere uygun olmasının sağlanması zor olabilir.

Bu konuda en önemli adım, etiketlenecek ürünün özelliklerinin  belirlenmesi ve  katkı maddeleri de dahil olmak üzere tüm bileşenlerine izin verildiğine ,bu bileşenlerin ürünlerin ihraç edileceği ülkelerin mevzuatında öngörülen kullanım miktarlarında ve/veya türlerinde kullanıldığından emin olmaktır. Bu ürünün ve her bir bileşeninin kanuni isminin tanımlanması için gereklidir.

Etiket Hizmeti iki farklı şekilde talep edilebilir:

Var olan bir etiketin gözden geçirilmesi
• Etiket üzerinde bulunması gereken  zorunlu metinler ile herhangi bir iddia/resim /çizim  kontrolü
•  Her etiketin zorunlu etiketleme kuralları tebliğine  uymasını sağlamak için yapılacak değişikliklere ilişkin resmi bir rapor

 İlk kez etiket oluşturma
• İhracatın yapılacağı ülkenin dilinde tüm zorunlu metinleri içeren resmi bir rapor

Etiket Hizmetleri
-   Normal  gıdalar ve
-   Özel  gıdalar için verilmekte;

 Hizmetin verileceği  
-    Endüstri
-    Perakende olup

Etiket uygunluk hizmetine ek olarak, aşağıdaki hizmetler talep edilebilir:

       
Aciliyet
Standart teslimat geri dönüş süresi kısaltılabilir.

İkinci Kontrol ve “Baskı Uygunluk Onayı”
Etiket ve yasal düzenleme/mevzuat uzmanlarımız, basılmadan önce etiketin nihai ticari mizanpajı üzerinde ek kontroller yapar ve 'Baskı - Uygunluk Onayı' mührü vurarak etiketin doğru ve yasalara uygun olduğunu garantiler.

Risk Düzeyi
Uygunsuzluk durumunda herhangi bir risk ve kusur ile ilgili rapor bilgileri eklenmektedir.
Kişiselleştirme
Müşteri  taleplerine uygun  rapor üretilmektedir.

Grafiklerin mevzuata uygunluğu
Etiketin yasalarda öngörülen grafik gerekliliklerine uygunluğu kontrol edilmektedir.

Zorunlu olmayan beyanların tercüme edilmesi

örn, tarifler, pazarlama metinleri vs.         

Gıda Değerlerinin Hesaplanması
Mérieux NutriSciences, ürün etiketinizin pazarlanacağı ülkenin yönetmeliklerine tamamen  uygunluğunu  sağlamak için kapsamlı gıda etiketleme hizmetleri sunar. Uzmanlarımız ulusal ve uluslararası etiketleme standartları konusuna  hakimdir.

 
Aradığınız başka bir tür hizmet mi? Tüm gıda analizleri ve etiketleme hizmetleri portföyü ile ilgili  bilgi almak için lütfen bize ulaşın.

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği