Ekotoksikolojik Araştırmalar & Çevresel Akıbet; Davranış Araştırmaları

Mérieux NutriSciences, zirai mücadele ilaçları ve biyosidallerin çevresel risklerini değerlendirmek için kapsamlı bir dizi test hizmetinin yanı sıra küresel düzenlemelerle ilgili olarak size yardımcı olmak için uzmanlığını sunar. 

Ekotoksikoloji testleri

 -Su ortamında toksisite:

 • Daphnia sp. Akut Hareketsizleştirme Testi (OECD 202)
 • Tatlı Su Algleri ve Siyanobakteriler, Büyüme Engelleme Testi (OECD 201)
 • Balık akut toksisite testi (OECD 203)
 • Aktif çamur, solunum engelleme testi (OECD 209)
 • Daphnia manga (su piresi) üreme testi (OECD 211)
 • Balık yavru büyüme testi (OECD 215)
 • Balıklarda biyobirikme (OECD 305)

-Kara organizmaları üzerindeki etkiler:

 • Yer solucanı, akut toksisite testi (OECD 207)
 • Yer solucanı, üreme testi (OECD 222)
 • Toprak mikroorganizmaları - azot dönüştürme testi (OECD 216)
 • Toprak mikroorganizmaları - karbon dönüştürme testi (OECD 217)
 • Kara bitkileri testi (OECD 208)
 • Bal arıları, akut oral toksisite testi (OECD 213)
 • Bal arıları, akut kontakt toksisite testi (OECD 214)
 • Kuş, akut oral toksisite testi (OECD 223)
 • Kuş, besin toksisite testi (OECD 205)

Çevresel akıbet ve davranış testleri

 • HPLC kullanarak topraktaki ve arıtma çamurundaki absorpsiyon katsayısının (Koc) tahmini (OECD 121)
 • Bir yığın denge yöntemi kullanarak absorpsiyon/desorpsiyon (OECD 106)
 • Hazır biyobozunurluk (OECD 301)
 • Kendiliğinden biyobozunurluk  (OECD 302)
 • Toprakta kendiliğinden biyobozunurluk  (OECD 302)
 • Toprakta aerobik ve anaerobik dönüşüm (OECD 307)
 • Su ortamında Sediman Sistemlerinde Aerobik ve Anaerobik Dönüşüm (OECD 308)
 • Toprak kolonlarında yıkama (OECD 312)

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği