Ekotoksikoloji Testleri

Ekotoksisitenin değerlendirmesinde amaç, kirliliğin biyolojik organizmalar üzerindeki etkilerini öngörerek herhangi bir zararlı etkiyi olabildiğince verimli ve etkin  biçimde gidermektir. 

Mérieux NutriSciences, atık, ürünler ve maddelerin su ve toprak ekosistemlerindeki potansiyel riskinin değerlendirilmesi için  bir dizi özel analiz hizmeti vermektedir. 

 

Ekotoksikoloji - Su departmanı

Algler, Daphnia (su piresi), balıklar, Sedimentlerdeki canlı organizmalar ve sucul bitkiler üzerinde laboratuvar araştırmaları yürütülmektedir. Uygulanabildiği durumlarda, araştırmalarla birlikte konsantrasyon ve kararlılık testleri de  yapılmaktadır.

 

Algler ve sucul bitkiler

Geçerli OECD ve EPA ilkelerine göre, farklı yöntemler kullanılarak alglerin üremesi ile ilgili engelleme araştırmaları yürütülmektedir. Talebe göre, algler üzerindeki araştırmalar çeşitli yeşil veya yeşil/mavi alg türleri, diatomlar veya deniz suyu diatomları üzerinde yapılabilir. Sucul bitki araştırmaları da yapılabilmektedir.

 

Sucul omurgasızlar

Kurumumuz tarafından akut toksisite araştırmaları ve Daphnia magna ve diğer omurgasızların üremesine ilişkin araştırmalar yürütülmektedir.Kurumumuzda  dahili Daphnia kültürlerimiz mevcuttur. Test tasarımlarımız, bulgu yada  uygulama tekniklerine bağlı kalınarak farklı müşteri ihtiyaçlarına uyarlanabilmektedir.

 

Balıklar

Oncorhynchus mykiss, Brachiydanio rerio, Cyprinus carpio ve Pimephales promelas gibi sıcak veya soğuk su balıkları üzerinde Akut ve uzun süreli toksisite araştırmalarının yanı sıra yaşam döngüsünün erken aşamaları ve yaşam döngüsünün kendisine (iki jenerasyon testi) ilişkin araştırmalar yürütülmektedir. Araştırmanın konusuna bağlı olarak, statik, yarı statik veya sürekli akış testleri yapılır.

 

Ekotoksikoloji - Arazi departmanı

Tüm araştırmalar bilimadamları ve yüksek deneyim sahibi teknik personelden oluşan bir ekip tarafından, güncel rehberlere (IOBC, OECD, ISO, EPA).göre planlanır ve yürütülmektedir.

 

Bitkiler

Tohumların çimlenmesi ve bitkilerin yetişmesi gözlemlenerek bitkilerin çıkması ve ilk üremesi üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirmek veya bitkilerin toprak seviyesinden uzak bölümleri üzerindeki potansiyel etkileri tespit etmek için araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuvarlarımız, belirli bir şekilde işlenen toprakların yüzeylerindeki bitkilerin büyümesini engellenmesini ve bu bitkilerin üreme kabiliyetini belirlemek için, kalifiye çözüm ortakları ile işbirliği halinde, OECD 208 “Kara Bitkileri Testi - Fidenin Ortaya Çıkması ve Fide Büyüme Testi”ne göre numune alımı tasarlayabilir.

 

Hedef dışı toprak organizmaları

Kalifiye çözüm ortakları ile işbirliği halinde, yıl boyunca doğal topraklar kullanılarak toprak mikroflorası değerlendirmesi yapılır. Bu test türü kısa süreli solunum testi, azot dönüştürme testleri ve yer solucanları üzerindeki ekotoksikolojik etkilerin değerlendirilmesini kapsar

 

Latest News
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!