Challenge Çalışmaları

Mérieux NutriSciences, bir mikroorganizmanın işletmeci tarafından seçilen koşullardaki üreme profilini tahmin etmek için, tüm teorik yaklaşımları bir araya toplamak üzere tahmini mikrobiyoloji(predictive microbiology) yöntemi kullanır. Bu yaklaşım, bir büyüme profilinin içsel (yani, pH, su aktivitesi, koruyucular) ya da dışsal (yani, nem, ışık, sıcaklık) parametre kombinasyonları ile bağlantısını kurulmasına yarar.   

Tahminsel mikrobiyoloji hizmetlerimizden

-Yeni bir ürün yaratma ya da var olan bir ürünün formülasyonunda değişiklik yapma aşamasında  

-Ürün bozulmasını veya patojenik riskleri değerlendirmede

-Daha iyi hedeflenmiş analizlerle deneysel araştırmaların maliyetlerini ve süresini sınırlandırmada 

-HACCP sürecine entegre olmak için optimum mikrobiyolojik Gıda Güvenliği  aralıkları ve kritik noktaları belirlemede  yararlanabilirsiniz.

Laboratuvarda gerçekleştirilen challenge çalışmaları , ürünlerinizin mikrobiyolojik kalitesinden ve güvenliğinden emin olmanızı sağlar. Bu çalışmanın tekniği bir ürüne bir mikroorganizmanın bilinen bir konsantrasyonda aşılanması ve NACMCF tarafından yayınlanan standart bir  protokol kullanılarak gelişiminin izlenmesinden oluşur. 

Challenge testlerimizin yararları:

-İçsel ürün faktörleri yardımı ile bozundurucu  organizmanın bozunmaya  neden olduğunun   kanıtlanması

-Ürünlerin patojen gelişme riskine göre sınıflandırılması

-HACCP yaklaşımı çerçevesinde risklerin değerlendirilmesi ve kritik noktaların belirlenmesi

-Patojenik indikatör organizmaların kabul edilebilirlik seviye kriterlerinin belirlenmesi

Sözleşmeli Araştırma hizmetlerimizin gıda kalite ve güvelik programlarınızı  nasıl destekleyebileceğini öğrenmek için lütfen bizi arayın. 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği