fsq_environmental_virus_detection.jpg

Çevresel virüs testinin söz konusu olduğu durumlarda, güvenli limit kavramı olmaz; zira birkaç viral partikül bile insanlar arasında salgına neden olmak için yeterli olabilir. 

Gıda maddeleri ve gıda yüzeyleri son derece karmaşık  matrikslerdir. Mérieux NutriSciences, matriksin özelliklerine göre optimize edilmiş virüs ekstraksiyon teknikleri hizmeti sunar. Laboratuarlarımızda, rutin gözetimden başlayarak  gıda işleyicilere verilen hijyen gerekliliklerine uyum eğitimi de dahil olmak üzere özellikle virüs tespiti ile bağlantılı bütünsel bir hizmet verilmektedir.

Yıllar boyunca, virüslerin hücre kültürlerinde çoğaltılmasının zorluğu, gıdalarda virüs tespitini  büyük ölçüde engellemiştir. Real time  (RT) – PCR  ile gerçekleşen gelişmiş moleküler yaklaşımlar  dünya genelinde standart bir yöntem haline gelmiş olup virüs izlenmesini büyük ölçüde geliştirmiştir.

Mérieux NutriSciences, aşağıdaki matrikslerde Norovirus GI / GII ve Hepatit A için hızlı ve güvenilir test imkanı sunmaktadır:

  • İçme suyu
  • Gıdalarla temas eden yüzeyler

Virüsün gıda ile ilk teması, gıda üretimi sırasında herhangi bir anda gerçekleşebilir (örn, hasattan önce, işleme sırasında, hazırlık aşamasında). Olasılığı ve olası sonuçları hızlı bir şekilde tespit için mevcut mekanizmaların bir sıra dahilinde gerçekleşmesi  gerekir.Henüz aktif hale geçmemiş virüsleri gıdalardan temizlemeye odaklanmak yerine  viral bulaşmayı önleyici tedbirlere odaklanmak gerekir.

Gıda Su Test hizmetlerimiz, full  virüs tespit testlerini de içermektedir. (Gıda Kaynaklı Virüslerin Tespiti &Su Testi)

  • Başka bir test mi arıyorsunuz? Mikrobiyoloji  kapasitemiz hakkında bilgi almak için lütfen kurumumuza danışın.    
  • ISO akreditasyonlu laboratuarlarımızın kalite ve Gıda Güvenliği  programlarınızı 

En yaygın testlerimiz ve hizmetlerimiz

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği