Bulaşanlar & Kalıntılar

Gıda malzemelerindeki gıda bulaşanları ve pestisit, kimyasal madde ve veteriner ilaç kalıntıları dünya da tüketiciler için giderek büyüyen bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Mérieux NutriSciences, full bulaşan spektrumu ile ürünlerinizi karşılaştırarak ürünlerinizin kalitesini garantileyecek analitik test hizmetleri vermektedir.  

Test mükemmeliyet merkezimiz , pestisitler, mikotoksinler, dioksinler, veteriner ilaçları, ağır metaller ve radyoaktif maddeleri de kapsayan bulaşanları tespit için onaylı yöntemler kullanmaktadır. Ayrıca kurumumuzda alerjenler ve genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO'lar) (bağlantı) ilişkin uzmanlık hizmeti verilmektedir. Bulaşan  ve kalıntıların  kantitatif  analizleri  ile  hızlı ve doğru sonuçlara ulaşmak için UHPLC-MS/MS ve GC-MS/MS- üçlü dörtlü; HPLC/MS/MS (İyon Kapanı) , UHPLC/Exactive (OrbiTrap Technolojisi), UHPLC/DAD/TOF  gibi gelişmiş analiz aletleri  ve yöntemler kullanılmaktadır.

Gıda Bulaşanları Uzmanlık  Testleri

Veteriner  İlaçları

Mérieux NutriSciences,  çeşitli gıda matrislerinde 100'ü aşkın veteriner ilaç (hormonlar, beta-agonistler, NSAIDs, antibiyotikler vb)  için güvenilir testler  yapmaktadır.  İhtiyaçlarınıza ve matrixlere göre, tekli ya da  çoklu tarama yöntemleri (LC-MS/MS ve GC-MS/MS)  uygulanabilir.

Mikotoksinler
Mikotoksinler, kabuklu yemişler, hububatlar, tahıllar, baharatlar ve kuru meyveler gibi tarım ürünlerini kontamine eden , küflerin (mantarlar) ürettiği doğal  oluşan  kimyasal maddelerdir. Mikotoksinlerle kirlenen gıdalar bazen akut hastalıklara neden olabilir ve uzun süreli maruziyet  durumunda kanser riskinde artış gözlemlenmektedir. Birçok ülke tüketicilerin  mikotoksin maruziyetini sınırlandırmak için yeni yönetmelikler benimsemişlerdir.  Aflatoksinler, Fumonisinler, Patulin, Trikotesen ve Oktratoksinler en bilinen mikotoksinlerdir.

Pestisitler
Gıda ve yem ürünlerindeki pestisit varlığından kaynaklanan insan sağlığı ile ilgili endişeler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hükümetleri bunların kullanımına ilişkin katı düzenleyici standartlar belirlemek için harekete geçirmektedir.

Uzman kadromuz ürününüzün dünya üzerindeki ülkelerde  mevcut  600'ü aşkın pestisite ilişkin   düzenleyici mevzuata  uygun olmasını sağlama konusunda hizmet vermektedir.Mérieux NutriSciences, tahıllar, meyve ve sebzeler, et, balık, süt ürünleri, yağ ve içecekler de full  matrikste uzmanlık  test  hizmetleri sunmaktadır. 

Doksinler, Furanlar ve PCB'ler

Dioksin , klorlu bileşikler sınıfının ortak adı olup dioksin benzeri PCB'ler ve furanlar doğada yok olmayan, gıda zincirinde biriken ve insanlarda birçok olumsuz sağlık koşuluna neden olabilen maddelerdir. Son yıllarda, dioksinlerin insan ve çevre üzerindeki zararlı etkilernden kaynaklanan problemler,  dünya genelinde endişelerin artmasına neden olmaktadır.  

Mérieux NutriSciences, gıda maddelerinde, su ve toprak gibi çevre matrikslerinde dioksin ve PCB testinde 10 yıldan fazla deneyime sahiptir. Firmamız, dünya da geçerli düzenleyici standartlara uygun olarak ürünlerinizin güvenliğinden emin olmanıza yardımcı olur.

Ağır metaller

Gıdalarda kalıntı olarak bulunan düşük seviyelerdeki toksik ağır metaller insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Mérieux NutriSciences, çok karmaşık  matrislerde ve bebek mamalarında   yüksek duyarlılık sağlayan  ICP/MS kullanarak arsenik, kadmiyum, kurşun, cıva ve diğer ağır metal  rutin testleri  gerçekleştirmektedir.

Radyoaktivite

Radyasyon, düşük  seviyelerde  bile  insanda, kanser, kalp hastalığı veya bağışıklık bozuklukları gibi sağlık problemlerine neden olabilir.Mérieux NutriSciences’ın radyoaktivite laboratuarları,  insan tüketimine yönelik gıda, su, hayvan yemi ve çevre matrikslerinde  radyonüklidlerin yaydığı gama ışını   ölçülmesi, toplam alfa ve beta faaliyetlerinin kantifikasyonu , sudaki trityumun tespiti  gibi iyonlaştırıcı radyasyonları  ölçme hizmeti vermektedir.En yaygın olarak ölçümlenen  matriksler: mantar, böğürtlen, et, balık, otlar, yumurta, süt, peynir, meyve suları, yem ve  sulardır.Radyoaktif screening  yöntemlerimiz, aralarında Sezyum 134, Sezyum 137 ve İyot 31'in de bulunduğu tüm ana radyoaktif  parçacıkları tanımlayabilmekte  ve quantifiye edebilmektedir.

Latest News
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...