we_dimensional_studies.jpg

Partikül boyutu değerlendirmesi boyutsal üniformite araştırması ham maddeler, ara ve mamul maddeler ile  partikülatlar için asli önem taşır. 

Araştırma, test matrisi ve bağlantılı karakteristiklere göre, alt mikron yapılarının çözünürlüğüne kadar farklı teknikler kullanılarak yapılabilir. 

Latest News
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
8 Nisan 2021
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 5. baskısı yayında!