Biyosidal Ürünler & Kimyasallarda Ruhsatlandırma Desteği ve  Danışmanlık

Mérieux NutriSciences, biyosidallerin 528/2012 Sayılı (EC) Yönetmeliğe paralel olarak hazırlanmış, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'ne uygun olarak ruhsatlandırılmasında müşterilerine destek sağlamak için kalifiye çözüm ortaklarıyla çalışır. 

Ruhsatlandırma hizmetleri şunları kapsar:

  • Ruhsatlandırma gereklilikleri ile ilgili danışmanlık
  • Veri gözden geçirme
  • Uzman raporları ve dokümantasyon hazırlama
  • Yetkili makamlarla iletişim

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği