Biyosidal Ürünler & Kimyasallarda Ruhsatlandırma Desteği ve  Danışmanlık

Mérieux NutriSciences, biyosidallerin 528/2012 Sayılı (EC) Yönetmeliğe paralel olarak hazırlanmış, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'ne uygun olarak ruhsatlandırılmasında müşterilerine destek sağlamak için kalifiye çözüm ortaklarıyla çalışır. 

Ruhsatlandırma hizmetleri şunları kapsar:

  • Ruhsatlandırma gereklilikleri ile ilgili danışmanlık
  • Veri gözden geçirme
  • Uzman raporları ve dokümantasyon hazırlama
  • Yetkili makamlarla iletişim

Latest News
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...
31 Mart 2020
Şirket Haberleri
Blue Paper'ın 4. baskısı yayında!
19 Mart 2020
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences olarak, tüm dünyada halk sağlığını korumaya kararlıyız. Bunu akılda tutarak, Coronavirus (COVID-19) iklimini ve bunun sağlık ve güvenlik üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. ...