Biyolojik Parçalanabilirlik ve Bozunabilirlik

Son yıllarda, toplumsal değişiklikler, tüketici baskısı ve mevzuatlar nedeniyle çevre dostu ambalaj kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Çevre dostu ambalaj, çevreye daha az zarar verir ve sık sık incelenmesi ve bir şirketin genel sürdürülebilirliğinin bir ölçüsü olarak değerlendirilmesinden dolayı bir şirketin marka imajını iyileştirir. Bu nedenle, birçok organizasyon, biyolojik olarak parçalanabilir ve bozunabilir polimerler de dahil olmak üzere yeni malzemeler geliştirmeye ve kullanmaya çalışmaktadır, çünkü:  

  • Bu ürünler, süt ürünleri, unlu mamuller, şarküteri ürünleri, salatalar, çorbalar ve atıştırmalıklar dahil birçok hazır yemek, işlenmiş yiyecek ve içecek için, su şişeleri, kahve kapsülleri, taze ve dondurulmuş gıdalar için termoform tepsiler ve tek kullanımlık tabak ve çatal bıçak takımı gibi yiyecek ambalajı üretiminde kullanılabilirler. Gıda ambalajı, gelişmiş ülkelerde ambalaj atığının meydana gelmesinde birinci nedenlerinden biridir. Fransız hükümeti, evsel kompostlama aracılığıyla biyolojik olarak parçalanabilenler haricinde, 2020 yılından itibaren yürürlüğe girecek şekilde ülke çapında plastik tabakların üretimini ve dağıtımını yasaklamaya karar vermiştir.
  • Bazı ülkelerde, organik atıkların ayrı bir şekilde toplanması için bu tür materyallerin alışveriş torbaları ve atık torbaları üretiminde kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Bu materyaller eldiven ve meyve ve sebze torbaları (Ocak 2017 tarihinden itibaren Fransa’da zorunlu hale gelecektir) satışı yapılan noktalarda kullanılmaya başlanmıştır.

 

Mérieux NutriSciences’ın kuruluş değerlerinden biri de güvenlik hususları ve kaliteli hizmetler ve çevre dostu çözümlerdir. Bu düşünceyle, bu tür çalışmalar ve araştırmalardan elde edilen on yılı aşkın bir deneyime sahip özel bir bölümümüz çeşitli uluslararası şirketler ile çalışmaktadır. Buna ilaveten, bu alanda uluslararası komitelere katıldık. OK Compost akreditasyonumuz (Vincotte akreditasyonumuza test laboratuvarlarımız “Seedling” (fide) işareti (Avrupalı biyoplastikler) taşımaya layık görülmüştür.

Aşağıdaki alanlarda kanıtlanmış uzmanlığa sahibiz:

• EN 13432, ISO 17088, ASTM D6400 ve ISO 18606 uyarınca organik geri dönüşüme uygun ambalajlamaya yönelik gerekliliklerle uygunluk değerlendirmesi
• EN 14995 uyarınca çözünebilir plastiklerin çözünebilirliğinin değerlendirilmesi
• ISO 14855 ve ASTM D5338 uyarınca plastiklerin nihai aerobik biyoçözünebilirliğinin belirlenmesi
• ISO 17556 uyarınca plastik materyallerin topraktaki nihai aerobik biyoçözünebilirliğinin belirlenmesi
• ISO 16929 uyarınca plastik materyallerin pilot-ölçek aerobik kompostlama içindeki bütünlük yitimi seviyesinin belirlenmesi
• ISO 20200 uyarınca plastik materyallerin laboratuvar ölçeği kompostlama ortamına maruz bırakıldığı zaman bütünlük yitimi derecesinin belirlenmesi

ISO 14855 ve EN 16929 uyarınca gerçekleştirilen testler ACCREDIA (İtalyan ulusal akreditasyon kurumu) tarafından akredite edilmiştir.

OECD 301 ve OECD 302 kılavuz ilkeleri uyarınca hızlı biyolojikparçalanabilirlik ve gerçek biyolojikparçalanabilirliğin değerlendirilmesine yönelik testler gerçekleştirmekteyiz ve aşağıdaki standartlar uyarınca deterjanların biyolojikparçalanabilirliğini belirlemek için yöntemler uygulamaktadır:

• ISO 11733 – Aerobik mikro-organizmalar tarafından organik bileşenlerin eliminasyonu ve biyolojikparçalanabilirliğinin belirlenmesi
• ISO 14593 – Organik bileşenlerin sulu ortamda nihai aerobik biyolojikparçalanabilirliğinin değerlendirilmesi (CO2 tepe boşluğu test)
• ISO 11734 – Organik bileşenlerin susuz çamurda belirli konsantrasyonda anaerobik mikro organizmalar tarafından nihai aerobik biyolojikparçalanabilirliğinin değerlendirilmesi. 

Latest News
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği
11 Kasım 2021
RASFF & RAPEX Bildirim Raporları - Eylül & Ekim 2021
18 Ekim 2021
Şirket Haberleri
Mérieux NutriSciences: Yeni bir strateji için yeni bir logo ve yeni marka kimliği