Mérieux NutriSciences laboratuvarları, hava ile taşınan mikrobiyolojik bileşenlerin tespit edilmesi için SAS numune alıcı kullanmak suretiyle yada  yüzeylerdeki mikrobiyolojik bileşenlerin tespiti için swab veya kontak plakaları vasıtasıyla belirli bir kültür ortamındaki mikrobiyolojik kirlenmeyi (bakteriler, mantarlar, Legionella vs.) tespit eder.  Araştırma konusu sahaların kirliliğinin doğrulanması, işyeri çalışanlarına  yönelik olası risklerin belirlenmesini ve tanımlanmasını sağlamaktadır. 

İndirilebilir Numune Yönetim Düzeni

Numune yönetim düzeni; numune alımı, taşıma, analiz ve raporlama sırasında numune bilgilerini doğru şekilde yönetmek için asli öneme sahip bir belgedir. Her numunenin izlenebilirliğini garanti eder. Mérieux NutriSciences, internet sitesinden indirilebilen ve daha sonra doldurularak numunelerin beraberinde bulundurulacak şablonlar sunmaktadır.

 

Mikrobiyolojik Parametreler

Mikrobiyolojik bileşenlerin tespiti için sürüntüler veya kontak plakaları vasıtasıyla belirli bir kültür ortamındaki mikrobiyolojik kirlenmenin (bakteriler, mantarlar, Legionella vs.) mikrobiyolojik bileşenlerin - yüzeylerdeki mikroiyolojik bileşenlerin değerlendirilmesi için hava ile taşınan ve kontak pedleri veya plakaları aracılığıyla - tespit edilmesine yönelik SAS numune alıcı kullanmak suretiyle tespiti, araştırma konusu yerlerin mikrobiyolojik kirliliğinin doğrulanması için asli öneme sahiptir. Mérieux NutriSciences'ın faaliyetleri işçilere yönelik tehlikeli durumları belirler ve tanımlar.

 

Legionella

Bu, özellikle sıcaklığı 32 ve 45 °C arasında değişen sıcak su ortamlarında üreyen yaygın bir organizmadır. Legionella enfeksiyonu insandan insana bulaşmaz ancak iklimlendirilmiş veya nemlendirme cihazlarının çalıştığı ortamlarda olduğu gibi aerosol ve kirlenmiş su aracılığıyla bulaşır.  Bu bakteri çoğunlukla - boru hatları, yoğuşturucular, su soğutma boruları gibi - nemli ve sıcak ya da ısıtılmış ortamlarda ürer ve bakterilerden oluşan bir tür ince film tabakası oluşturur. Bu nedenden dolayı, Legionella enfeksiyonu insanların aynı ortamda toplandığı tüm durumlarda bir risk unsuru olduğundan ciddi bir kamu sağlığı problemi olup klima veya hava nemlendirme veya su sirkülasyon sisteminin çalıştığı bakım evleri, huzur evleri, hastaneler, yüzme havuzları ve spa tesisleri ve diğer kamusal alanlarda görülür. Mérieux NutriSciences, Legionella tespiti ve miktar tayini için hem su hem de gaz halindeki matrislerde numune alımı ve analizi hizmetleri sunmaktadır.  

3 Temmuz 2019
Şirket Haberleri
Lider bir protein üreticisinin Qualmap'ten nasıl faydalandığını, kalite kontrol verilerini nasıl otomasyonla kullanabildiğini ve konsolide edip, hatırlatmalar alabildiğini keşfedin! Daha fazla bil...